MSV a ELO SYS v Nitre – rokovalo sa o konkrétnych projektoch

Druhýkrát spojili svoje sily Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) a Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií (ELO SYS), aby tak ponúkli odbornej verejnosti ucelenú prehliadku produktov, riešení a služieb z obidvoch odborov. Nás v redakcii zaujímali aj názory samotných vystavovateľov, ako hodnotia svoju účasť, či mali rokovania o konkrétnych projektoch a ako sú schopní pomôcť svojim zákazníkom zvládnuť výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie.
MSV a ELO SYS v Nitre – rokovalo sa o konkrétnych projektoch

Ilustračný obrázok z otvorenia MSV a ELO SYS v Nitre

Na naše otázky odpovedali poprední predstavitelia firiem vystavujúcich na MSV:
Anežka Benčeková, marketingová špecialistka pre oblasť priemyslu, ABB, s. r. o.
Ing. František Jantoška, riaditeľ, SCHUNK Intec s. r. o.
Ing. Daniel Havlíček, vedúci oddelenia marketingu, FANUC Czech, s. r. o.
Marek Mašláni, vedúci organizačnej zložky, B+R automatizace, spol. s r. o., organizačná zložka
Ing. Juraj Devečka, predaj a marketing Slovenská republika, MICRO-EPSILON Czech Republic, s. r. o.
Ing. Ján Snopko, konateľ, ControlSystem, spol. s r. o.

Ako by ste zhodnotili svoju účasť na tohtoročnom veľtrhu z hľadiska počtu/kvality zákazníkov? Ako by ste zhodnotili atmosféru v priemysle z hľadiska investícií do projektov – mali ste aj konkrétne rokovania na túto tému?

A. Benčeková: Tento ročník MSV sme sa opäť stretli s veľmi zaujímavou účasťou. Podobne ako minulý rok, ani tento rok nám davy návštevníkov nedali vydýchnuť. Záujem bol najmä o konzultácie s našimi odborníkmi. Záujemcovia často prichádzali s konkrétnymi zadaniami, zisťovali možnosti robotizácie vo svojich podnikoch. Viacerí prišli priamo s úmyslom investovať. Dalo by sa povedať, že za posledné roky stúpla návštevnosť MSV nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Číselné vyhodnotenie účasti nás čaká v najbližších dňoch, ale za seba môžem povedať, že z tohtoročného MSV mám veľmi dobrý pocit. Citeľný bol najmä narastajúci záujem o robotiku.

F. Jantoška: Návštevnosť expozície spoločnosti SCHUNK sa tento rok z pohľadu množstva kontaktov obzvlášť zásadne nezmenila, každú výstavu ich máme hojný počet, ale čo sa týka kvality kontaktov, tá enormne vzrástla. Všeobecne panuje na trhu veľmi pozitívna nálada, ktorá sa, samozrejme, premieta aj do oblasti hľadania nových technológií. Konečne sa začínajú realizovať projekty s vyššou pridanou hodnotou, nemyslím tým len veľkých hráčov, ale aj malé a stredne veľké výrobné firmy inovujúce svoju výrobu.

D. Havlíček: K tejto otázke možno odpovedať asi vo všeobecnosti, že atmosféra v priemysle je stále pozitívna a naladená do investícií z rôznych dôvodov. Na veľtrhu samotnom sme mali nejaké rokovania, ale tieto rokovania prebiehajú bez ohľadu na veľtrh.

M. Mašláni: Otázku zhodnotenia účasti som položil aj kolegom. Za všetkých môžem vyjadriť spokojnosť s veľtrhom a kontaktmi, ktoré sme získali. Z nášho pohľadu viac ako počet sme sledovali kvalitu a s tou sme boli spokojní. Čo sa týka investícií, viacerí návštevníci prišli s konkrétnymi väčšími či menšími zámermi riešiť ich problematiku vo vývoji alebo výrobe, takže o investíciách vieme a predpokladáme, že to nejaký čas vydrží. Priamo v Nitre spúšťa výrobu Jaguár a subdodávatelia sa technologicky tiež pripravujú na splnenie ich požiadaviek.

