Nasleduj Alberta – Adam Trizuljak

Adam Trizuljak je v súčasnosti študentom druhého ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom odbore robotika a kybernetika na FEI STI v Bratislave. V rokoch 2015 – 2016 absolvoval stáž v Nemeckej agentúre pre vesmír a letectvo (DLR) v Centre robotiky a mechatroniky, kde sa venoval vývoju roja miniatúrnych quadrokoptér. Už počas štúdia pracoval v spoločnosti Photoneo, ktorá vyvíja inovatívne priemyselné 3D laserové skenery a robotické bin-picking aplikácie. Bol ocenený ako Študent roka 2018 v kategórii najlepší študent druhého stupňa štúdia na FEI STU. V súčasnosti je na stáži v americkej firme Skydio v San Franciscu, ktorá vyvíja plne autonómne drony na filmovanie športových aktivít.
Nasleduj Alberta – Adam Trizuljak

Ako si sa dostal k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

Od malička ma zaujímala elektronika a ako fungujú rôzne zariadenia. Na krúžkoch robotiky som sa dostal k programovaniu, vďaka čomu som sa rozhodol ísť študovať aplikovanú informatiku na FEI STU. Postupom času som však zistil, že ma viac baví pracovať s hardvérom a s vecami, čo sa hýbu, vnímajú prostredie a vedia s ním interagovať. Robotika ma priťahuje aj preto, lebo vyžaduje spájanie znalostí zo softvérového inžinierstva, elektrotechniky, mechatroniky a ďalších disciplín.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začal zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Už od detstva ma to ťahalo k technike všetkého druhu, preto som navštevoval rôzne krúžky elektrotechniky a robotiky a zapájal sa do súťaží ako Istrobot a RoboCup Jr. Počas štúdia na VŠ to potom bola hlavne potreba nájsť si zaujímavú prácu, aby som mohol získavať relevantnú prax v odbore, čo ma priviedlo do firmy Photoneo. V rámci štúdia som sa zapojil aj do aktivít v rámci Národného centra robotiky na FEI STU vedeného prof. Františkom Duchoňom. A keď sa mi naskytla možnosť absolvovať stáž v DLR, prirodzene som neváhal ju využiť.

Máš nejaký vzor (človeka, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve on, resp. táto firma?

Najväčší vzor pre mňa predstavuje Teodor Tomić, PhD., aktuálne doktorand na Munich School of Robotics and Machine Intelligence, ktorý bol môj vedúci práce počas stáže v DLR a momentálne s ním pracujem vo firme Skydio. Obdivujem jeho znalosti v oblasti robotiky, jeho odbornú úroveň a cit pre vedeckú metódu, a k tomu má skvelú priateľskú povahu. Práve vďaka nemu som sa rozhodol ďalej pokračovať v štúdiu robotiky, dá sa povedať, že mi ukázal cestu.

Keby si mal spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobil ty?

Určite musíme pracovať na prechode od fosílnych palív k čistým zdrojom energie. To je v súčasnosti predovšetkým solárna a veterná energia, ktorá však stále musí byť dopĺňaná vodnou a jadrovou energiou. Celkovo si myslím, že jadrová energetika je v súčasnosti našou najlepšou možnou voľbou, ale vzhľadom na to, ako citlivo je vnímaná, dúfam, že sa ju raz podarí nahradiť napríklad fúznou energiou. No a taký teleport a stroj času by tiež neboli na škodu.

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si sa chcel vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa?

Mojím aktuálnym cieľom je dokončiť a obhájiť moju diplomovú prácu. Nemám ešte úplne jasnú predstavu o tom, kam sa chcem kariérne dopracovať. Viem, že ma to ťahá smerom k výskumu, preto zvažujem pokračovať v PhD. štúdiu, je to však pre mňa zatiaľ otvorená otázka. Myslím si však, že by to bolo užitočné za každých okolností, či už skončím v komerčnej alebo akademickej sfére.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?

Máme silný automobilový priemysel, ktorý je však zameraný predovšetkým na montáž, pričom výskum a vývoj prebiehajú inde. S narastajúcou mierou automatizácie sa musíme snažiť orientovať viac na výskum, inak nám hrozí, že dopadneme ako Detroit. Je nutné pozdvihnúť úroveň nášho školstva a vedy, v prvom rade lepším financovaním, aby tu mohli vznikať výskumné centrá svetového významu a aby si univerzity dokázali udržať aj prilákať tých najkvalitnejších ľudí. Štát zároveň musí zabezpečiť priaznivé podnikateľské prostredie, stabilnú politickú situáciu a rozvoj spolupráce v rámci EÚ.