Pragmatická generácia

Sven Gábor Jánszky, odborník na výskum trendov a vedúci presláveného think tanku 2B AHEAD, sa zamýšľa nad generáciou Y, výhodami ľudí v oblasti mobility, ktorí sú prirodzene spätí s digitálnymi technológiami, a ich prelomovým vplyvom na dopravu budúcnosti.
Pragmatická generácia

Pán Jánszky, generáciou Y označujeme ľudí, ktorí majú v súčasnosti 16 až 35 rokov a ktorí sa ako prví nazývajú digitálni domorodci. Ako sa myšlienkové pochody ľudí, ktorí nepoznali nič iné ako digitálny svet, v zásade líšia od pochodov starších ľudí?

Vidím dva základné rozdiely. Prvý je, že generácia Y má výrazne lepší cit a zmysel pre takmer neobmedzené možnosti, ktoré digitalizácia ponúka, a tiež pre obrovskú slobodu, ktorú to prináša. Naopak mnohí tí, ktorí patria k skôr narodenej generácii, vnímajú digitalizáciu ako obmedzenie osobnej slobody. Ešte výraznejší rozdiel by mohol byť v pomere medzi počtom dostupných možností a časom, ktorý je dostupný na ich využitie. Generácia Y sa už nesnaží maximalizovať svoje možnosti s cieľom vykonávať nejakú činnosť – tých možností majú aj tak viac než dosť. Pre nich je obmedzujúcim faktorom len čas. A preto je čas jediným relevantným kritériom pri ich rozhodovaní.

Aký vplyv bude mať táto preferencia času u digitálnych domorodcov na svet mobility?

Zásadný. Predchádzajúce generácie sa domnievali, že z hľadiska mobility nie je priestor na úsporu času. To je dôvod, prečo sa snažia veľa hodín strávených na cestách využiť čo najpríjemnejšie. Automobilový priemysel preto vyvinul auto, ktoré poznáme dnes: čo najrýchlejšie, najbezpečnejšie a najkomfortnejšie. Avšak základom takého pohľadu automobilového priemyslu bola prítomnosť aktívneho vodiča. Digitálni domorodci však takýto pohľad na vec nemajú. Začína sa to konštatovaním, že nastupujúca generácia považuje fyzickú mobilitu za zlo, ktoré už viac nebude potrebné a malo by sa čo najviac minimalizovať.

Ako teda budú ľudia cestovať, ak v skutočnosti nechcú byť „na ceste“?

Ak sa už digitálni domorodci musia niekam presúvať, chcú súčasne tento čas paralelne využiť na inú, plodnú aktivitu. To sa však dá dosiahnuť len vo vozidle, ktoré nevyžaduje aktívnu účasť šoféra, takže ľudia sa zmenia na cestujúcich a môžu sa zaoberať inými vecami, napr. prácou, jedením, hraním sa s deťmi, cvičením či spaním. V ideálnom prípade sa auto prispôsobí špecifickým potrebám používateľa a zároveň zabezpečí rýchly a bezpečný presun z bodu A do bodu B. Sme konfrontovaní s veľmi odlišnými požiadavkami, ktoré budú smerovať k vzniku veľmi odlišných produktov – a v konečnom dôsledku veľmi odlišných obchodných modelov.

Čo to znamená pre klasických výrobcov áut?

Z môjho pohľadu budú musieť výrobcovia áut čo najskôr akceptovať, že v dohľadnej budúcnosti nebudú získavať príjmy z predaja vozidiel. Vzhľadom na to, že čím budú autá bez vodiča dostupnejšie cez štandardnú aplikáciu v mobilnom telefóne, tým menší zmysel bude dávať fakt, že každý by mal vlastniť svoje vlastné vozidlo. Výrobcovia áut sa budú musieť vyvinúť do podoby poskytovateľov mobilných služieb. Nemáme však ilúzie o jednej veci: na trhu mobility zajtrajška sa bude viac ako kedykoľvek doteraz bojovať s výrazne rastúcou konkurenciou a rýchlym pádom cien. Pozrite sa na vývoj takých komodít, ako sú elektrická energia či telekomunikácie – to nám jasne ukazuje, čo sa môže stať. Inak toto všetko sú veci, ktoré digitálni domorodci považujú za úplne normálne pri akýchkoľvek službách či produktoch, ktoré sú neustále dostupné.

