Nasleduj Alberta – Bronislava Púčeková

Bronislava Púčeková je v súčasnosti študentkou 4. ročníka na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v študijnom odbore energetické stroje a zariadenia. Z jej doterajších významnejších úspechov možno spomenúť získanie Ceny Aurela Stodolu za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti energetiky, 1. miesto SOČ – krajské kolo, Cenu primátora mesta zaujímavým osobnostiam či Cenu dekana za vynikajúce študijné výsledky a výborné spracovanie bakalárskej práce. 
Nasleduj Alberta – Bronislava Púčeková

Ako si sa dostala k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

Spočiatku som vravela, že úplnou náhodou. Celú strednú školu som sa pripravovala na zdravotnícky smer, kde som aj absolvovala jeden semester. Táto škola však moje očakávania nesplnila. Druhé rozhodovanie bolo plné pochybností a nedôvery najmä v samu seba. Vtedy som ani netušila, že sa v tomto smere naozaj nájdem a bude ma napĺňať. Dnes viem, že nič sa v živote nedeje náhodou. Všetko sa deje pre niečo, z nejakého dôvodu.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začala zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Doma mám vytvorené ideálne podmienky, momentálne nemusím riešiť vlastné živobytie, preto som si povedala, že nasledujúce roky nechcem premárniť, ale chcem ich využiť na osobný rozvoj, sebarealizáciu, načerpanie nových skúseností a v neposlednom rade na vytvorenie finančnej rezervy do budúcnosti.

Máš nejaký vzor (človeka, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve on, resp. táto firma?

Mojím najväčším vzorom je moja mama, ktorá je zároveň učiteľkou. Už na základnej škole mi vštepovala prvé základy matematiky a chémie. Vždy som sa smiala, ako je to možné, že všetko vie. Nikdy som nemusela použiť google, stačilo zakričať o miestnosť vedľa. Chcela som byť múdra ako ona a byť vo všetkom taká dokonalá. Mojím najväčším motivátorom je môj priateľ. Až pri ňom som sa skutočne začala učiť. Keď mal veľa školských povinností a chcela som s ním tráviť voľný čas, tak som pri ňom z nudy často otvárala knihy. Je to super, keď máme v rovnakom čase skúšky, učíme sa spolu a neutrpí tým ani vzťah, ani škola. A niet väčšej motivácie ako láska.

Keby si mala spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobila ty?

V prvom rade doprava. Je čoraz viac automobilov, doprava kolabuje, už sa nedá snáď ani prísť niekam na čas. Čo tak lietať do práce? A v druhom rade zdravotníctvo ako také. Existujú úžasné prístroje, technické zariadenia. Pýtam sa, kde sú? Je ich nedostatok? Sú cenovo nedostupné? Stráca sa čas ručným vypisovaním žiadanky, trikrát si vystáť rad s papierovou kartou, aj keď sme elektronicky objednaní. Mnoho ľudí sa vyšetrenia ani nedožije, opäť neskutočné dlhé čakanie. Čo tak doktor – robot, ktorý by skenom rozpoznal základné ochorenia a hneď poskytol aj recept na lieky?

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si to chcela vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potrebovala na dosiahnutie tohto cieľa?

Podľa mňa je človek dospelý až vtedy, keď si uvedomí skutočné hodnoty života. Mojím najväčším cieľom je veľká, zdravá, šťastná rodina a útulný rodinný domček s malou zeleninovou záhradou, psíkom a bazénom. Nebolo by ešte zlé, keby sa mi podarilo byť sebestačnejšia a nestať sa súčasťou konzumnej spoločnosti. Pre niekoho možno smiešne, no pre mňa cieľ, pre ktorý chodím do školy a práce.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?

Slovensko je pre mňa čoraz atraktívnejšou krajinou. Oproti iným štátom je tu nižšia kriminalita a nie sme veľmi atraktívna krajina pre ostatné národnosti, teda stále máme svoju kultúru a zvyky. Teší ma, že u nás na Kysuciach nie je vplyv konzumnej spoločnosti príliš veľký a ešte existujú deti, ktoré sa vedia zahrať aj vonku, napr. s loptou. V poslednom roku štát zvýšil platy, sociálne dávky, príspevky na dieťa, materskú. Myslím, že sú to prvé kroky k tomu, aby tu mladí ľudia ostali a rozhodli sa založiť si tu rodinu. Druhým krokom by bolo vhodne vyriešiť problém čoraz drahších nehnuteľností a zadlženia sa mladých rodín na celý život.