Aký bol konkrétny dôvod ďalšieho rozvoja verzie EPLAN Platforma 2022?

Náš tím vývojárov už dlhší čas plánoval a pripravoval kompletnú revíziu softvéru. A keďže tento rok meníme systém predplatného, cítili sme to ako vhodný okamih na zapracovanie inovácií. Zmenou predplatného tiež upevníme naše vzťahy so zákazníkmi: dostávame sa bližšie k spolupráci na úrovni partnerstva. To znamená, že dokážeme lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a tie potom zohľadniť pri implementácii. Zmeny v novej verzii platformy EPLAN sa vyplatili. Teraz je intuitívnejšia, flexibilnejšia a všeobecne produktívnejšia. Je tiež integrovaná do celého radu našich riešení, ako je náš partnerský program a vývoj v cloude. Inými slovami: to, čo sa počíta, je celý balíček.

Čo však tieto inovácie znamenajú pre používateľov softvéru?

Záleží na tom, či hovoríme o existujúcich alebo nových zákazníkoch. Zatiaľ čo tí existujúci si môžu užívať optimalizované rozhranie, ktoré im uľahčí prácu, noví zákazníci ťažia z jednoduchého použitia softvéru, čo im umožní rýchlejšie zvýšiť ich produktivitu. Čo však ocenia obaja, existujúci aj nový zákazník, je fakt, že intuitívne rozhranie je založené na operačných konceptoch, ktoré sú klientom dobre známe, čo je veľmi dôležitá hodnota. To môžeme vidieť na integrovanej lište záložiek alebo backstage view, ktoré už väčšina používateľov dobre pozná z iných zavedených softvérových produktov. To všetko výrazne zlepšuje ergonómiu a celkový pracovný komfort používateľov.

Aké hlavné ciele ste si stanovili počas vývoja novej verzie EPLAN Platforma 2022, čo sa týka jej prínosov pre používateľov?

Pre nás bolo dôležité navrhnúť nový softvér tak intuitívne, aby vďaka nemu aj noví zákazníci rýchlo zvýšili svoju produktivitu a aby zároveň priniesol jasné výhody pre našich existujúcich klientov. Používatelia tiež môžu využívať výhody vylepšeného pracovného procesu, a to vďaka novému centru vkladania, do ktorého sme zahrnuli dlhoročný vývoj a požiadavky zákazníkov. To znamená, že noví zákazníci môžu začať len s minimálnym úsilím a tí súčasní uvidia už po krátkom čase jasne všetky jeho výhody. Aktuálna spätná väzba od tých, ktorí testovali našu beta verziu, naznačuje, že to tak skutočne je.

Aké boli počas vývoja tie najväčšie výzvy?

Naše riešenia nie sú len jednoduché systémy ECAD, ale často predstavujú pre firmy akúsi chrbticu projektovania a vývoja produktov. Sú hlboko integrované do zákazníckej infraštruktúry a stratégie a pokiaľ ide o investície, môžu byť plánované na celé roky. S tým prichádza obrovská zodpovednosť. Naozaj ich chceme prispôsobiť špecifickým potrebám našich kľúčových trhov. Uspieť však môžeme len vtedy, ak úzko spolupracujeme s klientmi, ktorých dôveru si veľmi vážime. Spolupráca a partnerstvo – to sú dva piliere, na ktorých budú založené všetky naše budúce aktivity, ktoré sme premietli aj do vývoja novej verzie EPLAN Platforma 2022. Naším cieľom bolo podporiť vzájomnú výmenu informácií a spoluprácu jednotlivých firiem v priemyselných sektoroch našich zákazníkov. S novou verziou EPLAN Platforma 2022 a jej perfektnou integráciou do cloudu sa nám to podarilo. Naše cloudové aplikácie, ako je EPLAN eBUILD, eMANAGE a eVIEW, umožňujú zákazníkom platformy úplne nové typy spolupráce. Vďaka našim cloudovým riešeniam môžete ešte lepšie spolupracovať so svojimi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi a dosiahnuť tak oveľa viac. Celkový prospech z riešenia EPLAN je vďaka tomu ešte o niečo vyšší.

Viac informácií o novej verzii EPLAN Platforma 2022 nájdete na webových stránkach EPLAN.

Autorka: Birgit Hagelschuer

EPLAN Software & Services
www.eplan-sk.sk