Dnes je prioritou prepojiť ľudí, technológie a procesy

Počas svetovej konferencie IFS 2018 (Industrial and Financial Systems World Conference 2018), ktorá sa konala začiatkom mája v Atlante, si naša redakcia pozvala k redakčnému mikrofónu Marcina Taranka, prezidenta IFS pre strednú a východnú Európu, výkonného riaditeľa pre Poľsko a prevádzkového riaditeľa pre východnú Európu a strednú Áziu. K rozhovoru sa pripojili aj Bartłomiej Denkowski, riaditeľ predpredaja v IFS Poland, a Jozef Kováčik, výkonný riaditeľ pre IFS Czech a IFS Slovakia.
Dnes je prioritou prepojiť ľudí, technológie a procesy

Obr.: Marcin Taranek, Bartolomej Denkowski, Jozef Kováčik (zľava doprava)

Aký je váš názor na nemecký koncept Industruy 4.0 a iniciatívy Smart Industry a Smart Manufacturing?

M. Taranek: Sú to veľmi moderné témy, pričom technológie majú veľký vplyv na podnikanie. Od automatizácie a analýzy rozsiahlych údajov cez prediktívnu údržbu až po všetko ostatné, čo dnes vidíme. Prepájanie strojov a ľudí s technológiami je niečo, čo je rozhodujúcim faktorom pri optimalizácii obchodných procesov. Čoraz dôležitejšie sú, samozrejme, aj umelá inteligencia (UI) a strojové učenie (SU) a stretávame sa s tým, že mnohí naši zákazníci nám ohľadom toho kladú otázky a zaujímajú sa o to.

Sú myšlienky týchto konceptov a iniciatív implementované vo vašich produktoch?

M. Taranek: Áno, samozrejme. IFS Applications 10, ktorá bola dnes (poznámka autora: 1. 5. 2018) uvedená na trh, podporuje tieto potreby a požiadavky.

Podarilo sa vám už nasadiť v praxi riešenia využívajúce IoT alebo umelú inteligenciu?

M. Taranek: Máme už niekoľko referencií od zákazníkov, ktorí implementovali internet vecí (IoT) alebo umelú inteligenciu. Máme konkrétne príklady z USA a zo západnej Európy.

B. Denkowski: Aktuálne s našimi partnermi pracujeme na riešení prediktívnej údržby. Naše pilotné riešenie predpovedá poruchy v podniku so spojitými výrobnými procesmi Máme veľmi dobré výsledky. Najskôr sa umelá neurónová sieť naučila, ako identifikovať konkrétne vzory správania na skupine historických údajov získavaných počas dvoch rokov, a potom sa táto neurónová sieť implementovala na skúšobné obdobie. S týmto riešením sa spoločnosti podarilo predikovať 100 % vybraných porúch a zlyhaní. To je v rámci pilotného projektu veľmi dobrý výsledok.

Aká bola reakcia zákazníkov na IFS Applications 10?

M. Taranek: V našom regióne ešte nemáme takýchto zákazníkov, pretože nová verzia bola uvedená na trh až dnes. Máme len príklady prvých inovátorov (early adopters), ktorí implementovali IFS Applications 10. Ide o päť spoločností s približne 4 000 zamestnancami, ktorí už používajú IFS Applications 10. Program inovátorov je niečo jedinečné, pretože sme chceli zahrnúť ich pripomienky a postrehy vo finálnom vývoji riešenia pre zákazníkov. Počas tohto testovacieho obdobia majú zákazníci priamy vplyv na finálne riešenie aplikácie. Môžu ovplyvniť, čo by malo byť v riešení zahrnuté, čo by sa malo zmeniť. V tejto fáze majú vplyv na konečnú aplikáciu. Okrem inovátorov, ktorí nasadili IFS Applications 10, prejdú čoskoro do ostrej prevádzky aj niektorí z našich zákazníkov. V našom regióne začneme s implementáciou aplikácie IFS Applications 10 počas posledného štvrťroka tohto roku.

Objavili sa už aj konkrétni klienti z vášho regiónu, ktorí prejavili záujem o nasadenie IFS Applications 10?

M. Taranek: Samozrejme, na tejto konferencii máme z nášho regiónu viac ako 60 ľudí a väčšina z nich sú naši zákazníci. Niektorí z nich by chceli zistiť, ktoré funkcionality IFS Applications 10 sú pre ich firmy vhodné. Zákazníci sa veľmi zaujímajú o samotný vývoj, zmeny a zlepšenia oproti existujúcim riešeniam. Jednou z takýchto spoločností je spoločnosť Y Soft z Českej republiky.

