Potenciál vzdušného priestoru je mimoriadne veľký, ale

Je uznávaným odborníkom v oblasti robotiky na medzinárodnej úrovni. Stretli sme sa s ním na veľtrhu Maker Fair v Ríme, kde prezentoval výsledky svojho najnovšieho výskumu. Profesor Kostas J. Kyriakopoulos nám v exkluzívnom rozhovore prezradil, čo možno v najbližšom čase očakávať od bezpilotných dopravných prostriedkov a ktoré otázky s tým spojené bude potrebné vyriešiť ako prvé.
Potenciál vzdušného priestoru je mimoriadne veľký, ale


Pán profesor, predstavte našim čitateľom vaše odborné aktivity a aké sú aktuálne projekty, do ktorých sa zapájate?

Som profesorom na Katedre strojárstva na Národnej technickej univerzite v Aténach a riaditeľom interdisciplinárneho postgraduálneho programu NTUA Automatizačné systémy. Moje výskumné zameranie a súvisiace projekty, na ktorých sa zúčastňujem, sa sústreďujú okolo troch oblastí, z ktorých všetky patria do sféry robotiky: (i) kooperatívne pozemné mobilné manipulátory, (ii) podvodné vozidlá – systémy manipulátorov a (iii) správa a riadenie porúch leteckých robotických systémov.

Nedávno ste prednášali o bezpilotných lietadlách (UAV) na veľtrhu Maker Fair v Ríme. Kde vidíte potenciál používania týchto zariadení v blízkej budúcnosti? Nájdu uplatnenie aj v priemyselných aplikáciách?

Hoci technológia leteckej robotiky pritiahla pozornosť verejnosti a záujem veľkých spoločností z oblasti služieb a poskytovania servisu, myslím si, že je stále v ranom štádiu. Technologické obmedzenia, ako napr. skladovanie elektrickej energie, vedú k prevádzkovým obmedzeniam (napr. čas letu). Na obidvoch stranách Atlantiku rezonujú legislatívne a právne otázky s tým spojené, pričom cieľom je začleniť bezpilotné systémy (UAS) do zodpovedajúcich národných vzdušných priestorov (NAS). Nové nariadenia UAS budú vyžadovať hodnotenie rizika spojeného s ich špecifickou prevádzkou. Hoci vidím, že úsilie v oblasti aplikácií leteckých systémov sa zvyšuje, myslím si, že bude nejaký čas trvať, kým ich uvidíme v aplikáciách týkajúcich sa širšej verejnosti. Treba si uvedomiť, že civilné aplikácie majú viac obmedzení ako tie vojenské.

V súvislosti s prevádzkou UAV v normálnom živote treba riešiť právne otázky. To sa teraz deje aj na úrovni Európskej únie. Aké kroky prijalo Grécko v tejto oblasti?

Hlavnou otázkou, ktorá sa tu rieši, je zabezpečenie súladu s predpismi Európskej únie. Grécky úrad civilného letectva tieto predpisy riadne prijal a zaradil ich do svojich činností.

Aké sú aktuálne otázky v oblasti bezpilotných prostriedkov? Nájde sa v dohľadnom čase riešenie pre autonómny UAV schopný prepravovať nejaký užitočný materiál?

Problémy týkajúce sa technológie UAV sú vo veľkej miere podobné tým, ktoré sa týkajú iných realizácií autonómnych systémov. A k tomu treba pripočítať už spomenuté riadenie rizík. To možno vidieť z dvoch strán: (i) integrácia do národného vzdušného priestoru, t. j. regulačné otázky zabezpečujúce bezpečné lety, a (ii) správa chýb. Uvedomujeme si, že potenciál využitia, ktorý poskytuje vzdušný priestor, je spojený s rizikom a to by sa malo minimalizovať skôr, ako budeme čeliť obetiam.

Výskum v UAV sa zameriava aj na vozidlá vybavené robotickým ramenom. Aké výhody poskytuje takéto riešenie v porovnaní napr. s mobilným manipulátorom?

Pozemné mobilné a letecké manipulátory sú určené na riešenie rôznych aplikácií v rôznych oblastiach. Prvé sú určené na zabezpečenie silnej a presnej manipulácie v blízkosti úrovne zeme. Druhé sú určené na zabezpečenie manipulácie v pomerne väčších výškach, ale s nižšou úrovňou interakcie (kvôli menším manipulačným akčným členom a menšiemu výkonu) a pravdepodobne menšou presnosťou vzhľadom na typ konštrukcie leteckého prostriedku, ktorý v súčasnosti vychádza z konštrukcie dronov citlivých na stabilitu.

Pokiaľ ide o právne otázky spojené s UAV, treba sa zaoberať bezpečnosťou letu. Aký je súčasný stav v oblasti bezpečnosti letov UAV?

Ak vezmeme do úvahy vojenské UAV, otázky bezpečnosti majú celkom špecifický význam a väčšina opatrení a nariadení nie je veľmi známa. Kybernetická bezpečnosť spolu s poruchami elektromechanických podsystémov má, samozrejme, nesmierny význam. Je pochopiteľné, že v civilnej oblasti UAV sa relevantné otázky týkajúce sa ich prevádzky stávajú zložitejšie vzhľadom na očakávaný veľký počet lietajúcich systémov, blízkosť k človeku a zariadenia a obmedzenia spojené s cenou systémov na riadenie porúch. V neposlednom rade je to nutnosť dodržiavania zhody s regulačnými nariadeniami, čo som už spomínal.

Svetlá budúcnosť sa predpokladá aj pre autonómne autá. Aké sú najdiskutovanejšie otázky, ktoré bránia plnej implementácii do prevádzky?

Očakáva sa autonómia vo všetkých aspektoch dopravy a to, že bude účinná. Predtým však bude potrebné zodpovedať niekoľko otázok. Ide najmä o problémy súvisiace so samotnou prevádzkou a s rozhodovaním. Vnímanie a inteligencia tu budú zohrávať ústrednú úlohu, ale (a to je môj osobný názor) potrebujeme čas na dosiahnutie tejto úrovne. Prezentované „úspešné príbehy“ by mali podnietiť spoločnosť, aby viac investovala do tejto oblasti. Otázky zabezpečenia a bezpečnosti sú tie hlavné a zložité a musia sa systematicky riešiť na primeranej úrovni ešte skôr, ako sa autonómne osobné a nákladné autá, vlaky, lode a lietadlá vydajú na svoju cestu medzi miliardy ľudí.

Ďakujeme za rozhovor.

František Duchoň
Anton Gérer