J. Devečka: Trend poklesu návštevníkov pokračuje, čo súvisí aj s aktuálnou situáciou na trhu. Firmy sú zahltené prácou a dôkladne zvažujú, na aké podujatia vyšlú svojich drahocenných zamestnancov. Aj preto bol vysoký podiel rokovaní o konkrétnych projektoch a inšpekčných úlohách. Zo všetkých oblastí priemyslu cítime tlak na zvyšovanie kvality, rastú aj investície do inšpekčných systémov. Veríme, že sme v pár prípadoch položili základný kameň dlhodobej spolupráce práve vďaka stretnutiu na MSV v Nitre.

J. Snopko: My sa zúčastňujeme na veľtrhoch pravidelne od založenia firmy, t. j. od roku 2005. Za toto obdobie môžeme sledovať jednoznačne klesajúcu tendenciu návštevnosti, ktorá je spôsobená viacerými faktormi, no v našej branži je to hlavne neúčasť tzv. veľkých hráčov na výstavách, a to na Slovensku aj v Čechách. Takže počet a kvalitu zákazníkov by som hodnotil ako primeranú tomuto stavu.

Aké novinky ste predstavili na tohtoročnom veľtrhu? O ktoré produkty/riešenia bol zo strany návštevníkov vášho stánku najväčší záujem?

A. Benčeková: Tento rok sme si ako nosnú tému expozície na MSV zvolili ABB Ability. A väčšina exponátov sa točila okolo nej. V skratke by sa dalo povedať, že ABB Ability je súbor riešení na digitalizáciu a optimalizáciu procesov pre zákazníkov z odvetvia priemyslu, dopravy, infraštruktúry, ale aj energetiky. Pomocou ABB Ability prepájame celé svoje portfólio digitálnych riešení a služieb. Z exponátov pútali pozornosť najmä okuliare pre rozšírenú realitu a dvojrukí roboti YuMi stvorení na spoluprácu s človekom. Tí, čo už majú skúsenosti s priemyselnými robotmi, sa viac zaujímali o riešenie SafeMove2 a robotickú bunku na balenie a prekladanie s robotmi FlexPicker a Scara. O záujem nemala núdzu ani pohonárska časť expozície, najmä motor so Smart Sensorom. Na vonkajšej ploche sme prezentovali našu rýchlonabíjaciu stanicu spolu s elektromobilom VW e-Golf, na ktorom sa návštevníci mohli aj previezť.

F. Jantoška: Spoločnosť SCHUNK ako kompetentný líder v oblasti upínacej techniky a uchopovacích systémov pripravila množstvo noviniek. Návštevníci mali možnosť vidieť dve kolaboratívne aplikácie. Jedna bola založená na platforme od spoločnosti FANUC, konkrétne to bolo nakladanie obrábacieho stroja vybaveného naším pneumatickým upínacím blokom TANDEM KSP 160, ktorý bol nakladaný kolaboratívnym robotom osadeným dvojicou uchopovačov, pneumatickým PGN plus P 80 a elektrickým EGP 40. Obrábací stroj bol ešte vybavený aj rýchlovýmenným paletovým systémom VERO-S NSE3 na manuálne nakladanie, na ktorom bol osadený manuálny centrický upínací zverák KONTEC KSC 125-300. Vo vretene a v zásobníku boli hydraulické expanzné upínače TENDO-EC BT-30 DC (dual contact), ktoré naplno využívajú potenciál vretena. Druhá aplikácia bola založená na kolaboratívnom robote UR5 a bola obzvlášť zaujímavá. Ak pracujete s citlivými dielcami, „hrubá“ sila kolaboratívneho robota je taká veľká, že pri kolízii môžete poškodiť dielce; preto bol robot vybavený kompaktným silovo-momentovým senzorom FT-Axia 80 so vzorkovacou frekvenciou 7 000 Hz a v tomto prípade s citlivosťou 2 N vo všetkých osiach. Na konci ramena bol, samozrejme, elektrický uchopovač EGP 25.

D. Havlíček: V tomto roku sme vystavovali len robotické produkty. Z robotov bola pre návštevníkov najzaujímavejšia novinka v podobe nového radu robotov SCARA FANUC SR-3iA. Ďalšou novinkou bola technológia Hand Guidance, ktorá umožňuje naprogramovať trajektóriu štandardných robotov len prostredníctvom ich navádzania. Čo sa týka návštevníkov, tých zaujíma väčšinou priemyselná automatizácia ako celok a k tomu sa, samozrejme, pripájajú individuálne požiadavky. Takže sa nedá povedať, že by sa návštevníci o niečo zaujímali viac alebo menej.