Z akého odvetvia priemyslu je Y Soft?

J. Kováčik: Y Soft je globálny operátor, ktorý má vo svete veľa dcérskych spoločností. Jeho hlavným produktom je bezpečné riešenie pre tlač, vyvíja tiež aplikácie pre PDA s čítaním kódov pre Wi-Fi a podobné projekty. Je to servisne orientovaná spoločnosť s vlastným vývojom, ktorá má už druhý rok v prevádzke IFS Applications. Je veľmi spokojná a hľadá nové funkcie a riešenia v IFS Applications 10, pričom chce prejsť na novú verziu tento alebo budúci rok. Záleží na tom, či budeme mať pripravenú legislatívu k novej verzii. Prvý projekt plánujeme začať, ako povedal Martin, vo štvrtom kvartáli tohto roku. V nasledujúcom roku by mala táto spoločnosť fungovať na IFS Applications 10 ako jeden z prvých zákazníkov v našom regióne.

Stretli ste sa s pojmom cloud manufacturing?

M. Taranek: Cloud manufacturing je veľmi široký pojem založený na orientácii na služby pre výrobný sektor. Správa softvéru a údajov ako služba v cloude je kľúčovým konceptom tejto myšlienky. Uvedený prístup je veľmi populárny v Amerike a západnej Európe, najmä v Škandinávii. My (IFS) sme na to dobre pripravení. Naši zákazníci v regióne sa v podstate len začínajú rozhliadať po tejto technológii, teraz sú v rozhodovacej fáze. Preto potrebujeme viac času, aby si krajiny v našom regióne boli isté, že túto technológiu môžeme aplikovať. Myslím, že v priebehu roka uvidíme zmeny v myslení zákazníkov, takže začnú cloudovým riešeniam úplne dôverovať. Budú si môcť spočítať úspory a prínosy týchto riešení, vďaka čomu ich príjmu a nasadia.

Máte vo východnej Európe dátové centrá, kde bude implementované cloudové riešenie IFS Applications 10?

M. Taranek: Áno, máme. IFS riešenie je založené na Microsoft Azure. Je to jedno z riešení, ktoré bude potenciálne možné implementovať v rôznych krajinách a regiónoch pre našich zákazníkov. Je to súčasť našej spolupráce so spoločnosťou Microsoft.

IFS je organizácia zameraná na zákazníka (customer centric). Prispôsobujete teda svoje produkty požiadavkám zákazníkov?

M. Taranek: Ponúkame štandard. Štandard je založený na medzinárodných poznatkoch, skúsenostiach a vplyvoch zákazníka na produkt. Ide teda zároveň o prostredie veľmi bohaté na funkcionalitu. Uľahčuje nám to skutočnosť, že celé riešenie má zabudovanú vysokú úroveň konfigurovateľnosti. Momentálne máme dva spôsoby, ako možno vykonávať zmeny v našom softvéri. Buď vykonávať úpravu zdrojového kódu (čo nie je veľmi vhodný prístup), alebo meniť parametrizáciu a postupne rozširovať riešenie prostredníctvom jednoduchých aktualizácií. Tým chcem povedať, že každý zákazník je samozrejme jedinečný, ale niektoré procesy sú štandardizované. Nášho zákazníka presviedčame, aby vykonával zmeny v aplikácii väčšinou prostredníctvom konfigurácie, ale v niektorých prípadoch sú potrebné aj modifikácie, ktoré sme im samozrejme schopní tiež dodať. S aplikáciou IFS to je možné, pretože je to veľmi flexibilné riešenie.

Aké služby, ktoré možno implementovať v IFS Applications 10, ponúkate zákazníkom?

M. Taranek: IFS riešenie je vytvorené z malých modulov (služieb). Najskôr je dôležité analyzovať každý prípad zvlášť s cieľom nastaviť podnikanie zákazníka. V prvom rade by sme zákazníkovi dodali základný balík s nevyhnutnou funkcionalitou. Počas vývoja a rastu spoločnosti sme schopní ponúknuť ďalšie komponenty a moduly, ktoré budú spĺňať očakávania zákazníkov. Môžeme začať s veľmi malým riešením a postupne pridávať ďalšie funkcie, ktoré bude zákazník potrebovať pre svoj rast.

