Aká je vaša úloha v združení a čím sa zaoberá združenie?

BARA (British Automation and Robotics Association) má základ v Britskej Asociácii Robotov (BRA), ktorá vznikla pred viac než tridsiatimi rokmi s cieľom podporiť používanie robotov a vyvíjať robotické technológie vo Veľkej Británii. Okrem iného pôsobí ako kontaktné miesto pre všetkých záujemcov o robotické aplikácie. Všetko začalo prvotnými aplikáciami robotov vo výrobných závodoch s dvadsiatimi alebo tridsiatimi robotmi, teraz závody používajú 500 robotov. BARA v súčasnosti pôsobí aj v iných priemyselných odvetviach – medzi ne patrí potravinársky či letecký priemysel a nevýrobné jednotky.

Od svojho založenia ukázala asociácia ohromný progres. V rade asociácie som už 20 rokov, pričom posledných 17 rokov pôsobím ako jej prezident. Keď som sa dostal na čelo BARA, snažil som sa rozšíriť členskú základňu na všetky spoločnosti pôsobiace v oblasti automatizácie. Mojim cieľom bolo rozvinúť podnikanie už v predvýrobnej fáze. Propagácia výhod robotov vo všetkých priemyselných oblastiach a vo vláde nám môže pomôcť získať podporu pre našich činností.

Je vhodné obdobie na investície do automatizácie? Nie sú koncoví užívatelia vo Veľkej Británii v súčasnej dobe príliš konzervatívni?

Na investovanie je ideálny čas, len treba investovať do vhodnej ­automatizácie. Ide prevažne o riešenia a technológie, ktoré sa osvedčili a sú pre priemyselné využitie pripravené. Finančné ­náklady na zariadenia sa za posledných 10 rokov znížili na polovicu a výkon sa výrazne zvýšil. Výroba v Británii je však konzervatívna – v porovnaní s konkurenciou používa menej automatizačnej techniky. Spoločnosti sa boja rizika a majú krátkodobý pohľad na investície, hlavne kvôli nedostatku informácií o ich prínosoch a nákladoch.

Aké sú hlavné dôvody (okrem nákladov) pomalej adaptácie ­automatizácie v rozvíjajúcich sa ekonomikách, napríklad v Indii?

V rozvojových krajinách, ako je Čína a India, bolo prvotné prijatie automatizácie chabé. Čiastočne kvôli nízkym mzdám, ale aj kvôli nedostatku technických schopností a nedostupnosti zariadení. Súčasná situácia však ukázala, že vzdelávacie inštitúcie už ponúkajú mnoho vysokokvalifikovaných a motivovaných inžinierov. Na druhej strane aj dodávatelia vytvorili lokálne pobočky, čím zvýšili reakčnú rýchlosť.

Dosahujete viditeľný pokrok v podpore automatizácie vo viacerých priemyselných odvetviach, potravinársky a výrobný priemysel ­nevynímajúc. Čo môže spôsobiť zmenu?

Hlavné problémy vidia často manažéri a inžinieri. Sú zvyknutí na riadenie ľudí a prevádzkovanie už existujúcich systémov. Automatizácia znamená nové technológie, no zavádza aj obmedzenia, ktoré ak sa nechápu správne, môžu spôsobiť množstvo problémov. Preto mnohí manažéri radšej žiadne zmeny nezavádzajú, vidia totiž len komplikácie, ktoré môžu zmenou nastať. Verím, že pracovné sily využívané už v počiatočnom štádiu projektu podporia implementáciu automatizácie (zistia totiž, že investície pre nich zabezpečujú stabilnejšiu pracovnú pozíciu) a znamenajú lepšie projektovanie systému. Spoločnosti, ktoré automatizujú, sa navyše stávajú konkurencieschopnými, získavajú nové zákazky a vytvárajú viac pracovných miest.

Ovplyvnila ekonomická kríza budúcnosť automatizácie v Británii Aké nové možnosti realizácie v oblasti automatizácie našla vaša organizácia?

Recesia spôsobila pokles nákupov v automatizácii. Tržby za robotov v roku 2010 dosiahli 65 % celkového predaja v roku 2009, no v polovici roku 2011 dosiahli takmer rovnakú úroveň ako za celý rok 2010. Nepovedal by som, že sme objavili nové príležitosti. Existuje mnoho osvedčených a zrealizovaných aplikácií. Lenže my sme v porovnaní s inými krajinami ďaleko pozadu. Napríklad hustota robotov (počet robotov na 10 000 zamestnancov) vyjmúc automobilový priemysel je vo Veľkej Británii len 25, kým hustota robotov v Nemecku je 127, v Taliansku 97, v Španielsku 45 a vo Francúzsku 38 (World Robotics 2010).

Aké nové príležitosti na trhu s automatizáciou očakávate v krátkodobom a dlhodobom horizonte?

 Všetky odvetvia výroby sú z pohľadu využitia automatizácie ďaleko za automobilovým priemyslom. Hustota robotov v automobilovom priemysle je 613, z ktorých je len 25 v iných priemyselných odvetviach. Tieto čísla poukazujú na veľký a nevyužitý potenciál výroby.

Ako vzdelávate koncových užívateľov automatizačných produktov?

Snažíme sa zvýšiť povedomie o výhodách produktov v médiách, realizujeme pravidelné prednášky a semináre. Čoskoro začneme v spolupráci so štátom kampaň „Automating Manufacturing“, ktorá by mala pomôcť nezávislou a odbornou podporou malých a stredných podnikov vo Veľkej Británii. Je cielená pre spoločnosti, ktoré nemajú vlastné zdroje alebo schopnosti svoje projekty rozvinúť.

V čom vidíte hlavné problémy v automatizácii v nadchádzajúcich rokov a ako by mali spoločnosti tieto problémy riešiť?

Prichádza konkurencia zo zahraničia a zároveň stúpajú náklady na výrobné prostriedky (práca, materiál, produkty). Odpoveďou je automatizácia. Anglicko je dobré v inovácii výrobkov a efektivite, naproti tomu je horšie v investíciách do modernejších výrobných zariadení. Bez súhry týchto troch podmienok je stále ťažšie konkurovať. Potrebujeme priniesť flexibilitu do výroby, preto sú roboti kľúčovým nástrojom na dosiahnutie konkurencieschopnosti.

Čo chcete ako generálny riaditeľ BARA dosiahnuť v najbližších piatich rokoch?

Prvým krokom je úspešná realizácia kampane „Automating Manufacturing“, ktorú by sme mali rozbehnúť do apríla 2013. Dúfame, že splní svoj cieľ a poskytne značnú podporu pre využívanie robotov vo výrobných jednotkách v celej krajine. Okrem toho očakávame záujem a zvýšené využívanie automatizácie aj po skončení kampane. Pracujeme na posilnení aktivity pri pokročilých robotoch. Inovatívne nápady síce prichádzajú, ale potrebujeme zodpovednú koordináciu na maximalizáciu výsledkov. Dúfame, že spojíme ľudí a organizácie, a vo Veľkej Británii vznikne aktívny robotický sektor.

Publikované so súhlasom Frost & Sullivan.

 

Archan Chauhan

programový manažér
Frost & Sullivan