Nasleduj Alberta – Tomáš Drak

Tomáš Drak je v súčasnosti študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia v Ústave elektrotechniky FEI STU v Bratislave. Svoje prvé úspechy dosiahol už v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, kde získal 2. miesto v krajskom kole SOČ. Ako študent FEI STU bol na stáži v CERN-e, kde sa podieľal na tvorbe vektorového modulátora potrebného na činnosť nových zosilňovačov.
Nasleduj Alberta – Tomáš Drak


Ako si sa dostal k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

Už od malička som bol zvedavé dieťa a zaujímalo ma, čo sa v jednotlivých zariadeniach skrýva. Postupne tento záujem narastal, a preto som sa rozhodol ísť na Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša. Tam ma priviedli k oblasti, ktorú študujem aj na vysokej škole. Zároveň som tam zaznamenal svoje prvé osobné úspechy, ako bola účasť na celoštátnej SOČ.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začal zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

K odborným aktivitám ma priviedlo hlavne nutkanie niečo si prakticky vyskúšať a, ako som už spomínal, zistiť, čo sa za tým skrýva. Skúsiť, či veci, ktoré sa v škole vyučujú, naozaj fungujú. Zároveň dokázať, či by som zvládol niečo zostrojiť sám. Toto úsilie ma nakoniec dostalo až do CERN-u, kde som mal možnosť pár dní spolupracovať na vývoji vektorového modulátora pre zosilňovače.

Máš nejaký vzor (osobu, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve ona, resp. táto firma?

V podstate jeden vzor ako smerodajný nemám. Avšak najviac ma motivujú ľudia v mojom okolí. Najväčší vplyv má na mňa asi Ústav elektrotechniky na FEI STU, ktorý je plný šikovných, talentovaných a skúsených odborníkov. Medzi ľudí, ktorí ma tam najviac motivovali a zároveň podporili, patrí hlavne Ing. Ján Halgoš, PhD., ktorý má vždy poruke praktické riešenie akéhokoľvek problému.

Keby si mal spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobil ty?

Technika sa vyvíja dostatočne rýchlym tempom. Samozrejme je veľa vecí, ktoré by bolo dobré inovovať alebo ešte objaviť, ale najprv je potrebné, aby sa aj naše školstvo prispôsobilo rýchlym zmenám. Čo by som urobil v oblasti techniky ja? To je na dlhšiu diskusiu, ale určite svoje predstavy mám a dúfam, že budem mať niekedy príležitosť ich aj zrealizovať.

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si to chcel vo svojom živote dopracovať (osobne. kariérne…)? Čo by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa?

Dlhodobé ciele si v živote nedávam, lebo dnešný svet, či už v technike, alebo mimo nej, sa vyvíja míľovými krokmi a človek by mal byť flexibilný a chopiť sa každej príležitosti, ktorú má. Napriek tomu mám jeden hlavný a dlhotrvajúci cieľ a tým je sebazdokonaľovanie. Pracovať sám na sebe a učiť sa nové veci.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?

Krajinou veľkých možností. Hlavne priemyselne by sa malo uberať cestou vedy a výskumu. Očakávam, že človek nebude musieť pracovať denne od 9. do 17. hod., ale dokáže si svoj pracovný čas rozdeliť tak, ako mu vyhovuje. A hlavne, každý by mal robiť to, v čom je skutočne dobrý, čo ho osobnostne napĺňa a baví.