M. Mašláni: Najväčší záujem pútal revolučný dopravníkový systém ACOPOStrak navrhnutý s cieľom vysokej produktivity výroby. Vyznačuje sa výnimočnou rýchlosťou a flexibilitou. Vyrábané produkty sa prepravujú kontinuálne, rýchlo a pružne cez jednotlivé výrobné stanice na nezávisle riadených vozíkoch prichytených čisto magnetickou silou. Po ACOPOStraku to boli témy riešení pre IIoT, prediktívna údržba a s tým spojený zber dát, riešenia pre automatizáciu procesov a v neposlednom rade to bolo riadenie robotických aplikácií.

J. Devečka: Vyrábame snímače na riadenie výroby a inline kontrolu kvality. Tento rok boli najväčším ťahákom bezkontaktné skenery profilu a celkovo senzory vzdialenosti. Predstavili sme presný skener na meranie malých tvarových detailov s meracím rozsahom 10 mm, odolný kapacitný systém na meranie hádzavosti brzdových kotúčov v submikrónovej oblasti, miniatúrne laserové triangulačné snímače série ILD1x20 a snímače vírivých prúdov pre OEM aplikácie. Svoje stabilné miesto si drží skupina bezkontaktných snímačov teploty a meracích termovíznych kamier.

J. Snopko: Už tradične najviac návštevníkov sa zaujímalo o diagnostiku priemyselných sietí, ktorú sme tento rok doplnili aj o analýzu vplyvu EMC rušenia na komunikáciu. Vzrástol tiež počet záujem­cov o internetové služby, a to nielen o servisné pripojenia, ale aj o údaje zo vzdialených zariadení. K obidvom témam sme realizovali workshopy priamo v učebni nášho stánku.

Čoraz častejšie sa hovorí o zmene, ktorú prináša štvrtá priemyselná (r)evolúcia. V čom si myslíte, že nastanú tie zásadné zmeny spojené s konceptom Priemyslu 4.0? Ako je na tieto zmeny pripravená vaša spoločnosť a akú hodnotu prinesú vaše produkty/riešenia pre terajších aj potenciálnych zákazníkov z tohto hľadiska?

A. Benčeková: Výrobné podniky na celom svete sú čoraz inteligentnejšie. Vďaka pripojeniu na internet a využívaniu cloudovej technológie sa zhromažďujú a analyzujú obrovské objemy dát z milióna pripojených výrobných zariadení. Vytvárajú tak cestu k vyššej efektivite, produktivite, kvalite i bezpečnosti, ale aj k nižšej environmentálnej záťaži. Ako som už spomínala, vďaka konceptu ABB Ability dokážu naše produkty zbierať dáta z rôznych zariadení. Ich okamžité sprístupnenie a analýza umožňujú optimalizáciu v reálnom čase. To zvyšuje možnosť inovovať a zvyšovať konkurencieschopnosť na rozvíjajúcom sa trhu priemyselnej digitalizácie. Naše riešenia na priamu spoluprácu s robotmi od základu menia pohľad na priemyselnú robotiku, ale aj priemyselnú výrobu ako takú. Roboty sa tak stávajú ešte dostupnejšie a výroba ešte flexibilnejšia ako kedykoľvek predtým. Spolu s ďalšími našimi produktmi to otvára neuveriteľné možnosti všetkým našim zákazníkom.

F. Jantoška: Všetko je OTVORENÉ. Inteligentné uchopenie v inte­ligentných továrňach – „pre každý robot, pre každé rozhranie, pre každý cloud“. OTVORENÉ je aj slogan SCHUNK pre tohtoročnú Automaticu. V ére digitalizácie sa otvárajú nové spôsoby vytvárania kompletného pracovného sveta, a to najmä výrobného prostredia. Maximálna flexibilita a efektívnosť sú len dva aspekty, ktoré umožňujú digitalizáciu výrobných procesov. Inteligentné komponenty od firmy SCHUNK otvárajú nové oblasti použitia, vyššiu transparentnosť procesov a výsledkov, ktoré súvisia s novými stratégiami. Súčasne naše riešenia ponúkajú absolútnu flexibilitu. Vyberáte si výrobný závod, robot alebo softvérové riešenie? Navštívte nás na výstave Automatica v hale A5, stánok 502. Predstavíme, ako komponenty SCHUNK zistia potenciál vo vašom procese a ako ich využívať naplno.

