Slovensko má aj vďaka onsemi silné zázemie vo vývoji polovodičov. V ktorých oblastiach priemyslu je možné nájsť vaše produkty? Aké je vaše pôsobenie na Slovensku?

Na Slovensku máme aktivity, ktoré sa týkajú najmä technických a obchodných procesov, a to konkrétne v troch lokalitách: Bratislava, Piešťany a Žilina. Z pohľadu technických aktivít sú to návrh a vývoj polovodičového produktu a systémových riešení so zameraním na riadenie spotreby, tzv. Power Management. Ďalej sú to aktivity spojené so zákazníckou podporou so zameraním na technické otázky alebo s používaním našich produktov v aplikáciách u zákazníka. Obchodné aktivity súvisia so spracovaním objednávok a dodávok. V rámci obchodných aktivít riešime napríklad neštandardné situácie, ako je kolísanie trhu a jeho dopytu, keď je potrebné reagovať a prispôsobovať požadované objemy zo strany zákazníka. A kde sa môžete s našimi produktmi stretnúť? Keby by som to zjednodušil, ak používate akúkoľvek elektrotechnickú vec, naše produkty tam niekde s najväčšou pravdepodobnosťou budú. Pôsobíme v oblasti priemyslu, najmä automobilového. Naše portfólio je rozsiahle. Vyrábame všetko od jednoduchých diód tranzistorov až po komplexné súčiastky, ako sú napríklad obrazové snímače. Variabilita a škálovateľnosť portfólia nám umožňuje skutočne sa vyskytnúť v rôznych typoch aplikácií s aktuálnym zameraním na riadenie napájania a vysokého napätia a inteligentné snímanie. Práve tieto oblasti sa v súčasnosti vo veľkej miere vyskytujú v oblasti automobilového priemyslu, avšak polovodičové produkty sa využívajú vo všetkých oblastiach.

Polovodičový priemysel v súčasnosti čelí výraznému celosvetovému nedostatku, ktorý má vplyv na rôzne sektory, najmä automobilový priemysel a spotrebnú elektroniku. Ako ste sa dokázali prispôsobiť tejto netradičnej a náročnej dynamike trhu?

Už by som to nenazýval krízou. Čipová kríza vznikla približne v roku 2019 a pokračovala aj nasledujúce roky, keď sa vplyvom pandémie začala oslabovať dynamika niektorých trhov a iných aktivít. Prichádzalo k javu, keď automobilový priemysel medzi prvými začal byť konzervatívny a utlmoval svoje aktivity. To viedlo k poklesu objednávok a potrebe prispôsobiť tomu výrobné plány. Paradoxne práve tým, že sa vplyvom pandémie naše životy presunuli do domácností, nastal boom na ostatných trhoch, najmä na spotrebiteľských, kde sa zvýšil dopyt po počítačoch, monitoroch, herných konzolách a podobne. Voľné kapacity, ktoré vznikli konzervatívnym prístupom automobilového sektora sa presunuli na tieto oblasti pre zvyšujúci sa dopyt. Avšak po krátkom čase sa automobilový priemysel spamätal a aj jeho dopyt opäť začal rásť. Polovodičový trh tak neustále a v cykloch rastie, a preto bol nedostatok polovodičových súčiastok. Primárne sa bavíme o skokovom náraste, na ktorý vtedajšie kapacity neboli pripravené. V štandardnej situácii sa viete prispôsobiť trhu, plánovať kapacity a reflektovať percentuálny medziročný nárast. V súčasnosti hovoríme o stave, keď je trh stabilizovaný pre väčšinu produktových línií.

Nedostatok polovodičov mal výrazný vplyv na automobilový sektor, ktorý využíva typovo odlišné čipy. Mohli by ste ich priblížiť? V čom sa odlišujú čipy pre automobily od iných výrobných zariadení?

