Posledné tri roky čelia spoločnosti poskytujúce logistické a skladové služby doteraz nevídaným výzvam. COVID a konflikt na Ukrajine preveril životaschopnosť mnohých subjektov v tejto oblasti. Do akej miery prispievajú moderné technológie k zvládnutiu týchto výziev?

Za úplne zásadné považujem dostatočné množstvo správnych a správne spracovaných informácií. Vďaka nim a ich ďalšiemu využívaniu modernými technológiami možno získať kvalitné dáta na správne plánovanie, predikciu a optimalizáciu procesov. Práve predpoveď budúceho vývoja sa však v posledných rokoch stala skôr veštením z krištáľovej gule. No ako sa hovorí, každá kríza prináša aj príležitosti. Teraz máme oveľa viac nových skúseností a riadime sa tým, že na nič sa nemožno spoliehať trvalo. Máme teda pripravené jasné postupy a alternatívne scenáre pre rôzne situácie. Pri tom nám pomáhajú nami vyvinuté softvérové nástroje. Tento rok navyše budeme nasadzovať nový systém na riadenie prepravy (TMS), ktorý k tomu prispeje aj v tomto zmysle.

Zvyšovanie efektivity logistických a skladových procesov je v hľadáčiku mnohých manažérov. Efektivita priamo súvisí s množstvom vykonanej práce a jej kvalitou. Aj preto sa čoraz častejšie v logistike a skladových činnostiach nasadzujú prvky automatizácie. Pozrime sa teda najprv na oblasť robotiky. Kde vidíte možnosti jej uplatnenia v rámci logistiky a skladovania a s ktorými z nich má Geis aj praktické skúsenosti?

Ako som už naznačil, naša spoločnosť považuje za oveľa dôležitejšie aktívne sa posúvať na poli softvérov, prípadne využitia umelej inteligencie, než mať sklady plné robotov. Ako náhrada ľudí sa v logistike automatizácia uplatňuje najviac pri opakujúcich sa rutinných činnostiach, obvykle vo fyzicky náročných procesoch. Ľudia sa tak môžu sústrediť na činnosti s vyššou pridanou hodnotou. V rámci jedného projektu napríklad využívame automatický ťahač, ktorý vozí hotové výrobky z niektorých výrobných liniek do nášho skladu. Ďalej nám pomáhajú prepravné systémy bez vodiča, ktoré preberajú palety umiestnené vodičmi vysokozdvižných vozíkov na pevných prekladacích staniciach a dopravujú ich v rámci skladov na miesto určenia. Mohol by som vymenovať aj ďalšie, ale potrebujem povedať, že ľudský prvok je u spoločností, ako sme my, stále nenahraditeľný a určite ešte nejaký čas potrvá, kým sa to zmení. Dôležitú úlohu zohráva klient a jeho nároky na cenu služby. Pri zavedení najmodernejších technológií sa, samozrejme, náklady zvýšia. Oproti segmentu automototive je návratnosť investície do robotických systémov v logistike oveľa dlhšia, čo väčšina zákazníkov nechce akceptovať, najmä v tejto zložitej dobe.

Moderné sklady možno z hľadiska zložitosti a množstva procesov smelo prirovnať k malému výrobnému podniku. Zber, spracovanie, analýza údajov sú pri práci so skladovými položkami alfou a omegou. Aké HW/SW nástroje využíva vaša spoločnosť v tejto oblasti a ako zabezpečuje, aby boli tie správne údaje na správnom mieste a v správnom čase a aby k nim mali prístup všetci oprávnení pracovníci?