D. Havlíček: To je otázka, na ktorú nie je jednoduchá odpoveď. Musíme si uvedomiť, že to, čo je pre niekoho iba evolúcia, je pre iného revolúcia. Čiže by som to zovšeobecnil na fakt, že spoločnosti, ktoré ešte s automatizáciou nezačali, budú s ňou postupne začínať a spoločnosti na určitom stupni automatizácie ju budú posúvať ďalej. Či už v podobe vzdialeného dohľadu nad výrobným procesom, hlbokej inteligencie, alebo internetu vecí.

M. Mašláni: Tie zmeny nastanú a už aj nastávajú. Sú tisíce zainteresovaných, ktorí vám povedia o implementáciách Industry 4.0. Môj pocit z diskusií je, že viacerí manažéri by chceli exaktne stanoviť hranicu Industry 4.0, ale veľa ich projektov sú drobnosti, ktorými sa spoločnosť posúva k tejto téme. Malé inovačné zlepšenie procesu, na ktorom sa napr. podieľa údržba, procesný inžinier a logistika, môže vygenerovať zrýchlenie krokov a smer v Industry 4.0. Tým chcem povedať, že nemusí ísť o veľké investície do technológií alebo procesov. A čo podľa mňa nastane? Okrem automatizačných riešení je IT vývoj veľmi rýchly a implementácia napr. riešení blockchainu do Industry 4.0 bude onedlho samozrejmosťou. A kruh sa uzatvára – posilnenie cyber security. B&R je na výzvy automatizácie pripravená, či už inovatívnymi riešeniami vrátane komunikačnej otvorenosti v podobe štandardu, kde dnes nepochybujem o presadení sa OPC UA TSN v priemysle, až po riešenia vznikajúce u nás spojením s technologickým svetovým lídrom ABB. Z tejto hodnoty budú ťažiť aj naši zákazníci.

J. Devečka: Vyvíjame a vyrábame senzory, „dotýkame“ sa priamo technológie. Našou úlohou je získať čo najpresnejšie, reálne a opakovateľné hodnoty meraných veličín v často nepriaznivých priemyselných podmienkach. Snažíme sa údaje zmysluplne spracovať už v snímači a následne ich poskytnúť vyššej úrovni riadenia cez moderné komunikačné zbernice. Bežne sa požadujú rôzne normy, napríklad bezpečnostné alebo odborové (železnice, energetika…). Zatiaľ ani jeden zákazník nemal v podmienke dodávky Priemysel 4.0.

J. Snopko: My sa z celého konceptu Priemysel 4.0 venujeme len jeho časti, a to komunikáciám v priemysle. Aby bolo možné implementovať Priemysel 4.0. do praxe, je potrebná integrácia doteraz autonómnych komunikačných sietí do spoločných, celopodnikových sietí, ktoré musia navyše vykazovať deterministické vlastnosti. Preto pozorne sledujeme vývoj a implementáciu noriem TSN (Time Sensitive Networking), ako aj univerzálneho štandardu OPC UA do produktov na reálne nasadenie. Dôležité je, aby pri aplikácii konceptu Priemysel 4.0 mohli byť využité aj existujúce zariadenia, pretože investície spojené s budovaním nových systémov by mohli celý proces dosť zabrzdiť. Som presvedčený, že v budúcnosti dokážeme našim zákazníkom pomôcť práve v tejto oblasti.

  
V rámci výstavy ELO SYS sme oslovili tiež týchto popredných predstaviteľov vystavujúcich firiem:
Igor Bartošek, riaditeľ, Rittal, s. r. o
Marián Osúch, ml., obchod a marketing, Marpex, s. r. o.
Jiří Kroupa, predstaviteľ DEHN+SÖHNE na Slovensku
Róbert Vavrinec, NES Nová Dubnica, s. r. o.

