Aký je aktuálny stav na elektrotechnickom trhu vo vašej krajine v oblasti zákaziek?

J. Prokš: Vývoj trhu nemožno vzhľadom na aktuálnu situáciu jednoznačne predikovať. Všeobecne možno povedať, že biznis stále ide, priemyselná elektronika je jedným z víťazov. Oproti jari sa zmenšilo množstvo tých, ktorým prepadli zákazky o 40 a viac percent. Bohužiaľ, veľkej väčšiny firiem sa týka zaradenie do kategórie prepadu v pásme do 20 %. Nemám však rád priemery, veľmi často nevypovedajú o realite. Máme niektoré naozaj veľmi zasiahnuté odbory, najmä tie, ktoré dodávajú do automobilového priemyslu a vyrábajú s pomocou zahraničných robotníkov. Ďalšie ako priemyselná automatizácia, silnoprúd, meracia technika či dodávky koncovým zákazníkom aj dnes rastú, aj keď vzhľadom na nejasný vývoj situácie môže byť o pár týždňov všetko inak.

A. Lasz: Napriek tomu, aké náročné obdobie zažíva súkromný sektor, elektrotechnický priemysel patrí k tým odvetviam, ktoré pokračujú len s miernym spomalením. Jedným z dôvodov je jeho prepojenosť s automobilovým priemyslom, ktorý na Slovensku stále výrazne dominuje. Vo všeobecnosti – priemysel bude kotvou ďalšieho ekonomického vývoja na Slovensku. Musíme sa však ešte viac zamerať na výskum a vývoj.

V. Pikard: Za firmu z Českej republiky môžem potvrdiť, že aj v takej náročnej dobe, ako je tá súčasná, zasiahnutá pandémiou COVID-19, sú odbory na vzostupe, napríklad výroba priemyselnej elektroniky v našom závode v Příbrami ide na sto percent. Ročne vyrábame asi 70-tisíc kusov, z toho polovicu výrobnej kapacity tvoria dodávky pre externé firmy. Koronavírusová kríza našu výrobu z pohľadu zákaziek zatiaľ nijako výrazne nezasiahla. Je to dané aj tým, že sa zameriavame na zákazkovú výrobu a typy výrobkov pre náročné aplikácie, ktoré vyžadujú špeciálne výrobné technológie a postupy. Pre našich zákazníkov sú dôležité hlavne tri faktory: priemyselná kvalita, flexibilita a spoľahlivosť, ktoré im výrobcovia bežnej elektroniky nie sú schopní zabezpečiť. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa nám v súčasnej neľahkej dobe darí držať objednávky a naplniť výrobnú kapacitu.

Ktoré firmy či odbory majú podľa vás na trhu úspech a prečo?

J. Prokš: Nie je prekvapením, že ide o firmy poskytujúce a samy značne využívajúce digitálne nástroje, firmy digitálne gramotné a transformované. Tie, ktoré s predstihom naskočili na vlnu digitalizácie, virtuálnych dvojčiat, blockchainu, orchestračných platforiem atď., a ktoré tieto nástroje dokážu uplatniť. Tiež menšie, ale špecializované série, boli vždy stavebným kameňom českej elektrotechniky, rovnako je to aj dnes. Umožňujú českým firmám využívať trhové výhody, ktoré nie sú pokryté globálnymi superkorporáciami.

A. Lasz: Firmy, ktoré sú schopné pružne reagovať na požiadavky zákazníka a trhu a ktoré dokážu držať krok s najnovšími vývojovými trendmi. Čo sa týka odborov, elektrotechnika je prierezový sektor a aj tu platí, že v budúcnosti budú mať vždy perspektívu tie, ktoré budú kopírovať potreby trhu práce. Tu bude jednoznačne dominovať digitalizácia.

