Keď sme spolu robili rozhovor pred piatimi rokmi pri príležitosti oslavy štvrťstoročnice založenia vašej spoločnosti, priali ste si na záver rozhovoru, aby ProCS vykročilo správnou nohou k oslave najbližšieho jubilea, t. j. 30. výročia založenia. To je práve teraz. Podarilo sa teda vykročiť tou správnou nohou? Čo sa za tých posledných päť rokov u vás zmenilo?

ProCS prežilo ďalších päť rokov. Nebola to prechádzka ružovou záhradou, ale spoločnosť toto obdobie úspešne zvládla, upevnila a rozšírila si svoju pozíciu na trhu. Aktuálne prechádza určitou reorganizáciou z hľadiska riadenia, ako aj optimalizáciou kľúčových procesov s cieľom zefektívniť a „zlacniť“ svoju prevádzku a realizáciu zákaziek. Zákazníci bez ohľadu na negatívny dosah pandémie, rast cien energií, neustály rast nákladov na živú prácu, vývoj inflácie a negatívne efekty vojny na Ukrajine očakávajú, že ProCS (ale aj iní dodávatelia) bude svoje služby poskytovať z roka na rok za nižšie ceny, čo je v úplnom rozpore so všetkými ekonomickými zákonmi!

Nadviažem na vami spomínané dianie vo svete a u našich východných susedov. Minimálne krajiny EÚ aktuálne hľadajú spôsob, ako sa dostať zo závislosti od nerastných a energetických surovín, ktoré sme desaťročia dovážali z Ruskej federácie. Energetika je jedným z odvetví, kde ste už realizovali niekoľko významných projektov. Ako vnímate súčasnú situáciu na energetickom trhu a čo bude potrebné spraviť, aby sme na Slovensku dosiahli bezpečnosť dodávok energií, a to za prijateľnú cenu?

Zníženie závislosti Slovenska a EÚ od nerastných a energetických surovín Ruskej federácie je v prvom rade úloha pre politikov, ktorí, dúfam, budú počúvať rady odborníkov a nájdu riešenie. Aktuálna situácia v oblasti energií sa negatívne dotkla investičných zámerov kľúčových obchodných partnerov ProCS. Všetci hľadajú účinné opatrenia na minimalizáciu dosahu. Ich realizácia však bude aktuálna až v nasledujúcom období. Interne sa nárast cien energetických nosičov negatívne premietol do nákladov spoločnosti ProCS. Bolo nutné prijať rad úsporných opatrení, aby sa dosah na ekonomické výsledky spoločnosti aspoň sčasti eliminoval. Zároveň bolo rozhodnuté o realizácii investičných akcií, ktoré by mali znížiť energetickú náročnosť prevádzky objektov, v ktorých ProCS sídli.

Ak by ste dnes stáli pred voľbou založenia vlastnej spoločnosti so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti priemyselnej automatizácie, išli by ste do toho? Sú tu nejaké plusy, ktoré by vás k tomu motivovali a naopak, prekážky, ktoré by vás dokázali odradiť?

Vaša otázka je viac-menej hypotetická a odpoveď na ňu bude tiež hypotetická. Na podnikateľskú dráhu sme sa v r. 1992 dostali z donútenia, bola to vlastne z núdze cnosť. O podnikaní sme nič nevedeli, nevedeli sme ani identifikovať nástrahy a riziká, ktoré nás očakávajú a s ktorými sa budeme musieť popasovať. Tridsať rokov svojho života som obetoval spoločnosti ProCS a predtým útvaru ASR TP v Dusle, z ktorého ProCS vzišla. Sedem dní v týždni a 24 hodín denne som sa venoval ProCS, na úkor svojho osobného života a rodiny, so všetkými negatívami plynúcimi z tohto spôsobu života. Výnos z predaja môjho podielu v spoločnosti ProCS nevyváži to, o čo som vo svojom osobnom živote prišiel. Dnes, za danej situácie na trhu vrátane negatívneho vplyvu vonkajších faktorov, s dnešnými skúsenosťami a aj s aktuálnym vekom by som sa do podobného „dobrodružstva“ už nepustil. Dnešní manažéri už nie sú ochotní prinášať také obete nimi riadeným spoločnostiam! Bez toho to však, bohužiaľ, nejde a skôr či neskôr sa to prejaví na výsledkoch spoločnosti.

Od roku 2007 je väčšinovým vlastníkom ProCS VINCI Energies SK a od roku 2015 je ProCS, s.r.o., členom medzinárodnej siete Actemium, ktorá združuje podniky zo skupiny VINCI Energies zamerané na zákazníkov z oblasti priemyslu. Ako s odstupom času vnímate tieto zmeny – bolo to správne rozhodnutie ísť pod krídla nadnárodného koncernu? Čo by ste vyzdvihli ako najväčšie pozitíva týchto zmien?

Filozofiou koncernu VINCI je, že jednotlivé lokálne spoločnosti, tzv. Business Units (BU), po celom svete sú zodpovedné za biznis v danom regióne, pričom môžu počítať s podporou zvyšných BU a centrálnych inštitúcií koncernu. Okrem rozvoja kontaktov v rámci štruktúr VINCI a z toho vyplývajúcich benefitov v obchodných príležitostiach koncern poskytuje aj zaujímavé podmienky pre úverové linky a bankové záruky na realizované projekty vrátane poistného „dáždnika“ z centrálnej poistnej zmluvy koncernu s kľúčovými svetovými poisťovacími, resp. zaisťovacími spoločnosťami. Keď to zhrniem, môžem skonštatovať, že rozhodnutie o vstupe koncernu VINCI do spoločnosti ProCS bolo správne, i keď aj v tejto veľkej rodine to občas zaškrípe.

