V robotickom priemysle pôsobíte už niekoľko rokov. Ktoré míľniky považujete za posledné desaťročie v oblasti robotiky za rozhodujúce a čo z pohľadu vývoja koncových akčných členov očakávate v nasledujúcom desaťročí?

Ďakujem za pripomenutie, že pôsobím v priemysle už toľko rokov ;-) Väčšinu dní sa cítim, akoby som práve začal, to nadšenie v robotickom priemysle je úžasné a budúcnosť je čoraz vzrušujúcejšia. Spoločnosti a rôzne priemyselné odvetvia prosperovali v poslednom desaťročí vďaka robotike a automatizácii. Tí, ktorí prijali tento typ technológie, nielen uspeli, ale sa aj rozrástli, sú konkurencieschopní a poskytujú svojim zamestnancom rôzne príležitosti. Keď sa pozrieme bližšie na koncové efektory, vidíme, že rozsiahle nasadzovanie robotiky podporilo vývoj a dostupnosť aj týchto produktov. Existuje množstvo hotových produktov s možnosťou monitorovania a vylepšenými funkciami. Umožnil to rozvoj priemyslu, pričom práve tieto produkty sú motorom pri čoraz rýchlejšom a efektívnejšom nasadzovaní robotických riešení. Teraz sa to všetko začína a v ďalšej dekáde bude tento úspešný príbeh pokračovať. Budeme vidieť čoraz viac koncových efektorov, súčasné a budúce technológie sa budú kombinovať so snímaním a strojovým videním. Najpôsobivejšou časťou práce s koncovými efektormi je to, že práve tu sa robotika spája s procesom. Predstavujú spojenie medzi robotom a spracúvaným materiálom. V tomto smere sa snažíme neustále inovovať, preto je vzrušujúce vidieť pokroky a množstvo príležitostí, ktoré používateľ ocení pri rýchlom a ľahkom nasadení. Technológie v tejto oblasti napredujú a ich rozvoj bude určovaný nápadmi a potrebami vývojárov aplikácií.

Počas pôsobenia v robotike ste boli veľmi aktívny v priemyselných organizáciách, ako sú Združenie robotického priemyslu a Medzinárodná federácia pre robotiku. Aký je hlavný dôvod vašej angažovanosti a aké benefity to prinieslo vám a vašej spoločnosti?

Tí, ktorí pracujú v robotickom priemysle alebo s robotickou technológiou vo vlastných závodoch, poznajú pozitíva technológie pre ich spoločnosť. ZRP alebo A3 (Združenie pre pokročilú automatizáciu, pozn. redakcie) a MFR sú hlasy nášho priemyslu zastupujúce dodávateľov a komunitu používateľov. Informácie o robotike sú pre spoločnosti veľmi dôležité a chceme, aby ich vnímali a pochopili. Vďaka nim naberajú rôzne témy na váhe a dôležitosti. Sme radi, že sme mali ako spoločnosť príležitosť podporiť prostredníctvom týchto združení priemysel a byť súčasťou silnejšieho hlasu. SCHUNK profitoval v mnohých smeroch. Prostredníctvom združení sme spojení s mnohými poprednými spoločnosťami, ktoré prinášajú technológiu na trh alebo sa zaujímajú o technológiu a robia skutočne úžasné veci, aby zlepšili výrobu. Odhodlanie združení a ich členov bolo a bude rozhodujúcim faktorom pri prijímaní robotiky na celom svete. Účasť v týchto združeniach je uspokojivá, zábavná a veľmi prospešná. Chcel by som využiť túto príležitosť a povzbudiť všetky naše partnerské spoločnosti a spoločnosti uvažujúce o robotike, aby sa stali členmi A3.

SCHUNK sa aktívne snaží rozvíjať pracovnú silu novej generácie. Môžete sa podeliť o niektoré aktivity, ktoré ste realizovali v tomto smere v Severnej Karolíne a aké zručnosti sú pre vás najdôležitejšie?

