Čo bolo hlavný dôvodom, že sa spoločnosť Matador Industries, a. s., rozhodla vstúpiť do oblasti priemyselnej automatizácie?

Rozhodujúcim momentom bola chvíľa, keď Matador vstúpil do ­podnikania v oblasti automobilového priemyslu. Pri výrobe komponentov pre tento segment bolo potrebné zabezpečiť výrobné ­kapacity a s tým súvisiaci servis a podporu. Postupom času sa v ­našej spoločnosti vytvoril tím ľudí a také know-how, že v súčasnosti sme schopní realizovať a dodávať strojné zariadenia, výrobné linky a s tým súvisiace služby nielen pre vlastné potreby pokrytia dopytu, ale aj pre iných zákazníkov.

Riešiť automatizáciu výroby a technologických procesov vyžaduje jednak technické znalosti a tiež schopnosť dodať všetky potrebné produktové prvky – od snímačov až po roboty. Je vaša spoločnosť pripravená vystupovať aj v pozícii komplexného dodávateľa riešení?

V súčasnosti sme schopní dodať strojné zariadenie alebo celú výrobnú linku na kľúč. Celý proces sa začína definíciou toho, čo chce náš zákazník vyrábať vrátane súvisiacich technologických požiadaviek. Následne naša spoločnosť spracuje kompletnú projektovú dokumentáciu a odladenie riešenia ešte pred jeho odovzdaním zákazníkovi. Naši projektanti navrhnú celkové ergonomické rozmiestnenie pracovného prostredia daného strojného zariadenia alebo výrobnej linky, dotiahnu sa potrebné detaily a spracuje sa softvérová časť pre vizualizáciu a riadenie celého výrobného procesu. Až potom sa pristúpi k nákupu materiálu a montáži zariadenia v našej firme. Po kladnom výsledku testu funkčnosti jednotlivých prvkov a technologických operácií sa zariadenie preváža k zákazníkovi, kde naši technici vykonajú inštaláciu tohto strojného zariadenia alebo linky a zaškolia pracovníkov obsluhy.

Robotika sa začína presadzovať aj v iných oblastiach priemyslu, ako sú tie tradičné odvetvia – automobilový, strojársky a pod. Ste pripravení riešiť projekty aj pre iné ako tieto tradičné oblasti priemyslu?

V súčasnosti už máme zrealizované riešenia s jedným, prípadne dvomi robotmi aj v iných oblastiach priemyslu, ako napr. potravinársky, kde robot vykonáva manipuláciu s tovarom. Matador Industries, a. s., je pripravená riešiť aj tieto menšie projekty, pretože naším záujmom je pomáhať zvyšovať efektivitu a produktivitu výrob našich terajších aj budúcich zákazníkov.

Prečo ste sa rozhodli využívať vo svojich projektoch roboty spoločnosti KUKA?

Okrem veľmi dobrého servisu a podpory používateľov pri výbere robota, návrhu robotizovaného pracoviska a pod. majú pre mňa osobne roboty KUKA aj ďalšiu výhodu. Tieto roboty sú kompletne vyrábané a montované v Európe, skladajú sa s komponentov vyrábaných v Európe, a to vrátane riadiacej skrine. To predstavuje záruku kvality aj pre koncového zákazníka. Doteraz sme nemali žiadne problémy s reklamáciami či náhradnými dielmi. Výhodou bola aj skutočnosť, že spoločnosť KUKA Roboter GmbH dáva v ­porovnaní s inými výrobcami veľký priestor pri nasadzovaní svojich robotov práve systémovým integrátorom, akým je aj naša spoločnosť.

Navyše rozhodnutie spolupracovať so spoločnosťou KUKA Roboter GmbH podporila aj skutočnosť, že tieto roboty sa vo veľkej miere využívajú aj u výrobcov automobilov a ich dodávateľov, ­ktorí pôsobia na Slovensku. Z ­tohto dôvodu sme u nás v spoločnosti zriadili aj školiace stredisko pre ­roboty KUKA a plánujeme k tomu pridať aj servisné stredisko. Na druhej strane treba však povedať, že Matador Industries, a. s., neponúka riešenia ­výhradne len s robotmi KUKA. Ako som už spomenul, naším cieľom je splniť požiadavky zákazníkov a ak si budú želať nasadenie robota od iného výrobcu, nemáme s tým žiaden problém.

Pri rozhodovaní o výbere partnera pre oblasť robotiky ste posudzovali aj technické parametre robotov od jednotlivých výrobcov?

Technické parametre a pomer kvality a ceny sú rozhodujúce parametre pri výbere robota. Pri robotoch KUKA boli tieto ukazovatele v porovnaní s inými výrobcami pre nás najpriaznivejšie. Navyše vývoj, ktorým napredujú roboty KUKA, odzrkadľuje v maximálnej miere potreby nielen dneška, ale aj najbližšej budúcnosti, čo je opäť záruka pre zákazníka, že dostáva nadčasové a perspektívne riešenie.

Získanie certifikátu „Official System Partner“ od KUKA Roboter CEE GmbH je potvrdením dobrých výkonov Matador Industries, a. s., v oblasti nasadzovania riešení s týmito robotmi. Aké sú plány a ciele Divízie všeobecného strojárstva a automatizácie do najbližšieho obdobia?

Hlavnou prioritou je dávať ľuďom prácu. Aby sa nám to darilo, musíme ponúkať také riešenia a služby, ktoré budú pre trhy zaujímavé a ktoré budú prinášať našim zákazníkom benefity. Dubnický a trenčiansky región je známy tým, že sa tu nachádzajú dlhoroční odborníci či už z oblasti strojárskej výroby, alebo elektrotechniky. Práve priemyselná automatizácia vyžaduje znalosti z obidvoch týchto oblastí a veríme, že aj vďaka aktivitám našej firmy zužitkujeme potenciál, ktorý sa nachádza v tunajších ľuďoch. V neposlednom rade chceme pri získavaní nových projektov zužitkovať aj našu konkurenčnú výhodu – dodávku riešení od spracovania projektovej dokumentácie, výroby strojnej, elektro aj automatizačnej časti cez otestovanie riešenia až po následnú inštaláciu a zaškolenie obsluhy u zákazníka a súvisiaci servis.

Ďakujeme za rozhovor.