V oblasti priemyslu pôsobí vaša firma už 29 rokov, čo je úspechom udržania sa na trhu?

Za dlhodobými úspechmi firmy NES sú široké vedomosti v oblasti výkonovej elektroniky a pohonov. Široké portfólio produktov a služieb umožnilo preklenúť zložité obdobia.

Ste významný Solution Partner výrobcu Siemens na Slovensku, aká je výhoda tohto partnerstva?

Vďaka partnerstvu so Siemensom máme prístup k obrovskej databáze informácií a hlavne kontaktov vnútri organizácie Siemens, ktoré nám umožňujú obrátiť sa na najpovolanejších odborníkov v prípadoch, keď by naše vedomosti neboli dostatočné. Samozrejme byť v pozícii významného Solution Partnera znamená aj výrazné zvýšenie prestíže firmy.

Konkurenčnou výhodou je to, že ste certifikovaným školiacim strediskom Siemens. Aké typy školení realizujete?

Najviac školení organizujeme špeciálne podľa požiadaviek konkrétnych zákazníkov, ktorí potrebujú určitý mix znalostí s ohľadom na to, aké komponenty sú u konkrétneho zákazníka použité. Organizujeme, samozrejme, aj bežné školenia týkajúce sa všetkých typových radov PLC automatov a meničov fy Siemens.

Realizujete množstvo projektov v oblasti automatizácie, aký je podiel vašej produkcie, ak porovnáme slovenský a zahraničný trh?

V oblasti automatizácie sa v posledných rokoch podiel zmenil v prospech projektov na Slovensku. Dôvodov je viac: chceme si vytvoriť skupinu spokojných zákazníkov blízko sídla firmy, čo umožňuje lepšie zapracovanie mladých technikov a inžinierov, a tiež dlhodobá snaha firmy nebyť závislý len od projektov v oblasti výroby pneumatík. Musím však povedať, že na naše projekty realizované na viacerých kontinentoch sme patrične hrdí.

Máte skúsených PLC technikov, projektantov, programátorov a pohonárov. Ktoré oblasti aplikácií sú pre vás v dnešnej dobe najzaujímavejšie?

Našich expertov sa snažíme smerovať najmä tam, kde zákazník reálne ocení ich znalosti. To znamená, že hľadáme zložitejšie projekty, ktoré vyžadujú špecifické know-how, alebo kde zákazník potrebuje pomôcť v zložitej technickej záležitosti. Keď stojí linka, ktorá produkuje za tisíce eur za hodinu, tak chcete, aby ju prišiel opraviť expert. A to je naša parketa.

Máte vlastné vývojové oddelenie, ktoré sa venuje inováciám. V čom spočíva jeho sila?

Vlastný vývoj elektroniky je súčasťou firmy NES od jej vzniku. Na tomto oddelení vznikajú prototypy našich výrobkov, či ide o zdroje pre galvaniku, katódovú ochranu alebo najnovšie zdroje pre elektromobilitu. Obrovské skúsenosti náš tím nazbieral na veľmi rôznorodých zariadeniach, napríklad aj zariadeniach, ktoré pomáhali pri výstavbe urýchľovača v CERN-e. Veľmi nás teší, že sme v poslednom čase schopní predať priamo vývojové kapacity, čo znamená maximalizáciu pridanej hodnoty vývojárov.

Prečo by sa mal absolvent vysokej školy uchádzať o prácu u vás?

O prácu u nás by sa mali uchádzať tí absolventi vysokej školy, ktorí majú záujem ďalej rásť, učiť sa a prekonávať rôzne technické výzvy. V ktorejkoľvek oblasti máme interného experta, ktorý vie poradiť mladšiemu kolegovi a tak ho posunúť na vyššiu úroveň. Ak niekto hľadá jednoduchú prácu, kde sa od neho nebudú požadovať znalosti, my nie sme tá pravá firma.

V roku 2016 vaša spoločnosť zmenila majiteľa, v čom sa zmenilo smerovanie podniku?

V roku 2016 prišlo k zmene majetkových pomerov z dôvodu odchodu pôvodných spoločníkov firmy do dôchodku. Podarilo sa nájsť strategického partnera – firmu DEL zo Žďáru n. Sázavou, ktorá sa tiež zaoberá priemyselnou automatizáciou. Nový majiteľ ponechal NES-u značnú autonómiu, čo umožňuje pokračovať v našich partnerských vzťahoch a rozvojových programoch vo veľmi podobnom duchu ako pred touto zmenou.

Ste výrobcom výkonných blokov do nabíjacích staníc pre elektromobily. Plánujete realizovať aj komplexnú výrobu nabíjacích staníc?

V tejto oblasti sme si úlohy s DEL-om rozdelili. My sme zodpovední za výkonovú elektroniku a DEL funguje ako expert na elektrickú montáž, mechanické diely, marketing a obchod. Takže zatiaľ komplexnú výrobu neplánujeme.

Aké sú vaše vízie do budúcna?

Rozhodne chceme stavať na silných stránkach firmy NES, ako sú znalosti pohonov a automatizačnej techniky, takže budeme pokračovať pri realizácii projektov, kde tieto znalosti vieme využiť. K tomu začíname pridávať integráciu robotických pracovísk a využitie kamerových systémov s umelou inteligenciou na kontrolu kvality produkcie. S ohľadom na distribúciu produktov Siemens plánujeme rozširovať služby v oblasti školení a servisu. V neposlednom rade máme záujem udržať sa na trhu s našimi produktmi z oblasti výkonovej elektroniky. Zavádzanie nových polovodičových komponentov na báze SiC a nových topológií nám umožní vyrábať nové generácie zdrojov pre našich zákazníkov s ešte lepšími parametrami.