Budúcnosť ďalšej generácie je veľmi jasná. Niekedy si neuvedomuje, čo im SCHUNK alebo iné výrobné podniky môžu ponúknuť. V spoločnosti SCHUNK sme celosvetovo zaviedli programy vrátane stáží a odbornej praktickej výchovy, ktorých cieľom je pritiahnuť mladých ľudí do výroby a ukázať im, že pracovné miesta, ktoré ponúkame, sú skutočne technologické povolania. Pred rokmi sa rozhovory s partnermi vždy sústreďovali na hľadanie dostatočného počtu zamestnancov so správnymi skúsenosťami. Aj keď sme mali vysoko kvalifikovaný tím, priemysel naďalej rástol a naša spoločnosť sa rozširovala; museli sme byť schopní rýchlo doplniť vzdelaných zamestnancov do našej spoločnosti. Dosiahli sme bod, v ktorom sme boli presvedčení, že jediný spôsob, ako vyriešiť tento problém, bude spustenie programu odbornej praktickej výchovy mládeže v našom závode. Zišli sme sa s desiatimi rovnako zmýšľajúcimi spoločnosťami v tejto oblasti a vytvorili skupinu NCTAP (angl. North Carolina Triangle Apprenticeship Program). Po združení našich zdrojov a študentov sme sa obrátili na blízku univerzitu, aby sme sa stali partnermi v oblasti vzdelávania. Dnes majú naše členské spoločnosti prosperujúci študijný program, po ktorom študenti získajú titul a diplom. Najlepšie na tomto modeli je to, že to nie sú iba spoločnosti, ktoré ťažia z vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Tí, ktorí absolvujú náš študijný program, sú pripravení prijať výzvy nových technológií, ktoré tvoria naše produkty. Každý stroj v našom závode má počítačové riadenie, pripája sa k iným systémom a je považovaný za špičkovú technológiu. Ide o povolania silno založené na vedomostiach a študenti, ktorí tento program absolvujú, získajú skúsenosti, ktoré prax poskytuje.

Pandémia COVID-19 odhalila množstvo nedostatkov v dodávateľských reťazcoch, obchodných činnostiach, výrobných procesoch atď. Aké ponaučenia z toho podľa vás vyplývajú a ktoré z nich pomôžu vašej spoločnosti lepšie sa pripraviť na budúce pandémie?

V prvom rade by sme nemali prehliadnuť daň, ktorú si táto pandémia vybrala na ľuďoch. Áno, musíme sa pozerať na to, ako sa ekonomicky zotaviť. Aby sme to dosiahli, musíme si uvedomiť, čomu naši zamestnanci a partneri v posledných mesiacoch čelili. Náš tím sa na začiatku krízy zachoval úžasne. Tak ako všetky spoločnosti, aj my sme boli zo dňa na deň konfrontovaní otázkami, na ktoré sa nikdy nikto predtým nepýtal, a museli sme sa vyrovnať so situáciou, ktorá sa neustále menila. Organizovali sme činnosti v štyroch oblastiach: tímová bezpečnosť, zákazníci, dodávateľské procesy a financie. Zameranie sa na tieto činnosti objasnilo naše priority, štruktúrovalo náš plán a vytvorilo jasné smerovanie v tom, kto má čo na starosti. Naši zákazníci nás informovali o tom, že sme aj naďalej súčasťou ich dôležitých dodávok. To pre nás znamenalo dve veci: museli sme zaistiť zásobovanie a museli sme chrániť našich zamestnancov, ktorí každý deň prichádzali do práce. Pripravili sme bezpečnostné protokoly, reorganizovali pracovné priestory, zabezpečili hygienické a čistiace prostriedky. Pracovali sme na zabezpečení našich dodávok spolu s našimi výrobnými závodmi a prepravnými spoločnosťami. Bolo skutočne pôsobivé sledovať náš tím, ako zvláda tieto prekážky. V tom okamihu sme sa pozreli do budúcnosti a povedali sme si, že to spoločne zvládneme. Aj keď sme sa ani z ďaleka „nevrátili k normálu“, som presvedčený, že nájdeme cestu, ako sa cez to dostať, a vyjdeme z toho ešte silnejší, ako sme boli pred pandémiou.

