Ako si sa dostala k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

V priebehu štúdia na základnej škole v Brandýsi nad Labem som pocítila potrebu viac sa venovať predmetom s praktickými činnosťami, chcela som mať viac praxe – manuálnych zručností ako teórie. Odbor mechanik – mechatronik v duálnom vzdelávaní (týždeň teoretické vyučovanie, týždeň praktické vyučovanie – odborný výcvik) práve tieto moje požiadavky spĺňal. Rozhodla som sa preto na odporúčanie rodinného príslušníka podať prihlášku na SSOŠT v Žiari nad Hronom, ktorá má veľmi dobré skúsenosti s vyučovaním práve tohto odboru.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začala zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Dôvodom bolo, že som sa chcela posúvať ďalej vo svojom odbore, naučiť sa niečo nad rámec vyučovania v škole. Chcela som viac rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, napríklad v oblasti programovania mikrokontrolérov ATMEL.

Máš nejaký vzor (človek, firma…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve on, resp. táto firma?

Momentálne sú mojimi vzormi učitelia a majstri OV našej školy, ktorí sa nám snažia poskytnúť čo najviac zo svojich vedomostí (napriek nie priaznivým podmienkam v školstve) – z nich vyberám hlavne majstra OV našej školy (Mgr. Spielmann), ktorý sa mi venuje a podporuje ma v mojich voľnočasových aktivitách od prvého ročníka aj nad rámec svojich vyučovacích povinností. Z firiem je to firma Slovalco, a. s., ktorá využíva pri výrobe primárneho hliníka najmodernejšie technológie a práve v tejto firme by som sa chcela v budúcnosti zamestnať.

Keby si mala spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobila ty?

Vyvinúť ešte ekologickejšie technológie na výrobu hliníka a modernizovať – automatizovať celé odvetvie strojárskych technológii spracovania železných a neželezných kovov.

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si sa chcela vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potrebovala na dosiahnutie tohto cieľa?

Mojím najbližším cieľom je úspešne absolvovať maturitnú skúšku, ktorej prvá časť ma čaká už v polovici marca. Následne chcem byť prijatá na VŠ – mojím cieľom je STU Bratislava – MTF – odbory materiálne inžinierstvo alebo mechatronika technických zariadení. Po úspešnom ukončení štúdia by som sa rada realizovala v zamestnaní v niektorej úspešnej firme priamo v Žiari nad Hronom alebo okolí – najlepšie, ak by to bola firma Slovalco.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?

Viac otvorené svetovému trhu ako rovnocenný partner, malo by sa viac zaujímať o potreby bežných zamestnancov, mladých perspektívnych ľudí a mzdy by mali byť na úrovni vyspelých štátov EÚ.