Na tlačovej konferencii Murrelektronik v Oppenweileri ste povedali, že chcete dosiahnuť zvýšenie obratu o 30%. Nie je na to Slovensko príliš malé a saturované?

Najprv musím poukázať na to, že zvýšenie obratu o 30 % sa týkalo celého trhu regiónu CEE. Vzhľadom na tento región vidím obrovský potenciál rastu – preto sme otvorili našu pobočku v Bratislave a máme pozitívny výhľad na stav slovenského trhu (ako je napríklad výstavba nových výrobných závodov pre automobilový sektor).

V akom stave sa nachádza vaša bratislavská pobočka a čo od nej môžu zákazníci očakávať?

Pobočku v Bratislave, Murrelektronik Slovakia s.r.o., sme založili v januári 2016 a je 100% dcérskou spoločnosťou patriacou Murrelektronik Holding Nemecko. Náš schopný obchodný a technický tím na Slovensku je teraz bližšie k zákazníkom a predstavuje im náš koncept „decentralizovanej inštalácie“.

Čo znamená príchod nového automobilového závodu (Jaguar Land Rover) na Slovensko pre Murrelektronik?

Pre nás to predstavuje extrémne dôležitý krok, keďže Murrelektronik je medzinárodný partner v koncepte inštalácií pre Jaguar Land Rover.

Veľa priemyselných profesionálov z automatizácie si myslí, že pojem a koncept Priemyslu 4.0 je vágny a vo svojej podstate ide iba o marketing…

Podľa nášho názoru nie je Priemysel 4.0 iba marketingová stratégia. Skôr opačne, jedná sa o kontinuálny rozvoj technológií. Preto je pre Murrelektronik dôležité ukázať náš pohľad na Priemysel 4.0. Cieľom Murrelektronik je spojiť ľudí, objekty a systémy do dynamickej, samostatne organizovanej siete s pridanou hodnotou, ktorá môže byť priebežne aktualizovaná na základe rôznych kritérií ako sú napríklad náklady, spotreba zdrojov alebo prevádzkyschopnosť.

Murrelektronik úzko spolupracoval s inými dôležitými spoločnosťami pri príprave projektu Industrie 4.0 v Nemecku. Akým spôsobom chcete prispieť ku štvrtej priemyselnej revolúcii?

Ako vedúca spoločnosť na trhu s kompaktnými modulmi priemyselných zberníc, Murrelektronik má jasnú víziu modulov priemyselných zberníc budúcnosti. V súčasnosti naše moduly dokážu premieňať koncept pasívnych alebo aktívnych decentralizovaných inštalácií na realitu a zahŕňajú aj vysokú ochranu IP67, preto môžu komponenty pracovať mimo skriňu rozvádzača a tak dokážu uvoľniť cenný priestor.

V budúcnosti budú kompaktné zbernicové moduly Murrelektronik zosieťované online so sledovaním systému, budú prispievať k úsporám energie, čo bude znamenať účinný krok proti rastúcim cenám energií. Monitorovanie skutočného stavu zariadení zase zvyšuje prevádzkyschopnosť priemyselného závodu.

Na chvíľu zabudnime na Priemysel 4.0, Internet vecí alebo Big Data. Čo v skutočnosti zákazník očakáva od dodávateľov automatizácie?

Zákazník očakáva technicky zdatnú kontaktnú osobu pre individuálne navrhnuté inštalácie, ktoré sú zamerané na nové trendy a dodržiavajú súčasné štandardy. Prirodzenou požiadavkou je vysoká kvalita a globálna dostupnosť. Primárnym cieľom Murrelektronik je samozrejme splnenie týchto požiadaviek v medzinárodnom meradle.

Dá sa povedať, že technológie používané v automatizácii sa teraz menia zo dňa na deň. Mohli by ste predstaviť niektoré trendy, ktoré môžeme očakávať v najbližšom období v Európe?

Murrelektronik, ako globálny poskytovateľ riešení pre priemyselné inštalácie, chce zvýšiť konkurenčnú výhodu svojich zákazníkov prostredníctvom inteligentných inštalačných riešení. Svojím zameraním na decentralizované koncepty sa všetky V/V v systéme alebo na stroji prepoja flexibilne. Moduly komunikujú na základe skutočného stavu a poskytujú decentralizovanú inteligenciu. Dokonca predspracujú všetky údaje a informácie s cieľom poskytnúť lepší prístup ku výrobným údajom.

Technológia zosieťovania poskytuje mnoho nových výhod, vrátane správy a údržby energie. Energetický manažment je dopytovo orientovaný – vrátane merania, regulácie a distribúcie energie. Ďalšou jasnou výhodou je vylepšená údržba. Meraním spoľahlivosti modulu dokážete stanoviť jeho životnosť. Diagnostika skutočného stavu zariadenia hrá tiež veľkú úlohu v moduloch priemyselných zberníc. Zahrnutá bude aj preventívna diagnostika pripojených systémov. Technici tak môžu jednoducho naplánovať pravidelnú údržbu a vypínanie modulov v požadovanom čase. Tento koncept prispieva takisto ku zvyšovaniu prevádzkyschopnosti.

Ďakujem rozhovor.