V. Pikard: Pre firmy je a stále bude prínosné zamerať sa na špecifický segment trhu a ponúknuť to najlepšie riešenie. My napríklad vďaka výrobnému zázemiu, nastaveným procesom aj vlastnému vývoju priemyselnej elektroniky vieme plniť technologicky náročné a individuálne požiadavky zákazníkov od výroby prototypov až po stredne veľkú výrobnú sériu. Čo sa týka digitalizácie, orientácia na IoT technológie a Priemysel 4.0 je dôležitá nielen v zavádzaní procesov vo vlastnej spoločnosti, ale aj pri výrobkoch, ktoré firma vyrába. ZAT dlhodobo investuje do vývoja produktov a technického aj technologického zázemia vyše 30 miliónov korún ročne bez ohľadu na ekonomický vývoj trhu. Ak sa bavíme o výrobe priemyselnej elektroniky, máme k dispozícii nové moderné priestory na výrobu a kompletizáciu rozvádzačov vrátane súkromného zázemie pre našich zákazníkov, aktuálne pripravujeme rekonštrukciu výrobných priestorov na umiestnenie novej automatickej výrobnej linky na osadzovanie súčiastok na povrchovú montáž. Samozrejmosťou vo výrobe je bezpapierová, teda digitálna dokumentácie. V poslednom čase významne kapacitne rozširujeme a vyvíjame nové automatické testery na efektívnu kontrolu a nastavenie vyrábaných elektronických zostáv. Tým v maximálnej možnej miere vylúčime ľudský faktor a úplne ho nahradíme automatizovaným meraním. Jeho súčasťou sú aj elektronické záznamy nameraných hodnôt vrátane autorizácie.

Kde vidíte budúcnosť elektrotechniky?

J. Prokš: Asi už budem čitateľom pripadať monotematický, ale zatiaľ všetko smeruje – už niekoľko rokov a s COVIDom je to len zreteľnejšie – k mnohonásobne vyššiemu stupňu digitalizácie. Zvykáme si na termíny, ako je digitálne dvojča, rozšírená a virtuálna realita, smart kontrakty, blockchain, 5G siete atď. Máme k dispozícii veľa digitálnych nástrojov aj dostatočnú hardvérovú výbavu, aby sme ich mohli využiť. Vo vývoji elektroniky sa už mnoho desaťročí niektoré virtuálne postupy úspešne používajú, teraz vďaka digitálnym ekosystémom sa pripájajú aj ďalšie oblasti.

A. Lasz: Jednou z nosných oblastí je a bude elektromobilita a výroba batérií, ale samozrejme aj výskum a výroba svetelných technológií.

V. Pikard: Vo výrobe priemyselnej elektroniky sa rad zákaziek môže, ako v našom prípade, profilovať z oblasti kritickej infraštruktúry štátu, ako sú jadrové a klasické elektrárne, plynárenstvo, dráhové systémy atď. Tie majú svoje špecifiká a nepodliehajú takým rýchlym zmenám, ako je to pri spotrebnej elektronike. Zásadná je tu dlhá životnosť a bezporuchovosť elektronického výrobku. Pri výrobe musíte zákazníkom tiež garantovať bezpečnostné postupy vrátane odstupňovaného prístupu kontroly kvality. Nejde teda len o moderné technické vybavenie, ale aj o bezpečnostné nastavenie interných procesov, keď musíte spĺňať prísne medzinárodné normy. Čo sa týka technického vybavenia, v závode v Příbrami používame dve plne automatické osadzovacie SMT linky a pripravujeme tretiu. Špičkovú kvalitu zabezpečujeme špecializovanými krokmi, ako sú čistota montovaných elektronických dosiek či ich selektívne lakovanie. Aj vďaka tomu spĺňame pri výrobe elektronických zostáv najnáročnejšie normy IPC-A-610 Class 3. Budúcnosť vidím teda nielen v zavádzaní nových technológií, ale aj v zabezpečení kvality a garancie dodávok a servisu v rade desiatok rokov.

Spracované z materiálov spoločnosti ZAT, a. s.