Na odlišnosť sa možno pozrieť z viacerých uhľov pohľadu. Jedným je funkcionalita produktu pre vybranú aplikáciu v konkrétnom aute. Povedzme, že v aute sa nachádza množstvo čipov vyrobených na mieru, ktoré vykonávajú špecifické funkcie, pričom chceme, aby fungovali s dostatočnou spoľahlivosťou a redundanciou. Je v najlepšom záujme, aby mal čip pri riadení vozidla určité funkcie, ak niektoré súčiastky zlyhajú. To znamená, ak niektorá zo súčiastok zlyhá, buď je potrebné s nejakými obmedzeniami bezpečne pokračovať v jazde, alebo bezpečne zastaviť. Druhým pohľadom môže byť konkrétne použitie produktu v rôznych aplikáciách. Polovodičové produkty možno využívať v širokej škále aplikácií, ale ak ich používate napríklad v automobilovom priemysle, môžu byť vystavené teplote v istých medziach. Produkt je potrebné kvalifikovať alebo charakterizovať v takých podmienkach, ktoré sú oveľa agresívnejšie vzhľadom na podmienky priemyselných aplikácií. Tým je ovplyvnená aj výdrž a odolnosť produktu. Samozrejme, polovodičové produkty sa líšia s ohľadom na konkrétne priemyselné využitie. Napríklad v prípade zdravotníctva hovoríme o vyššej úrovni citlivosti.

Je zrejmé, že automobilový priemysel sa čoraz viac spolieha na polovodičové technológie, najmä v súvislosti s pokrokom v oblasti elektrických vozidiel, autonómneho riadenia a prepojených automobilových systémov. Ako prispievate k inováciám v automobilovom sektore a akú úlohu podľa vás zohrávajú polovodičové technológie pri formovaní budúcnosti automobilového priemyslu?

Pozrime sa na to cez čísla. Ak si zoberieme náš priemerný obsah v aute so spaľovacím motorom, hovoríme približne o 75 dolároch. Ak sa pozrieme na priemerný obsah, ktorý môžeme mať v elektromobile, hovoríme približne o 750 dolároch. Vyššie číslo teda indikuje, že objem alebo hodnota polovodičových produktov v aute rapídne narastá s elektrifikáciou. V konečnom dôsledku dôvody sú aj iné. Každý chce jazdiť komfortnejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie. Povedzme, že toto sú také tri hlavné oblasti, kde funkcionalitu polovodičových produktov dokážeme využívať vo zvýšenej miere. Na druhej strane pri elektrifikácii je veľmi dôležité riadenie spotreby a inteligentné snímanie a to sú práve oblasti, na ktoré sa zameriavame. To nám dáva priestor na to, aby sme spolupracovali s poprednými svetovými automobilovými spoločnosťami. V spolupráci s nimi hľadáme optimálne riešenia toho, akým spôsobom zabudovať a využívať naše portfólio na zvyšovanie efektívnosti, dojazdu, úrovne autonómneho riadenia alebo bezpečnosti automobilu. Vďaka týmto technológiám a zameraniu dokážeme aj naďalej rásť.

Keď sa pozrieme dopredu, očakáva sa, že polovodičový priemysel prejde výraznou transformáciou. Aká bude podľa vás kľúčová hnacia sila vytvárajúca budúcnosť polovodičového priemyslu?

Z pohľadu našej firmy a nášho zamerania je to práve riadenie spotreby a inteligentné snímanie. Oba smery súvisia nielen s komfortom, ale aj bezpečnostnou automatizáciou. S čoraz väčšou potrebou využívania umelej inteligencie bude rásť aj potreba spracovania obrovského množstva údajov v dátových centrách, ktoré musia mať určitú kapacitu, aby dokázali tieto údaje plnohodnotne spracovať. Ako spoločnosť sme však otvorení moderným technológiám a ich využívaniu v aktivitách a procesoch, ktoré robíme. Umelá inteligencia sa už teraz používa vo výrobných procesoch v susednom Česku. Pomocou nej hľadáme možné zlepšenia vo výrobnom procese s cieľom zvýšiť vyťaženosť a spoľahlivosť výrobkov. Pomocou tejto technológie predpovedáme parametre výrobku na konci spracovania, aj keď samotný výrobok ešte nie je 100 % spracovaný. Model umelej inteligencie so strojovým učením dokáže identifikovať potenciálny defekt, respektíve vidieť známky toho, že na konci výroby nebude niečo v poriadku.

Na Slovensku prispievate k miestnemu technologickému ekosystému. Minulý rok ste v Piešťanoch otvorili laboratórium najmodernejších systémov pre elektrické vozidlá. Na akých konkrétnych projektoch či inováciách v oblasti výskumu a vývoja v súčasnosti pracujete?