Ako by ste zhodnotili svoju účasť na tohtoročnom veľtrhu z hľadiska počtu/kvality zákazníkov? Ako by ste zhodnotili atmosféru v priemysle z hľadiska investícií do projektov – mali ste aj konkrétne rokovania na túto tému?

I. Bartošek: Na ELO SYS-e sme sa pôvodne zúčastňovali od začiatku, len sme mali niekoľko posledných rokov výpadok. Tento rok však naša firma predstavila a uviedla na trh nový rad rozvádzačových skríň a to bola veľmi významná okolnosť, ktorá nás priviedla späť. Čo sa týka počtu a kvality záujemcov, boli to hlavne pozvaní a nám známi zákazníci. Ak by sme chceli očakávať viac, bolo by potrebné najprv pozdvihnúť ELO SYS na dávnu úroveň alebo ešte vyššiu. Celkovo podľa môjho názoru by mal byť veľtrh taký rozsiahly, aby si záujemcovia mohli na mieste zhodnotiť ponuky konkurenčných firiem v oblasti, ktorá ich zaujíma.

M. Osúch, ml.: ELO SYS 2018 považujeme za našu top marketingovú akciu. Približne od začiatku mája sme intenzívne na jeho príprave pracovali – boli to desiatky, možno stovky osobných a vyše 1 000 mailových pozvánok; priamo v stánku sme pre zákazníkov pripravili zaujímavý sprievodný program. Výsledok je taký, že z hľadiska počtu a kvality zákazníkov v našom stánku hodnotíme veľtrh ako jeden z najúspešnejších vôbec (a to sa na veľtrhoch zúčastňujeme pravidelne viac ako 20 rokov). Čo sa týka projektov, áno, mali sme viaceré konkrétne rokovania o projektoch, ako sú Pick To Light, RFID a 3D skenovanie.

J. Kroupa: Výstava ELO SYS bola v minulosti vnímaná ako sviatok elektrotechnikov na Slovensku. Už posledné dva ročníky, ktoré sa uskutočnili ešte na domovskom výstavisku v Trenčíne, tomuto sviatku výrazne ubrali na lesku. Neviem posúdiť, čo bolo príčinou. Ako pravidelný vystavovateľ si však myslím, že jednou z možných príčin mohla byť aj neúčasť veľkých elektrotechnických firiem, ako sú ABB, Siemens a pod. Určite k tomu prispela aj vtedajšia ekonomická kríza, keď firmy nevedeli odhadnúť ekonomické pomery na trhoch. To smerovalo k výraznému obmedzeniu prostriedkov vynaložených na výstavy. Spomínaný úbytok lesku sa prejavil aj na tohoročnej a minuloročnej výstave, ktorá bola organizovaná už v Nitre. Z pohľadu našej firmy nie je výstava chápaná ako miesto na uzatváranie obchodov, ale ako možnosť prezentovať svoje produkty a novinky širšej elektrotechnickej verejnosti. Ani tento, ani minulý rok však účasť elektrotechnickej verejnosti nebola dostačujúca. O dôvodoch nízkej účasti elektrotechnikov by sme sa mohli tiež dlhšie rozprávať a možno by sme našli príčiny. Toto je však úloha pre organizátorov výstavy.

R. Vavrinec: Na výstavu ELO SYS sme sa vrátili po troch rokoch s očakávaním, že spojenie s MSV výrazne podporí obidve výstavy. Skutočnosť bola iná, v podstate sme sa stretli len so známymi zákazníkmi a pripomenuli sa naším sortimentom bez konkrétnych rokovaní a výsledkov. Predpokladáme, že hlavným problémom nízkej účasti vystavovateľov a návštevníkov je nedostatok kvalifikovaných kapacít na trhu.

Aké novinky ste predstavili na tohtoročnom veľtrhu? O ktoré produkty/riešenia bol najväčší záujem zo strany návštevníkov vášho stánku?

I. Bartošek: Tentoraz všetky naše novinky zatienil nový systém skriňových rozvádzačov VX25. O tie je záujem pochopiteľný, a to hlavne u existujúcich zákazníkov, ktorí by mali postupne prejsť na ich používanie. Okrem toho sme predstavili napríklad nový rad chladiacich jednotiek Blue E+ vo výkonovom rade 1,6 kW chladiaceho výkonu, nový rad podstavcov a ďalšie novinky.

