Vo vašom stánku sa nachádzajú produkty Danfoss a Vacon, ktoré si donedávna konkurovali. Čo sa stalo?

Prvýkrát môžete vedľa seba zbadať tieto produkty spoločne. Vytvorili sme totiž novú spoločnosť Danfoss Drives, ktorá vznikla na starých základoch. Divízia Danfoss Power Electronics vyrábajúca frekvenčné meniče VLT a fínska spoločnosť Vacon so svojimi meničmi značky Vacon sa spojili už v januári 2015. Spojenie sme avizovali na hannoverskom veľtrhu. Toto je teda historicky prvý míľnik, úplne prvý veľtrh, na ktorom vystavuje nová spoločnosť Danfoss Drives.

Aké ciele ste touto fúziou sledovali?

Ambícia bola jasná už od začiatku. Spoločnosť Danfoss sa snaží stať lídrom na trhu a má veľký apetít po akvizíciách. Všetky uskutočnené akvizície smerujú k tomu, aby sa stala číslom jeden – prinajhoršom číslom dva – na trhu vo svojom odbore. Ak si pozriete pravidelne zverejňované údaje asociácie IHS, v oblasti frekvenčných meničov pre nízke napätie sme celosvetovo na druhom mieste. A našou dlhodobou ambíciou je byť trhovou jednotkou. Lokálne či regionálne poradie je pre každú krajinu iné, no my sami teraz cítime, že v krajinách pôsobenia našej pobočky (Česká republika a Slovensko, pozn. red.) sme jednoznačne číslo dva.

A z pohľadu zákazníkov?

Zákazníci môžu už teraz profitovať zo zahustenej siete nášho interného servisu, našich externých servisných partnerov a distribútorov. Trúfam si povedať, že v tejto chvíli máme najhustejšiu sieť technickej podpory na celom trhu v Českej republike a na Slovensku. Obe spoločnosti – či už Danfoss alebo Vacon – sa dlhodobo špecializujú iba na frekvenčné meniče. V odbore pohonov sme teraz na slovo vzatí odborníci a spoločne sme dosiahli ešte silnejší technický základ.

Zákazníci nie sú zmätení? Raz spolupracovali s Danfossom, inokedy s Vaconom…

Prvotná informácia bola šokujúca nie len pre zákazníkov, ale aj pre nás. Zatiaľ sa stretávame iba s pozitívnymi reakciami. So zákazníkmi sme už od januára 2015 otvoreným spôsobom komunikovali a vysvetľovali im, že z tejto fúzie budú profitovať práve oni. Zachytili sme aj negatívne reakcie pochádzajúce od našej konkurencie, ktorá toto spojenie vníma ako ohrozenie svojho status quo.

Čo ste prezentovali vo svojom prvom spoločnom stánku na tomto veľtrhu?

Okrem toho, že prezentujeme spoločnú silu spojením oboch značiek, máme množstvo noviniek. Na prvom mieste ide o unikátne celosvetové predstavenie nového radu Midi Drive FC280. Ide o úplne nový typ frekvenčných meničov určených na použitie bežne v automatizácii. Týmito meničmi máme namierené hlavne na prvovýrobcov strojov a zariadení, keďže tento rad disponuje ideálnou kombináciou technických vlastností. Ďalšou novinkou je určite naša podpora novej normatívy Európskej únie pod názvom Ecodesign. Táto norma opisuje spoločnú účinnosť motora a ventilátora. Ak chcú výrobcovia ventilátorov dosiahnuť podľa novej smernice najvyššiu triedu efektívnosti, musia použiť frekvenčný menič.

Pripravili sme na to online nástroj, ktorý veľmi jednoducho spočíta výslednú efektivitu. My motory nevyrábame, sme zameraní iba na frekvenčné meniče, a tak v stánku demonštrujeme našu schopnosť podporovať rôznych nezávislých výrobcov motorov. Návštevníci môžu vyskúšať jeden model, na ktorom sú umiestnené tri rôzne striedavé motory od rôznych výrobcov. Na modeli je vidieť, ako frekvenčné meniče Danfoss Drives dokážu podporovať celú škálu či už výrobcov motorov, alebo rôznych typov motorov.

Všetky steny vášho stánku sú olepené sloganom Ready for Industry 4.0. Aj vy ste sa pridali do štvrtej priemyselnej revolúcie?

Téma Priemysel 4.0 alebo internet vecí rieši obrovské výrobné celky, ktoré sú vo väčšine prípadov autonómne a prepojené prostredníctvom siete a údaje sa môžu dokonca nachádzať aj v tzv. cloude. A frekvenčné meniče tvoria práve poslednú časť tohto nainštalovaného reťazca. V podstate sa dá povedať, že frekvenčné meniče už boli minimálne pred piatimi rokmi pripravené na túto priemyselnú revolúciu. Zjednodušene ide o pripojenie frekvenčného meniča k internetu na „chrbtovú sieť“ s údajmi, aby mohol vzdialene komunikovať. Pokiaľ si pamätáte, to sa dalo realizovať už dávno pomocou modemov a vytáčanej telefónnej linky. Téma Priemysel 4.0 však podľa mňa naráža na akúsi psychologickú bariéru. Zákazníci z priemyselnej sféry odmietajú pripájanie svojich výrobných liniek na internet alebo sa tomu bránia. Obávajú sa zneužitia zariadení a hackingu.

Neobávajú sa právom? Už v minulosti sme sa stretli s únikom informácií alebo dokonca aj s priemyselnými vírusmi.