Laboratórium, ktoré sme otvorili v Piešťanoch, je zamerané na definovanie systémových aplikácií s použitím našich zariadení na riadenie spotreby tak, aby sme boli nápomocní našim zákazníkom implementovať tieto riešenia do ich systému. To znamená, že laboratórium nemá za úlohu len definovať riešenia, ale má aj kapabilitu verifikovať, či je navrhované riešenie funkčné s ohľadom na podmienky zákazníka. Inými slovami povedané, snažíme sa replikovať prostredie a podmienky zákazníka v našom laboratóriu. Otvorením laboratória sme teda rozšírili predchádzajúcu kapabilitu a aktivity, ktoré sme už na Slovensku vykonávali.

Vo viacerých oblastiach priemyslu sa podniky stretávajú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Na druhej strane, vaším poslaním je nielen motivovať mladých ľudí, ale im aj sprístupňovať moderné technológie a propagovať elektrotechniku na stredných a vysokých školách? Je pracovná sila na Slovensku vybavená potrebnými zručnosťami a znalosťami pre oblasť elektrotechniky a polovodičov? Ako sa vám darí spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami?

Na Slovensku máme bezpochyby šikovných ľudí a ďalšie nové talenty produkujú vysoké školy. Našou úlohou je preto hľadať a nájsť tieto talenty, či už na vysokých školách, alebo niekde v praxi. V tejto súvislosti mi preto nedá nespomenúť spoluprácu so Žilinskou univerzitou, kde pôsobí náš tím ľudí, ktorí sa venujú návrhu systémových riešení. Priama spolupráca s univerzitou nám poskytuje možnosť stretnúť sa so študentmi, ktorým umožňujeme prísť do kontaktu s novými technológiami. Benefitom pre nás je aj to, že prístup k študentom nám umožňuje vzájomne rásť. Trochu iný koncept máme s FEI STU v Bratislave, kde sa snažíme k študentom dostať prostredníctvom bakalárskych alebo diplomových prác, prípadne im umožniť vykonať stáž v našom prostredí. Okrem toho robíme aj rôzne prednášky pre študentov, aby sme im predstavili reálny svet polovodičovej firmy. Je to skvelá príležitosť osloviť mladú generáciu.

Pre onsemi pracujete už viac ako 20 rokov. Obdivuhodné. Aj preto ma zaujíma vaše vnímanie spoločnosti. Kam sa za tie roky posunula? A kam ste sa posunuli vy? Netúžili ste po zmene?

Za tých 20 rokov sa nielenže vyvíjal trh, ale posúvala sa a menila sa aj firma. Menila sa, aby dokázala reagovať na dynamiku trhu, čo je prirodzený jav. Tempo trhu a tempo aktivít, ktoré ako firma musíme nasledovať, je rýchle, a to sa nemusíme pozerať ani 20 rokov dozadu, stačí sa pozrieť na posledných päť rokov. Trh sa neuveriteľne rýchlo posúva aj vplyvom elektrifikácie, automatizácie, robotizácie a podobne. Je to úplne iný svet.

Potom som tu ja ako osoba, ktorá pôsobí v tejto firme, čo ma nejakým spôsobom ovplyvňuje. Prešiel som už rôznymi situáciami, od jednoduchých po komplexné, od nepríjemných po príjemné. Získal som nejaký ten nadhľad a zmenilo sa aj moje chápanie niektorých situácií, vďaka čomu dnes dokážem inak reagovať alebo predvídať niektoré reakcie. Koniec koncov je táto práca pre mňa zaujímavá, a preto tu stále som. Myslím si, že po zmene túži každý človek. Povedať, že nechcem žiadnu zmenu, to by bolo zavádzajúce. Ja tú zmenu mám aj tým, že za to dlhé obdobie som prešiel rôznymi funkciami. Keď som tu začínal, mali sme na Slovensku aj výrobu, kde som pôsobil na oddelení výrobnej kvality, potom som prešiel zo slovenských aktivít na európske aktivity, takže to zase bol trochu iný svet. Neskôr som sa začal venovať zákazníckej podpore, ktorú robím dodnes. Každá oblasť je iná, každá oblasť má svoje špecifiká a to je tá zmena.

Ďakujeme za rozhovor.