O Priemysle 4.0 sa nielen diskutuje, ale mnohé z týchto koncepcií sa už dočkali aj praktických realizácií naprieč rôznymi odvetviami. Čo pojem Priemysel 4.0 znamená pre vašu spoločnosť? Darí sa vám realizovať projekty, kde konceptom štvrtej priemyselnej revolúcie aj vdychujete život?

Spoločnosť ProCS sa primárne orientuje na zákazníkov ťažkého chemického, petrochemického a energetického priemyslu. Presadzovanie myšlienok konceptu Priemyslu 4.0 je v uvedených priemyselných odvetviach náročné. Naše reálne skúsenosti s nasadením prvkov Priemyslu 4.0 sú v moderných dátových centrách či pripravovanom prototype monitorovacieho systému v spolupráci so sesterskými spoločnosťami zo skupiny VINCI Energies.

Nadviažem na predchádzajúcu otázku. Aby sa darilo držať krok s vývojom technológií či už pre svet IT, alebo OT, je pre technikov nevyhnutné neustále tieto trendy sledovať, študovať a vzdelávať sa. Dokážu si vaši projektanti, programátori či projektoví vedúci nájsť popri svojej každodennej práci čas aj na takéto aktivity? Ako vnímate hodnotu vzdelávania?

Celoživotné vzdelávanie pracovníkov je pre inžiniersku firmu základnou investíciou podmieňujúcou jej úspešnosť. Na vzdelávanie pracovníkov či už interne vlastnými kapacitami, alebo externe sa od začiatku kladie v spoločnosti veľký dôraz a do tejto oblasti sa investujú nemalé finančné prostriedky.

Slovensko je veľmi malý trh a počet firiem poskytujúcich produkty, služby a realizáciu projektov v oblasti priemyselnej automatizácie narastá. Okrem toho na náš trh prichádzajú aj subjekty zo susedného Česka a ďalších krajín. Čo v súčasnosti rozhoduje o získaní projektu – cena, lobizmus, odbornosť/know-how…? Je v tomto nejaký rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím?

Byť úspešný pri získaní projektu je kombináciou viacerých faktorov – cena, technické riešenie, odbornosť, kontakty… Na Slovensku väčšinu nových a existujúcich technológií v chemickom a petrochemickom priemysle dodávajú zahraničné firmy, zároveň s týmito firmami prichádzajú na slovenský trh ich spolupracujúce firmy v oblasti priemyselnej automatizácie, ktoré rozširujú konkurenciu na trhu. Pri zahraničných projektoch sa v prvom rade kladie dôraz na technickú odbornosť, kvalifikáciu a kvalitu, cena je predmetom rokovaní až na konci. Pri slovenských projektoch je od začiatku projektu rozhodujúcim kritériom cena!

Zamestnanci vašej spoločnosti sú držiteľmi viacerých odborných certifikátov a oprávnení, napr. v oblasti funkčnej bezpečnosti, montáže určených meradiel, kybernetickej bezpečnosti či prevencie závažných priemyselných havárií. Čo ich vlastníctvo znamená pre vás ako firmu a naopak, pre vašich terajších aj potenciálnych zákazníkov?

Získanie odborných certifikátov a oprávnení je pre firmu a zákazníka potvrdením technickej odbornosti a kvality ponúkaných služieb. Na druhej strane sú tieto certifikáty a oprávnenia nutnou podmienkou pre kvalifikáciu do nových projektov.

V dnešnej dobe predpovedať nejaký vývoj je ako čarovať zo sklenej gule. Faktorov, ktoré zneisťujú podnikateľské prostredie či plánovanie investícií, je viac než dosť. Čo v tejto situácii oddelí tých úspešných od neúspešných, tých, ktorých táto kríza posilní, od tých, ktorí ju nezvládnu?

Schopnosť prispôsobiť sa, nájsť spôsob, ako efektívne modifikovať zabehnuté pracovné štandardy s ohľadom na aktuálne požiadavky trhu, je základom toho, ako byť dlhodobo úspešný.

Nedávno ste vedenie spoločnosti ProCS, s.r.o., odovzdali do rúk novému manažmentu. Čo očakávate od tejto (generačnej) výmeny? Budú mať manažéri ProCS, s.r.o., do najbližších rokov dostatok voľnosti na realizáciu svojich rozvojových a inovačných plánov, aj keď patria pod krídla nadnárodného koncernu?

Svoje pôsobenie na pozícii generálneho riaditeľa ProCS som ukončil k 31. 12. 2018 a vedenie spoločnosti prevzal 1. 1. 2019 novovytvorený manažment na čele s výkonným riaditeľom. Ja som v spoločnosti pokračoval ako konateľ a venoval som sa primárne strategickým záležitostiam, kľúčovým obchodným partnerom a podpore novokreovaného manažmentu vrátane výkonného riaditeľa. Môj mandát bol pôvodne plánovaný na jeden rok, ale nakoniec z toho boli tri roky. Keď som si myslel, že už spokojne môžem odísť na „zaslúžený odpočinok“, prišla rana z jasného neba. Môj nástupca, ktorý bol vo funkcii necelé tri roky, sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie a odísť zo spoločnosti. Aktuálne riadi spoločnosť trojica novovymenovaných konateľov, odchovancov spoločnosti ProCS, ktorým nič nebráni, aby sa prejavili a realizovali nové myšlienky a rozvojové zámery v spoločnosti ProCS, ktoré budú mať pozitívny dosah na budúcnosť spoločnosti. Ja som nakoniec súhlasil s ďalšou spoluprácou s aktuálnym manažmentom spoločnosti na rok 2022. Vlastník ProCS, VINCI Energies SK, prostredníctvom personálnych agentúr hľadá vhodného kandidáta na uvoľnenú pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti ProCS.

Ďakujeme za rozhovor.