Ako si sa dostala k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

Kráčať cestou robotiky, informatiky a celkovo techniky ako takej som začala na základnej škole, keď som sa prihlásila na krúžok programovania pod vedením Mgr. M. Hrabalovej. Vďaka jej skvelému prístupu a trpezlivosti rada spomínam na tie časy, keď sme trápili naše mozgy prvými algoritmickými úlohami vo vývojovom prostredí Baltík, programovali robot LEGO a plnili si tak detský sen. Veľkým vzorom boli a sú stále moji rodičia, ktorí ma podporili v tom, aby moje nadšenie z techniky pretrvalo aj pri výbere Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Táto škola mi dala vynikajúce základy do nasledujúceho štúdia na FEI STU v Bratislave, kde bol program robotika a kybernetika pre mňa tou najlepšou voľbou.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začala zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Zapájanie sa do zmysluplných aktivít je pre mňa naplno využitý čas, ktorý mi prináša radosť zo života. Rada robím činnosti, ktorých výsledkom sú úžasné veci posúvajúce našu spoločnosť vpred, či už ide o dobrovoľnícke aktivity alebo tie odborné. Môj záujem o vedu a výskum vzrástol pri písaní bakalárskej práce pod vedením Ing. Ľ. Chovanca, PhD., ktorý vnáša do svojej pedagogickej a vedeckej činnosti dávku humoru a entuziazmu.

Máš nejaký vzor (osobu, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve on, resp. táto firma?

Ďakujem za príležitosť spomenúť svetoznámu priekopníčku robotiky, informatičku a vedkyňu Ruženu Bajcsy. Jej príbeh, húževnatosť, pracovitosť, láska k vede a dosiahnuté úspechy si zaslúžia našu pozornosť. Rovnako by som dala do pozornosti aj občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré svojou iniciatívou a aktivitami veľkou mierou prispieva k nárastu záujmu žien o oblasť informačných technológií na Slovensku.

Keby si mala spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobila ty?

Je samozrejme viac oblastí, ktoré s pomocou nových technológii potrebujú stále napredovať a kráčať s dobou. Medicínu považujem za kľúčovú oblasť v inováciách. Automatizovať a zefektívňovať procesy v zdravotníctve prostredníctvom robotických aplikácií je šľachetná méta. Verím, že v tomto smere zaznamenáme v blízkej budúcnosti veľký pokrok. Ďalšou témou, ktorá stojí za zmienku, je informatizácia štátu. Vďaka stálemu vývoju informačných technológií a kyberbezpečnosti vidím príležitosť na urýchlenie a zjednodušenie byrokratických úkonov.

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si to chcela vo svojom živote dotiahnuť (osobne, kariérne…)? Čo by si potrebovala na dosiahnutie tohto cieľa?

Dávať dobro druhým. Mojou ambíciou je žiť tak, aby som ani jeden deň nepremárnila, radovala sa a bola človekom, ktorý po sebe zanechá niečo prospešné. Verím, že vďaka následnému uplatneniu sa v oblasti, ktorú študujem, budem môcť prepojiť moju lásku k ľuďom s láskou k robotike.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať a žiť?

Naša krajina je obdarená krásnou prírodou. Napriek všetkému, čo je potrebné vyriešiť a zlepšiť, poskytuje bezpečný domov. Sú témy, ktoré musia mať jednoznačnú prioritu a nedá sa stavať na nedokončených základoch. Ľudia, ktorí svojimi hodnotami prispievajú ku skvalitňovaniu života nás všetkých, by mali byť štátnym systémom docenení, aby boli motivovaní aj naďalej pokračovať vo svojom úsilí. Na záver by som len dodala, že si prajem, aby sme boli k sebe ľudskí, čo za nás žiadny IT systém či robotická aplikácia neurobia.