Akú pridanú hodnotu môžu výrobcovia očakávať pri integrácii robotov do svojich strojov?

Z môjho pohľadu vidím tri hlavné výhody. Po prvé, roboty robia stroje flexibilnejšími. Za druhé, roboty môžu byť často najjednoduchším spôsobom, ako vykonávať určité úlohy. Po tretie, roboty môžu vykonávať prácu, ktorá by bola pre ľudských pracovníkov príliš nebezpečná, namáhavá alebo monotónna.

Aj tak však ešte existujú aplikácie, kde je stále nevyhnutný manuálny zásah človeka.

Rozsah automatizácie vo výrobe za posledné tri desaťročia výrazne vzrástol. Napriek tomu stále existuje veľa strojov a prevádzok, v ktorých sú pri určitých krokoch v tomto procese potrební ľudskí pracovníci. Predstavte si napríklad stroj na ohýbanie plechu. Stále vidíte robotníkov, ako vkladajú pláty do ohýbačky a podľa potreby ich otáčajú, kým nie sú urobené všetky zaoblenia. Je to veľmi náročná práca a je stále ťažšie nájsť kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by ju vykonávali.

Tento proces je teda perfektný kandidát na nasadenie robota?

Presne tak. A nielen to. Okrem vkladania plechov môže robot slúžiť aj ako dodatočná os riadenia pohybu v procese ohýbania. Nehovoriac o skutočnosti, že plne automatizovaný ohýbací stroj môže bežať 24 hodín denne.

Možno teda postaviť taký stroj s konvenčným riešením robotiky?

Nie je to zas také jednoduché. Pohyby ohýbacieho stroja a pohyby robota sú pevne prepojené. Na získanie kvalitných výsledkov ohýbania je potrebné, aby si osy neustále vymieňali údaje. Jediným skutočným spôsobom, ako to dosiahnuť, je mať robotickú aplikáciu ako integrálnu súčasť stroja – máte teda iba jeden riadiaci systém a iba jednu riadenú aplikáciu.

Už ste spomenuli, že roboty robia stroje flexibilnejšími. Môžete vysvetliť, ako to robia?

Ak sa pozriete na typický výrobný stroj, je navrhnutý tak, aby vytvoril konkrétny produkt alebo dokonca konkrétny model konkrétneho produktu. Niekedy sú k dispozícii zložité mechanické systémy, ktoré umožňujú napríklad presúvať výrobky z jednej úrovne stroja na druhú. Ak sa niečo na produkte zmení – jeho veľkosť, tvar alebo hmotnosť –, všetky tieto systémy treba upraviť, vymeniť alebo dokonca úplne prepracovať. No robot nič z toho nereflektuje. Jednoducho rýchlo prepočíta svoju cestu a je pripravený vyraziť.

Zdá sa teda, že roboty zvýšia produktivitu každého stroja?

To by som zase netvrdil paušálne. Myslím si však, že investícia do robotiky sa oplatí v oveľa viac prípadoch, ako ľudia očakávajú. To zahŕňa napr. prípady, keď je ohrozená bezpečnosť operátora.

V akom zmysle?

Zamyslite sa nad niečím s mnohými rýchlo sa pohybujúcimi časťami, ako je napríklad plniaca linka. Všetky poškodené alebo spadnuté fľaše treba veľmi rýchlo vybrať z linky. Ak to má urobiť ľudský operátor, musíte linku spomaliť na bezpečnú rýchlosť, aby sa mohla otvoriť bezpečnostná brána. Ak je tam však robot, stroj môže pokračovať bez prerušenia na plné obrátky.

Treba počítať s väčším priestorom na linke alebo stroji, ak sa rozhodne firma pridať robot?

V skutočnosti je to naopak. Integrované roboty v skutočnosti zmenšujú zastavanú plochu stroja vykonávaním manipulácií, ktoré by inak vyžadovali zložité, a teda aj veľké mechanické systémy. Roboty možno navyše inštalovať horizontálne alebo hore nohami, aby sa ušetrilo miesto. A pre výrobcov strojov, ktorí kombinujú robotiku s inteligentným systémom vodiacich koľajníc, existuje ešte väčší potenciál na optimalizáciu.

Napríklad?

Pohyblivé nosiče na transportnom systéme možno ovládať nezávisle a synchronizovať s pohybom robota s mikrosekundovou presnosťou. Kroky spracovania možno vykonať za pohybu nosičov a prispôsobiť ich rôznym výrobkom bez akýchkoľvek zmien hardvéru. Získate tak vyšší výkon zo stroja, ktorý zaberá menej priestoru.

Čo to znamená pre výrobcov strojov?

Môžu svojim zákazníkom ponúknuť úplne nový druh stroja, ktorý sa automaticky prispôsobuje novým výrobkom – dokonca aj tým, ktoré neexistovali pri jeho prvom postavení. Takéto stroje môžu splniť jedno z najaktuálnejších očakávaní spotrebiteľov: individualizované výrobky za takú cenu ako pri hromadnej výrobe.

Zdroj: ABB Review, 02/2021. [online].

-tog-