Čo sa týka softvérových nástrojov, v rámci skladov využívame moderný systém na riadenie skladu (WMS), ktorý našu prácu určite zefektívňuje a zaisťuje rýchlu a bezchybnú prevádzku skladu. Jednotlivé jeho funkcie, ako je napríklad automatický výber vhodnej veľkosti obalového materiálu, môžu výrazne uľahčiť a zrýchliť jednotlivé procesy a v konečnom dôsledku v rámci synergie zefektívňujú celý systém. Náš WMS systém sme upravili tak, aby rešpektoval a zohľadňoval potreby našich klientov. Využívame modulárny systém, ktorý nám umožňuje riadiť tok tovaru, jeho naskladnenie aj vyskladnenie. Vieme pokryť celý proces, a to pre zákazníkov naprieč odvetviami. Stále pripravujeme nový TMS systém, ktorého nasadením by sa mali zlepšiť nielen pracovné postupy a vyhodnocovanie rôznych parametrov, ale mal by uľahčiť aj komunikáciu naprieč firmou.

Hardvérových nástrojov, ktoré sme vyskúšali, testujeme alebo reálne používame, je skutočne veľké množstvo. Vždy, samozrejme, s ohľadom na to, aby boli skutočným prínosom s ohľadom na efektivitu procesov aj pre pracovníkov, ktorí ich reálne využívajú. Napríklad RFID čipy a nasadenie tejto technológie podstatne zrýchlilo tok tovaru, hlavne v rámci expedície. Rovnako sa nám podarilo výrazne eliminovať chybovosť v rámci týchto procesov. V našich prevádzkach sa už bežne využívajú skenery, a to aj prstové. V niektorých projektoch sme použili aj vizualizáciu do skenerov, aby pracovníci (pickeri) mali jednoduchšiu prácu s hľadaním tovaru. Vďaka tomu môžu údajom na zariadení jednoducho rozumieť ľudia v rôznych krajinách. Za tento projekt sme získali aj ocenenie. Zaujímavé sú teraz napríklad aj nové vozíky do veľmi úzkych uličiek (VNA) v jednom z našich projektov. Nielenže nám umožňujú dať na rovnakú plochu viac paletových pozícií, ale vďaka skladovej navigácii, ktorou sú vybavené, sú pohyby z/do skladu rýchlejšie. V uličke sa vďaka indukčnému navádzaniu a RFID čipom môžu pohybovať rýchlosťou až 10 km/h. Dobré skúsenosti máme aj s dopravníkmi, najmä v realizáciách, kde prúdi väčšie množstvo tovaru. O zabezpečenie správneho toku informácií sa stará už spomínaný WMS systém. Ten sleduje pohyb tovaru od príjmu cez pickovanie, balenie až po expedíciu. Zakaždým keď dôjde k skenovaniu tovaru, máme o tom prehľad, pričom jednotlivé manipulácie s tovarom sme schopní dohľadať aj s odstupom niekoľkých dní.

Vychystávanie objednávok systémom pick-by-voice je jednou z moderných metód. Prečo ste sa rozhodli pre tento prístup a aké prínosy ste v tejto oblasti zaznamenali? Plánujete prípadne nasadenie aj iných systémov na podporu vychystávania?

Pri pick-by-voice máme odsledované, že pri jeho implementácii rastie produktivita – obzvlášť pri pickingu v regálovom systéme. Skladníci majú voľné ruky a klesla nám aj chybovosť. Dnes sú už technológie na takej úrovni, že pre skladníkov nie je nepríjemné celú zmenu počúvať rovnaký robotický hlas. Ďalšie technológie testujeme, ale z hľadiska návratnosti nám nateraz nedávajú zmysel.

Presuňme sa teraz od skladov k preprave a opäť k už spomínanej efektívnosti. Akú úlohu v tejto oblasti zohrávajú pre vašu spoločnosť alternatívne pohony prepravy – elektrina, vodík? Je táto téma aj vzhľadom na nedostatočne vybudovanú infraštruktúru nabíjacích/H2 staníc vôbec aktuálna?