Keď už hovoríme o konkurencii, máte na mysli takých „nováčikov“, ako sú Uber, Lyft a ďalší?

Áno, ale nielen ich. Napríklad budeme musieť počítať aj s autopožičovňami či spoločnosťami z iných oblastí prepravy, ako sú letecké spoločnosti či prevádzkovatelia železníc. No aj spoločnosti mimo tohto hlavného prúdu, ako sú obchodné domy či reťazce supermarketov, môžu premýšľať o ponuke svojich doteraz nevyužitých kapacít v oblasti vozového parku pre otvorený trh prepravy ľudí alebo tovarov.

Najnovšie štúdie trendov prichádzajú k záverom, že verejná doprava sa bude musieť zásadne zmeniť. Ako by takýto proces mohol vyzerať?

Najdôležitejším faktorom bude, že prevádzkovatelia dopravy sa budú musieť veľmi pozorne zamyslieť nad tým, kto bude v budúcnosti ich konkurenciou a za akých zákazníkov budú bojovať. Digitálni domorodci budú, samozrejme, veľkou cieľovou skupinou a časťou koláča, za ktorý budú prevádzkovatelia dopravy bojovať. Navyše sa bude o nich uchádzať rastúci počet účastníkov trhu – s cenovo dostupnými a vysoko individualizovanými ponukami. V rámci tohto scenára bude dôležité nájsť odpovede na rozhaodujúce otázky. Napríklad by som ponúkal produkty, ktoré používateľom poskytnú časové výhody. Vo všeobecnosti takéto produkty ponúkajú veľmi dobré vyhliadky na úspech.

A čo emočné nálady, ktoré majú digitálni domorodci vo vzťahu k mobilite? Nie je už auto nejakým symbolom, ktorý definuje ich príslušnosť k nejakému stavu, šoférovanie symbolom slobody, individuality a suverenity?

Generácia Y má na toto celkom racionálny pohľad – a tiež veľmi diferencovaný –, ako to dokazuje ich chápanie „slobody“. V metropolitných oblastiach narastá osobná sloboda nie tým, či vlastníte auto, takže mestskí mladí ľudia nevidia dôvod si ho kupovať. Na vidieku je to presný opak. V takýchto oblastiach snáď neexistuje ani jeden poskytovateľ, ktorý by dokázal dopraviť vozidlo pred dvere zákazníka do desiatich minút od jeho objednania cez inteligentný telefón. Takže len digitálni domorodci žijúci na vidieku ešte stále pokračujú v trende vlastniť auto.

 

Emócie už viac nie sú pri rozhodnutiach o mobilite relevantné.
Sven Gábor Jánszky

 

Pred dvadsiatimi rokmi by bol strach z nových technológií stále veľkou prekážkou, ktorá by bránila zavedeniu aj takých noviniek, ako sú autonómne fungujúce autá. Platí to aj dnes?

Technofóbia sa zvyčajne objavuje len pri technológiách, ktoré sú v našom živote nové, nie pri tých, ktoré už tu boli od nášho narodenia. Nikto nemá technofóbiu zo svojho televízneho prijímača. Digitálni domorodci majú rovnaké technofóbie ako generácie pred nimi, ale nie smerom k digitálnym technológiám, s ktorými vyrastajú.

Ktorým smerom by sa podľa vás mala vyvíjať doprava, aby splnila potreby budúcnosti?

Dodávatelia a poskytovatelia technológií musia rozpoznať a vyvinúť úlohy, ktoré majú ich služby a produkty zohrať v rámci inovatívnych, inteligentných a intermodálnych dopravných sietí. Ako dokážu technológie prepojiť množstvo subsystémov, pomocou ktorých budú noví poskytovatelia dopravy riadiť svoj vozový park autonómnych vozidiel? Ako sa využijú existujúce snímače na zrýchlenie a zefektívnenie celého takéhoto systému? Poskytovatelia technológií sa musia rozhodnúť, či budú generovať zisk zo svojho rozsiahleho know-how a stanú sa aktérmi na trhu s mobilitou, a to napr. tým, že ponúknu vlastného sprievodcu inteligentnou prepravou.

Ďakujeme za rozhovor.

Peter Rosenberger
The Magazine, Siemens

Zdroj: A very pragmatic generation. The Magazine. Siemens. [online]. Citované 2. 3. 2018. Dostupné na https://www.siemens.com/customer-magazine/en/home/mobility/intelligent-traffic-systems/a-very-pragmatic-generation.html.