V nedávnej minulosti sa síce objavili počítačové vírusy, ktoré sa zameriavali na konkrétne aplikácie, no otázka bezpečnosti údajov je už vyriešená. Ide skôr o psychologickú bariéru a ako sa k téme Priemysel 4.0 postaví naša politická reprezentácia. Mám na mysli Ministerstvo priemyslu Českej republiky alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Aké podmienky vytvoria, aby sa táto myšlienka dala pretaviť do výsledku a dotiahnuť do konca? Dnes som už absolvoval zopár stretnutí so spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti poradenstva a implementácie Priemyslu 4.0 do praxe. Nesmieme skĺznuť do prázdnych politických sľubov a klišé. Výrobcom strojov pôsobiacim v strojárskom priemysle, kde má ČR a SR dlhodobú tradíciu, môže Priemysel 4.0 pomôcť zvýšiť ich konkurencieschopnosť na západoeurópskych trhoch. Ja sám sa ako vlastenec pozerám na tému Priemysel 4.0 pozitívne. Ak sa táto myšlienka správne uchopí a bude správe implementovaná, môže pomôcť s návratom českých a slovenských firiem na výslnie priemyslu v Európe.

Prečo je podľa Vás pri implementácii Priemyslu 4.0 potrebná intervencia vlády?

Vláda by v prvom rade mala vytvoriť určité podnety a nehovorím o monetárnej či fiškálnej podobe. Skôr by mala definovať, čo si želá a aké podmienky vytvorí, aby boli české alebo slovenské firmy konkurencieschopné. Nejde o dotácie na implementáciu alebo niečo podobné. Skôr hovorím o novej generácii technikov, ktorá bude pripravená na výzvy trhu. Či bude idea Priemysel 4.0 úspešná, závisí od nás všetkých. Veď priemysel si dokáže pomôcť sám, ako to už minulosti neraz dokázal. My to môžeme zvládnuť aj bez pomoci politikov alebo dotácií, len potrebujeme mladých vzdelaných technikov.

Nie ste spokojný s novou generáciou technikov?

Táto téma sa omieľa až príliš často. Je veľmi ťažké zohnať kvalitného technika alebo obchodníka s technickým vzdelaním. Mladí ľudí nie sú pripravení študovať technické odbory. Mňa osobne to veľmi mrzí. Viete, čo by mladým študentom pomohlo? Ak by vláda vyslala impulz, že bude prostredníctvom ministerstva školstva podporovať ich vzdelávanie. Aby sme mali nových kvalitných pracovníkov v technických odboroch. Uvítali by sme, keby priemysel nebol naďalej popoluškou a keby sa vlády snažili viac propagovať technické obory. Nemyslím len vysoké či stredné, ale aj odborné školy. Treba mladým ľudom vysvetliť, že nie je hanba byť vyučeným technikom.

Ako bude fungovať nová pobočka v Českej republike a na Slovensku?

V júni 2015 som sa stal country manažérom novovzniknutej pobočky Danfoss Drives, ale pokiaľ bude existovať Danfoss, s. r. o., a Vacon, s. r. o., tak som zároveň aj generálnym riaditeľom a konateľom spoločnosti Vacon. Integrácia do jednej spoločnosti prebieha z hľadiska technickej a obchodnej oblasti hladko, ale narážame na iné výzvy. Naše, teraz už spoločné, výrobné systémy majú odlišné ERP systémy a treba dotiahnuť zosúladenie objednávacieho procesu. Aj z tohto dôvodu ešte fungujeme paralelne. Nová pražská centrála, ktorá bude riadiť aktivity v Českej republike a na Slovensku, vznikne 1. 4. 2016. Sťahujeme sa na novú adresu, pretože potrebujeme väčšie skladové priestory a servisné zázemie. Naším cieľom je byť efektívnejší smerom k zákazníkovi.

Mohli by ste priblížiť aktivity Danfoss Drives na najbližšie obdobie?

Na jednej takejto akcii sa práve nachádzame. Na veľtrh SPS sa nám podarilo pritiahnuť našich zákazníkov z Čiech, Moravy, zo Sliezska a zo Slovenska. Z hľadiska regiónu bude kľúčovým bodom veľtrh AMPER 2016. Bude to česká premiéra, kde na domácej pôde predstavíme jednak spoločnosť Danfoss Drives, jednak spoločné profilové produkty. Výstavné novinky z veľtrhu SPS prinesieme aj návštevníkom AMPER.

Čo nás čaká v oblasti frekvenčných meničov?

Osobne vnímam masívny nástup meničov nielen v oblasti nízkeho napätia, ako to bývalo v minulosti, ale aj v oblasti vysokého napätia. Ani my sme v tejto oblasti nezaspali a pripravujeme vysokonapäťový menič, ktorý predstavíme už v roku 2016. Všeobecne si myslím, že frekvenčné meniče v budúcnosti budú čoraz autonómnejšie, budú preberať časť riadenia, ktoré sa dnes odohráva na úrovni PLC. Zo strany zákazníkov očakávam ďalšie požiadavky na konektivitu, nové zbernice a bezpečnosť. Na veľtrhu SPS akcentuje bezpečnosť priemyselných zberníc, napríklad ProfiSafe.

Ste spokojný s priebehom veľtrhu SPS IPC Drives?

Ja som, ako som už spomínal, vlastenec a propagujem domáce veľtrhy. No na druhej strane SPS IPC Drives je najväčší veľtrh svojho druhu v Európe, a preto musím každému odporučiť, nech sa sem príde pozrieť. Hoci len na porovnanie. Ak sa rozhliadnete okolo sebe, vidíte českých aj slovenských vystavovateľov. Obidve naše ekonomiky závisia od exportu a tieto firmy sa naučili, že ak chcú byť úspešné mimo svojej krajiny, musia vycestovať. Nikto z nás nemôže chcieť, aby naši potenciálni zákazníci museli prísť do Brna. Sme to my, kto sa musí zákazníkom ukázať.