Ekologizácia dopravy a s tým spojené využívanie alternatívnych pohonov je pre nás veľká téma už dlho. Niektoré alternatívy spaľovacích motorov sa postupne začleňujú alebo budú začleňovať do nášho vozového parku. V niektorých zákazníckych projektoch v rámci skupiny už reálne využívame elektrický pohon. Tiež sme sa nedávno rozhodli pre nákup plne elektrických ťahačov a nákladných vozidiel, ktoré budú nasadené na konkrétnych linkách vrátane tých cezhraničných. Nechceme však bezmyšlienkovito obmieňať našu flotilu. Vždy je dôležité, aby sa vozidlá reálne osvedčili v praxi. Bohužiaľ, alternatívne pohony majú stále veľké limity. Malá alebo žiadna legislatívna podpora, takmer neexistujúca infraštruktúra (najmä pre vodík), vysoké obstarávacie náklady a ďalšie aspekty nám bránia v rozsiahlom nasadzovaní takýchto vozidiel do bežnej prevádzky.

S predchádzajúcou otázkou súvisí aj téma znižovania zaťaženia životného prostredia. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality kladie na prepravcov mimoriadne nároky, aby pri rastúcich objemoch prepravy optimalizovali spotrebu palív a energie. Ako sa vašej spoločnosti darí zvládať tieto výzvy?

Téma znižovania uhlíkovej stopy a celkovo zníženie zaťaženia životného prostredia našou činnosťou je predmetom rozsiahlych aktivít skupiny Geis vo všetkých krajinách, kde pôsobíme. Sme radi, že aj v takej náročnej dobe, ako je táto, môžeme aj naďalej investovať do rôznych aktivít a projektov na podporu životného prostredia. Či už ide o spomínané alternatívne pohony, alebo plánované vysádzanie stromov, energetický manažment, fotovoltiku, zelené fasády a mnoho ďalšieho. Aj optimalizácia dopravných ciest a ložnej plochy vozidiel dokáže významne prispieť k redukcii záťaže na naše okolie. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby aj potomkom našich potomkov bolo na svete dobre. Nie všetko však môžeme ovplyvniť sami. S energiami sa snažíme hospodáriť ekonomicky, aj napriek tomu však náklady na ne vzrástli niekoľkonásobne. Našťastie, neprevádzkujeme veľké množstvo energeticky náročných prevádzok. Napriek tomu je zásah do rozpočtu firiem (vrátane tej našej) zásadný.

Na záver sa pozrime do pomyselnej sklenenej gule. Aké výzvy stoja pred logistickým a skladovým priemyslom v najbližších rokoch? Aké technologické inovácie budú ťažiskom digitálnej transformácie týchto odvetví a ako bude vyzerať logistika a skladovanie budúcnosti?

V najbližších rokoch stojí pred logistickým a skladovým priemyslom mnoho výziev a príležitostí. Logistické a skladové odvetvie má naďalej tendenciu rozvíjať sa a budúcnosť tejto oblasti bude pravdepodobne založená na neustálom aktívnom rozvoji využívania nových technológií, ktoré prinesú vyššiu mieru efektívnosti a konkurencieschopnosti. Ak by som mal byť konkrétny, tak to rozhodne bude testovanie, eventuálne aj zaradenie alternatívnych pohonov do bežnej prevádzky v rámci našich služieb. V rámci skupiny sú to úplne elektrické ťahače, o ktorých som hovoril už skôr. Začali sme tiež množstvo ekologických projektov – tento rok máme u nás na Slovensku v pláne uviesť do prevádzky systém energetického manažmentu, ktorý sa u našich českých kolegov osvedčil a je zdrojom energetických a tým aj ekologických úspor. V rámci služieb skladovej logistiky chceme postupne implementovať technológie, ktoré sa osvedčili v prevádzkach v rôznych krajinách našej skupiny. Ide napríklad o RFID čipy, VNA vozíky pre veľmi úzke uličky, dopravníky, kvalitné WMS, pick-by-voice atď. – záleží vždy na konkrétnych klientskych potrebách. Snažíme sa využiť princíp best practices, teda to, čo sa nám osvedčilo, radi ponúkneme kolegom z iných krajín a súčasne sa radi inšpirujeme u nich.

Ďakujeme za rozhovor.