Ako si sa dostal k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

Moje smerovanie bolo ovplyvnené najmä mojou rodinou. Tak som podal prihlášku na Technickú univerzitu v Košiciach na Katedru kybernetiky a umelej inteligencie. Chcel som študovať tie najnovšie trendy a pracovať s najnovšími technológiami, čo sa mi, myslím, podarilo. Študoval som odbor inteligentné systémy. Už počas štúdia som mal možnosť dostať sa vďaka tomu na stáž do niekoľkých spoločností. V súčasnosti sa zameriavam hlavne na analýzu dát v prostredí internetu vecí (IoT). Spolu s kolegami riešime problémy spojené so zberom prenosom uchovávaním a analýzami dát zo zariadení, ktoré sú pripojené do internetu, kde napríklad používame pokročilé metódy umelej inteligencie a rôzne služby cloud computingu.

Čo Ťa viedlo k tomu, že si sa začal zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Počas štúdia som sa dostal do skupiny pani profesorky Ivety Zolotovej. Skupina pod jej vedením sa dosť často zapájala do rôznych školských a mimoškolských aktivít. V súčasnosti sa venujeme témam ako IoT a Industry 4.0, ktoré v najbližších rokoch zmenia svet. Mal som možnosť pracovať na niekoľkých podnikateľských projektoch a tiež som sa niekoľkokrát zúčastnil na akciách, kde sme verejnosti približovali to, čomu sa vlastne venujeme.

Máš nejaký vzor (osobu, firmu…), ktorý Ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve ona, resp. táto firma?

Počas štúdia som mal možnosť absolvovať stáže vo viacerých spoločnostiach. Ak by som však mal menovať ľudí, jeden zo vzorov by bol napríklad môj brat, ktorý vyštudoval na Slovensku a dostal sa do Veľkej Británie, kde sa mu v podstate darí veľmi dobre. Vďaka nemu a profesorke I. Zolotovej som spoznal aj viacero ďalších šikovných ľudí. Všimol som si, že všetci z nich na sebe neustále pracujú.

Keby si mal spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa Teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobil Ty?

V súčasnosti by nebol problém vytvárať super IoT, riešenia Big Data, pri ktorých sa však dostávame na hranicu súkromia. Preto si myslím, že jednou z oblastí, ktorú by bolo potrebné zásadne inovovať, by mala byť legislatíva a všetko s tým spojené. Ak by som si však mal vybrať dve, tak by to boli umelá inteligencia a robotika. Je tu možnosť vyvinúť všeobecnú umelú inteligenciu, nie špecializovanú na jednu činnosť? Nahradia v budúcnosti roboty ľudí? K tomu smerujeme a podobnými témami sa zaberáme aj v našej výskumnej skupine inteligentných kybernetických systémov.

Máš nejaký cieľ/métu, kde by si sa chcel vo svojom živote dopracovať? Čo by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa?

Chcel by som svojou prácou a nápadmi meniť svet k lepšiemu. Chcel by som to skúsiť aj s vlastným nápadom. Myslím, že na dosiahnutie šťastia je potrebné hlavne zdravie, na všetkom ostatnom sa dá pracovať.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre Teba príťažlivé zostať tu pracovať a žiť?

Slovensko je, myslím, dobrá krajina. Ľudia sú šikovní a pracovití. Veľa som cestoval a všimol som si zopár rozdielov. Ľudia v zahraničí nie sú lepší a šikovnejší. Myslím si, že najviac by nám pomohlo zlepšiť náš cit pre kvalitu. Ak si ľudia zvyknú na to, že budú poskytovať čo najvyššiu kvalitu svojich výrobkov a služieb a budú vyžadovať vyššiu kvalitu výrobkov a služieb, ktoré prijímajú, tak by sme sa mohli posunúť na úroveň západných štátov.