Spoločnosť Energyworx so sídlom v holandskom Houtene kombinuje údaje z rôznych zdrojov a vďaka tomu dokáže tvoriť úplne nové pohľady a rozhýbať tak nové obchodné koncepcie a modely. Možnosti sú pritom nekonečné. Nikdy nie sú spokojní a stále hľadajú spôsoby ako byť lepší. Ich úsilie nezostalo nepovšimnuté. Na konci minulého roku ich spoločnosť Gartner zaradila do svojho tzv. Magic Quadrant za schopnosť pomôcť spoločnostiam byť životaschopnými a dodávať svoje služby a produkty načas bez potreby predchádzajúcich výraznejších investícií.

V exkluzívnom interview pre ATP Journal sa Erik van Wijk, spoluzakladateľ tejto spoločnosti a viceprezident pre výskum a vývoj, podelil o svoj názor na fenomén dneška – rozsiahle údaje. Erik sa podieľal aj na vývoji softvérového riešenia spoločnosti Energyworx, ktoré predstavuje úplne nový prístup z hľadiska správy a riadenia rozsiahlych údajov.

Sú rozsiahle údaje len niečo, o čom sa veľa hovorí, ale v skutočnosti je to zatiaľ nevyužiteľný fenomén, alebo je to niečo viac? Prečo sú rozsiahle údaje veľkou zábavou a veľkým biznisom zároveň?

Či je okolo toho humbuk alebo nie, faktom je, že údaje napríklad v oblasti sieťových odvetví rastú exponenciálnym tempom a tento sektor z nich zatiaľ nevie vyťažiť veľký biznis. Naša spoločnosť sa špecializuje na spracovanie veľkého množstva údajov prichádzajúcich v časovom slede. Problém nastáva vtedy, ak chceme tento typ údajov spracúvať tradičnými drahými systémami. Týmito systémami jednoducho nedokážete vyťažiť tú pridanú hodnotu, ktorá z toho urobí biznis. A v tomto momente začína zábava, pretože na vyriešenie tohto problému nepotrebujete vopred žiadne investície.

Aké najpálčivejšie témy a problémy spojené s rozsiahlymi údajmi ste pozorovali za posledné roky?

Najväčšou výzvou sú znalosti potrebné pre vyťaženie pridanej biznis hodnoty z údajov. Ak sa napríklad budete snažiť vyťažiť nejakú pridanú hodnotu z rozsiahlych údajov relačným spôsobom myslenia, nepodarí sa vám to.

Aké „veľké“ sú rozsiahle údaje?

Ak množina údajov sa stáva takou veľkou, že ich v reálnom čase nedokážete tradičnými systémami spracovať, potom začíname hovoriť o rozsiahlych údajoch. Sociálne média, ako sú napríklad facebook či twitter, nepoužívajú tradičné systémy, ale používajú úplne iné databázové technológie a infraštruktúru, čo im pomáha vyriešiť problémy spojené so spracovaním takého ohromného množstva údajov. A to isté platí aj o Energyworx. Vyvinuli sme náš vlastný jedinečný algoritmus a zároveň pre vytvorenie pridanej biznis hodnoty používame pre spracovanie rozsiahlych údajov prichádzajúcich v časovom slede tie najlepšie cloudové služby.

Čo považujete za najväčšie nedorozumenia v súvislosti s rozsiahlymi údajmi?

V tejto oblasti existujú dva typy údajov – časové rady údajov a relačné údaje. Podľa môjho názoru sa rozsiahle údaje týkajú hlavne tých relačných údajov, zatiaľ čo väčšina ľudí v týchto dvoch typoch údajov nevidí zásadnejší rozdiel.

Potrebujeme pre spracovanie rozsiahlych údajov nejaký nový druh hardvérových či softvérových technológií, alebo ich dokážeme spracovať aj s tým, čo už bežne v súčasnosti využívame?

Áno, rozsiahle údaje dokážeme spracovať s technológiami, ktoré už máme k dispozícii v súčasnosti. Veď presne to robíme aj v našej spoločnosti! Ako som ale spomenul už vyššie, nepokúšajte sa používať na ich spracovanie tradičné databázové riešenia a infraštruktúru.

Akým spôsobom dokážeme „zmerať“ pridanú hodnotu, ktorú je možné vyťažiť z rozsiahlych údajov?

Najlepším meradlom pridanej hodnoty, ktorú vieme vyťažiť z rozsiahlych údajov, sú úspešné projekty. Vďaka vhodným systémom pre zber údajov a nástrojom pre ich analýzu dokážete napríklad predpovedať koľko energie bude potrebnej na to, aby sa vyrobil nejaký výrobok. V súčasnosti sa takéto odhady robia na základe historizačných databáz, čo už nezodpovedá moderných spotrebiteľom energií.

Aké sú teda skutočné prínosy riadenia rozsiahlych údajov a využívania podporných analytických nástrojov pre rôzne oblasti priemyslu? Môžete uviesť aj niektoré konkrétne prípady?

Máme skutočne veľa skúseností zo zákazníckych projektov. Spôsoby, ktorými dokážete ovplyvniť a naštartovať svojich zákazníkov faktami napríklad o spotrebe energií v porovnaní s inými – susedmi, priateľmi, ľuďmi s podobnými vlastnosťami, sú - veľmi zaujímavé. Údaje = znalosti, ak samozrejme viete, ako ich spracovať. To isté platí napríklad aj pre rozvodnú sieť – čím viac informácií máte o jej výkone pri rôznych stavoch, tým lepšie ju viete prispôsobiť vašim potrebám.

Ak bol internet treťou priemyselnou revolúciou, čo bude tou štvrtou?

Podľa môjho názoru bude nasledujúcou revolúciou internet vecí.

Vaša spoločnosť sa po dvoch rokoch svojej existencie dostala minulý rok do tzv. Magic Quadrant, ktorú zostavuje spoločnosť Gartner. Dostali ste sa tak medzi poskytovateľov riešení, ktorí sú už na trhu podstatne dlhšie a sú aj niekoľkonásobne väčší. Čo to znamená pre vašu spoločnosť a pre vašich zákazníkov?

Sme skutočne hrdí na to, že sme dosiahli takýto úspech. Navyše udialo sa to len dva roky po založení našej spoločnosti! Bežne sa takáto vec stane firmám, ktoré už na trhu fungujú štyri či päť rokov. Naše zaradenie je dôkazom, že aj nezávislé spoločnosti dôverujú našim riešeniam. Vďaka tomu sa zvyšuje naša dôveryhodnosť. Sami si samozrejme veríme a myslíme, že máme skutočne jedinečné riešenia. Avšak vždy je to pozitívne, mať za sebou aj hodnotenie takýmito významnými a nezávislými inštitúciami.