Nasleduj Alberta - Erik Kajáti

Erik Kajáti je v súčasnosti študentom 4. ročníka doktorandského štúdia v študijnom odbore inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach. Z množstva jeho úspechov možno spomenúť zaradenie jeho diplomovej práce štátnicovou komisiou do zoznamu najlepších záverečných prác v ročníku 2015/2016, publikácie vo viacerých zahraničných impaktovaných časopisoch a účasť na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách a kongresoch. Je lídrom startupu CHECkuP – Cognitive HEalthCare Platform (inovatívna platforma zameraná na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v domácnostiach) a riešiteľom výskumno-inovačných projektov aj vo výzvach významných spoločností (U. S. Steel Košice, Microsoft Research Award, IBM Innovation Country Project, Kvalita vzdelávania Nadácie Tatra banky).
Nasleduj Alberta - Erik Kajáti

Ako si sa dostal k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

Odbor som si vybral, lebo veľmi dobre nadväzoval na moje stredoškolské vzdelanie; tiež mi ho odporúčali viacerí známi z akademického prostredia; zároveň som vedel, že sa chcem vydať IT smerom, ale že sa nechcem venovať len programovaniu pred obrazovkou počítača.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začal zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

V rámci výskumnej skupiny na katedre sa stále zapájame do rôznych aktivít, ako sú Deň otvorených dverí TUKE, Noc výskumníkov, Noc v múzeu a rôzne iné súťaže a prezentácie. Robím to preto, lebo ma baví to, čo študujem a na čom v škole pracujem. Účasť na takýchto odborných aktivitách, kde sa stretávam s ľuďmi z rôznych oblastí, mi ponúka iné pohľady na rôznu problematiku a zároveň propaguje to, čo študujem, medzi ďalšími potenciálnymi záujemcami o štúdium.

Máš nejaký vzor (človek, firma…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve on, resp. táto firma?

Nemám žiaden priamy vzor, aby som si povedal „takýto chcem byť“ alebo „presne to chcem dosiahnuť“. Snažím sa robiť to, čo ma baví a zároveň mám to šťastie, že to je predmetom môjho štúdia. Motiváciou napredovať je takisto produktívna atmosféra v našej výskumnej skupine pod vedením profesorky Ivety Zolotovej (http://ics.fei.tuke.sk/).

Keby si mal spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobil ty?

Všeobecne by som spomenul hlavne digitalizáciu. Myslím si, že technológie sú už dostatočne pokročilé nato, aby sme sa pomaly zbavili „papierovačiek“ a osobných návštev úradov. Vhodnou prerekvizitou digitalizácie sú elektronické identifikačné karty, ktoré sa síce aj na Slovensku vydávajú od roku 2013, avšak aj po vlastnej skúsenosti si myslím, že nie sú ešte využité všetky možnosti, ktoré tieto karty môžu ponúknuť. Zároveň však treba myslieť aj na ľudí, ktorí nie sú zbehlí v používaní moderných technológií. Druhou oblasťou by malo byť efektívne využívanie aktuálnych technológií v zdravotníctve a práve touto myšlienkou sa vo výskumnej skupine zaoberáme aj s naším startupom CHECkuP.

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si to chcel vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa?

Môj aktuálny cieľ je úspešne dokončiť doktorandské štúdium. Zároveň by som bol rád, ak by sa mi podarilo presadiť vo svete náš rozbehnutý startup a aby táto naša myšlienka bola prospešná pre ľudí.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?

Slovensko je krásna krajina, avšak ak by som to mal porovnať s inými krajinami, ktoré som precestoval, ľuďom tu niekedy chýba pozitívne myslenie a nevyžaruje z nich radosť zo života. Ak by si ľudia viac užívali život, určite by vzniklo lepšie miesto na život pre všetkých.