Nasleduj Alberta - Patrik Brindza

Patrik Brindza je v súčasnosti študentom tretieho ročníka na Strednej priemyselnej škole ektrotechnickej v Prešove v študijnom odbore priemyselná informatika. Medzi jeho doterajšie úspechy možno zaradiť 1. miesto v 12. ročníku tímovej súťaže VSD pre študentov vyšších ročníkov partnerských stredných elektrotechnických škôl na tému Využitie elektrických vedení VN a NN pre aplikácie, 1. miesto (hlavná cena) v súťaži SYGA (Siemens Young Generation Award) 2019, 4. miesto na súťaži MISIA MARS 2 či účasť v domácich aj zahraničných projektoch zameraných na 3D tlač. Už počas štúdia absolvoval aj prax v dvoch slovenských firmách so zameraním na robotiku, automatizáciu, pohony či parkovacie systémy.
Nasleduj Alberta - Patrik Brindza

Ako si sa dostal k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

Pri príležitosti DOD na SPŠE v Prešove som mal možnosť zistiť, aké odbory škola ponúka. Po obhliadke ma najviac zaujal odbor priemyselná informatika. Vzhľadom na fakt, že škola je na vysokej úrovni, rozhodol som sa podať prihlášku na túto školu. Po prijímacom konaní mi neostávalo nič iné, len čakať a dúfať, že patrím medzi tých šťastlivcov, ktorí sú nad čiarou. Som tam.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začal zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Hlavným dôvodom, prečo som sa začal zaoberať odbornými aktivitami, je zvedavosť a skúmanie javov, ktoré ponúka svet plný moderných technológií.

Máš nejaký vzor (človeka, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/ študuješ? Prečo práve on, resp. táto firma?

Áno mám a nie jedného. Prvým vzorom je môj triedny učiteľ Ing. Jozef Macej, ktorý ma nielenže učí predmet automatizácia, ale podporuje mladých nadšencov vo voľnom čase v krúžku v oblasti automatizácie, robotiky a elektroniky v širšom rozsahu. Je to veľký odborník a neprekvapí ho takmer žiadna otázka v tomto odvetví. Druhým vzorom je svetoznáma osoba Elon Musk, známy ako miliardár, podnikateľ, investor, inžinier, vynálezca, vizionár, v skratke človek, ktorý ma výrazný vplyv na dnešný svet. Pôsobí vo významných svetových spoločnostiach ako Tesla Motors, SpaceX, PayPal, Solarcity či OpenAI. Najviac na tejto osobe obdivujem, že sa snaží tejto planéte (ľudstvu) pomôcť a nečaká ako nejaký darmožráč, kým mu začnú holuby padať do úst. Je to človek plný elánu a energie, ktorý ma chuť pracovať a skúmať veci. Preto patrí medzi mojich idolov.

Keby si mal spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobil ty?

Ak sa nad touto otázkou zamyslím, tak technika nepatrí medzi základné ľudské potreby. Technika je nástroj, ktorý by mal človeku život uľahčiť a spríjemniť. Rozvoj moderných technológií je rýchly a nie každý s nimi dokáže pracovať, spôsobujú mu akurát stres. Napríklad dotykové automaty na pošte alebo v nemocnici, ktoré majú vydať poradové číslo pri čakaní. Možno to bolo myslené ako super vec, ale ak tam nestojí nejaká osoba, ktorá vie poradiť, spôsobuje to niekedy problém, hlavne u dôchodcov. V oblasti techniky treba vyvinúť takmer k dokonalosti autonómne riadenie vozidla, aby sa predišlo zbytočným vyhasnutým životom.

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si to chcel vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa?

Vo svojom živote by som chcel vybudovať a riadiť firmu, tiež by som chcel byť pilotom lietadla. Budem sa snažiť robiť všetko pre to, aby to neostalo len v snoch. Na dosiahnutie svojho cieľa by som potreboval dostatočné množstvo financií.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?

Príťažlivejšia práca na Slovensku? :-D Väčšina ľudí pracuje preto, aby sa dokázali finančne zabezpečiť a uživiť svoje rodiny, no niekedy to na Slovensku býva problém. Nedostatok pracovných miest a slabo hodnotená práca núti ľudí odchádzať do zahraničia. Asi pre každého by bola práca príťažlivejšia, ak by bol za ňu ohodnotený lepšie. Tento systém však ako jednotlivec nezmením. Nebolo by od veci, ak by boli slovenskí politici trošku pokornejší a ak by nenásytní podvodníci pochopili, že svet sa netočí okolo nich. Na Slovensku sa nežije zle, žiadna vojna, žiadne imigrantské teroristické útoky. Žijem na vidieku a mám rád čerstvý vzduch.