M. Osúch, ml.: V oblasti produktov sme predstavili HMI panely s integrovaným PLC, inteligentné multiprotokolové vstupno-výstupné moduly s funkciou ARGEE, ako aj rôzne druhy viacfarebných signálok, resp. kapacitných tlačidiel. Tiež sme ukázali praktické možnosti a využitie technológie 3D skenovania vnútorných priestorov. Práve LED svetlá, kapacitné tlačidlá a 3D skenovanie boli oblasti, ktoré zákazníkov zaujímali najviac.

J. Kroupa: Firma DEHN+SÖHNE GmbH ako svetový líder v problematike ochrany pred bleskom každoročne predstavuje niekoľko noviniek. Tento rok to bol napríklad zvodič prepätia DEHNpatch® určený na inštaláciu do vedení dátových sietí vo vyhotovení na outdorovú inštaláciu, napríklad na montáž na stožiare prevádzkovateľov bezdrôtových dátových sietí. V portfóliu našej firmy je to skutočne produkt, ktorý si trh vyžadoval. Pravdou je aj skutočnosť, že odborné povedomie a vedomosti elektrotechnikov v problematike ochrany pred účinkami blesku nie sú na Slovensku ešte na dostatočnej úrovni a nachádzajú sa niekde v pôrodnej fáze. Táto skutočnosť má za následok, že pre množstvo návštevníkov sú novinkou aj produkty, ktoré sa v rozvinutých ekonomikách osvedčili svojou spoľahlivosťou a používajú sa už niekoľko rokov.

R. Vavrinec: Tradične sme predstavili celý výrobný a obchodný sortiment spoločností NES, DEL a DEHOR, ale hlavnou novinkou boli nabíjacie stanice pre elektromobily. Návštevníci sa najviac informatívne zaujímali o nabíjacie stanice, ale na konkrétne projekty ešte nie je pripravená infraštruktúra. Tiež bol záujem o produkty pre priemyselnú automatizáciu – lineárne odmeriavacie systémy spoločnosti TR-Electronic.
Čoraz častejšie sa hovorí o zmene, ktorú prináša štvrtá priemyselná (r)evolúcia. V čom si myslíte, že nastanú tie zásadné zmeny spojené s konceptom Priemyslu 4.0? Ako je na tieto zmeny pripravená vaša spoločnosť a akú hodnotu prinesú vaše produkty/riešenia pre terajších aj potenciálnych zákazníkov z tohto hľadiska?

I. Bartošek: Tento koncept sa k nám dostáva veľmi rýchlo a dokonca z dvoch strán. Na jednej strane tým chceme prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich zákazníkov, a to podstatnou mierou. Spolu s našou sestrou, so spoločnosťou Eplan umožňujeme dosiahnuť nebývalú a úplnú mieru automatizácie návrhu a výroby rozvádzačov. Na druhej strane je tento koncept v našej firme nasadzovaný priam búrlivo. Prvá takáto výroba bola u nás zavedená v Taliansku pri výrobe klimatizačných jednotiek. Pokračujeme pri výrobe nových rozvádzačov, ktoré sa produkujú plne automatizovane zatiaľ s 31 robotmi, následne bude zautomatizovaná a súčasne zdigitalizovaná celá kompletizácia skríň. Súčasne sa buduje ďalšia plne automatizovaná výrobná fabrika v Nemecku. Postupne chceme zdigitalizovať výrobu aj v našich prevádzkach na ďalších kontinentoch.

M. Osúch, ml.: Samozrejme, v našom portfóliu máme čoraz viac produktov a riešení, ktoré podporujú ich nasadenie v aplikáciách podľa konceptu Industry 4.0. V kombinácii s technológiou 3D skenovania dokážeme zákazníkovi vizualizovať jeho výrobu vo webovom prehliadači a do takéhoto reálneho 3D modelu integrovať nielen aktuálne dáta z rôznych druhov snímačov (teplota, vlhkosť, vibrácie…), ale aj RFID dáta, resp. ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú v podniku v iných systémoch (revízie, návody na obsluhu a podobne). Takéto riešenie je využiteľné nielen vo výrobe, údržbe, logistike, ale samozrejme aj v top manažmente.