J. Kováčik: Keď hovoríme napríklad o IoT službách, je to o vytváraní dát a používaní platformy, ako je Microsoft Azure, na overenie toho, ktorá časť dát dáva zmysel, aby sa niekde poslala na ďalšie spracovanie. V skutočnosti poskytuje IFS dve rozdielne riešenia v rámci IoT a jedným z nich je IFS IoT Business Connector. Je to súbor webových služieb, ktoré nezávisle volá poskytovateľ a ktoré merajú (zbierajú) údaje. Existuje brána, ktorá je zodpovedná za to, aby služba IFS vykonala kroky potrebné v aplikácii IFS. V podstate môžeme spustiť každý proces, ktorý je vnútri IFS Applications. To znamená, že neexistuje obmedzenie, aký druh informácie možno spracovať. To závisí len od služieb zákazníka a ich špecifického procesu. Výsledkom je vždy adresné volanie konkrétneho procesu, pokiaľ sú na to splnené podmienky. Môžete si napríklad vytvoriť vlastné podmienky na volanie procesu, spustiť ľubovoľnú akciu v systéme a pod.

IFS Applications 10 obsahuje jednu základnú časť, ktorou je jadro. Dá sa jadro aplikovať u zákazníka alebo to musí byť cloudové riešenie zavesené niekde na Azure?

J. Kováčik: Záleží na voľbe zákazníka. Rovnaké riešenie je aplikovateľné ako softvér ako služba (SaaS) alebo ako cloudová služba. To znamená, že je to hardvér v prostredí cloudu alebo on-premise inštalácia. Každé z týchto riešení používa úplne to isté jadro a poskytuje tie isté nástroje na jeho rozvoj alebo modifikácie, čo je dosť podstatné pre spoluprácu s partnermi, ktorí sú orientovaní práve na poskytovanie služieb. Je na zákazníkovi, ktoré z riešení si zvolí, či licenčne, alebo technologicky. Čo sa týka jadra IFS Applications 10, je to otvorená architektúra. To znamená, že je otvorená všetkým vstupným, ale aj výstupným službám, ktoré poskytuje. Samotná skladba IFS Applications dovoľuje integrovať ľubovoľné komponenty navzájom, to znamená, že ide o flexibilné riešenie vnútorne postavené na servisne orientovanej architektúre (SOA). S verziou 10 prichádzajú nové moderné otvorené platformy na integráciu systému s ľubovoľným produktom tretej strany práve na zaistenie IoT a podobných služieb. Jadro IFS Applications ako také poskytuje nielen nástroje na integráciu, ale tvorí základnú vrstvu (foundation) celého aplikačného rozhrania, ktoré zaisťuje komunikáciu s aplikačným serverom a s klientskymi vrstvami. Tých klientskych vrstiev môže byť niekoľko; s verziou 10 sa dostáva do popredia nové rozhranie klienta IFS Aurena, ktoré je na platforme HTML5, teda nezávislé od operačného systému. Inými slovami aplikácia bude bežať nielen na operačnom systéme (OS) Windows, ale tiež na OS Android alebo Apple.

Keďže je aplikácia otvorená, môžem vytvoriť akúkoľvek novú službu, ktorá sa mi do môjho portfólia hodí?

J. Kováčik: Áno.

Je to otvorené natoľko, že keď poznám štruktúru a spôsob komunikácie RESTful API, tak viem prepisovať a čítať premenné, ktoré potrebujem?

J. Kováčik: Áno, presne tak. Pri všetkých funkciách dostupných k danej inštalácii, ktoré obsahuje jadro IFS Applications, možno vidieť, aké parametre používajú, akým spôsobom ich teda volať a aké návratové hodnoty poskytujú.

Keďže jadro je ten najväčší kolos celého systému, možno ho nejakým spôsobom distribuovať?

J. Kováčik: Musíme si ešte ujasniť, kde sa vlastne jadro z hľadiska architektúry nachádza. Úplne dole je databázová vrstva, ktorá má v sebe všetky API, t. j. biznis logiku na platforme ORACLE. V strede je IFS middleware server, čo je vlastne integračná vrstva. Tá zodpovedá za komunikáciu práve prostredníctvom webových služieb, rozhraní ako PL/SQL Access provider apod. A potom je tam klient, ktorý komunikuje s middleware serverom, takže tieto vrstvy sú tri. Podľa toho, o ktorej technologickej časti sa rozprávame, tak áno, môže byť distribuovaná. Napríklad aj middleware server môže byť distribuovaný.

  
Ing. Peter Papcun, PhD.

zástupca redakcie ATP Journal na konferencii IFS World Conference 2018
vedúci Oddelenia aplikovanej informatiky
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Technická univerzita v Košiciach
peter.papcun@tuke.sk
http://ics.fei.tuke.sk/