Robotika, strojové videnie, Priemysel 4.0, umelá inteligencia, 5G, blockchain, kvantové výpočty – množstvo technologických vychytávok a aktuálne populárnych slovíčok, o ktorých by spoločnosti mali vedieť a ktoré by mali vedieť využiť. Aká je vaša rada pre používateľov, ako začať s automatizáciou a ako zabezpečiť, aby držali krok s najnovšími technológiami?

Nie je to jednoduché. Všetko z toho sa môže zdať ohromujúce. V skutočnosti tieto technológie predstavujú príležitosť. Vďaka pokroku v technológiách ako strojové videnie, priemyselná komunikácia, umelá inteligencia sa rozšíria možnosti robotiky ďaleko za hranice dnešných možností. Vylepšia všetko od implementácie až po procesnú analýzu. No nedajme sa oklamať. Aby sa tak stalo, musia sa spojiť všetky ostatné veci vrátane podpory a prijatia zo strany ľudí. Úlohy v rámci výrobných podnikov, ktoré prijímajú tieto technológie, sa budú bezpochybne meniť tak, ako sa tieto pokročilé technológie budú formovať. Ani v minulosti to nebolo inak. Hoci môžu byť obavy z toho, čo tieto zmeny znamenajú pre výrobné podniky, existuje veľa dôkazov o tom, že spoločnosti, ktoré automatizáciu nasadili, zaznamenali zvýšenie produktivity, pretože roboty automatizujú úlohy, rozširujú pracovné miesta a vytvárajú nové. Kde začať? Rozhodnite sa, kam sa táto technológia vo vašich procesoch najlepšie hodí, a stanovte, kedy je vhodný čas na implementáciu a ako aplikovať akékoľvek zmeny medzi vašimi zamestnancami. Tento prístup určí očakávania a pomôže vám vidieť prínosy takýchto zmien vo vašej spoločnosti. Zmena je často nepríjemná, takže spojenie správne pripraveného tímu s nasadením nových technológií prinesie prvý úspech. Ak sa zamyslíme nad tým, ako môže vyzerať výroba po skončení pandémie, tak možno teraz je ten správny čas nasadiť tieto moderné technológie.

Všetci vieme, že odstávka prevádzky môže pomôcť zmierniť stres, aj vedecky podložené štúdie potvrdzujú, že produktivitu zvyšujete, keď trávite voľné chvíle mimo kancelárie. Aké sú vaše obľúbené činností, ktoré robíte vo svojom voľnom čase?

Skvelá téma. Môžem potvrdiť, že aj ja som v minulosti zažil stresové situácie. Verím, že každý vie nájsť rovnováhu medzi prácou a voľným časom. Vo voľnom čase idem rád von a jazdím na bicykli. V poslednom období je to ešte príjemnejšie, keďže sa ku mne pridal aj môj 12-ročný syn. Chvíle s ním si užívam, dozvedám sa o jeho poslednom projekte z 3D tlačiarne alebo o jeho víťazstve vo videohre. Prostredie videohier je pre mňa skutočne zaujímavé. Hráčsky zážitok, prepojenosť medzi hráčmi a vnímanie sa skutočne rozvinulo. Je skvelé to vidieť a učiť sa z jeho perspektívy. Tieto skúsenosti ukazujú kreativitu nastupujúcej generácie a načrtávajú našu najbližšiu budúcnosť.

Zdroj: Thought Leaders in Automation. Robotics Online. [online]. Citované 19. 8. 2020. Dostupné na: https://www.robotics.org/robotics/thought-leaders-in-automation-milton-guerry?utm_medium=email&_hsmi=92755678&_hsenc=p2ANqtz-_xbweCLbDY4HgyZAAMYdkOvxlBz-SaOODvGgEUbJXLOjSU6Y0k2InVXUqE-6EuSVlwrMPy0YuspPiIpGvZiH2WpTkzKQ&utm_content=92755678&utm_source=hs_email