Pán Glatz, Industry 4.0 je jedným z trendov budúcnosti. Akú úlohu v ňom zohráva softvér a akým spôsobom podporuje VDMA svojich členov v tomto smere?

Softvér je hlavným realizačným prvkom v rámci Industry 4.0, pričom mám na mysli najmä vstavaný softvér, riadiaci softvér, ERP softvér alebo aplikácie bežiace na inteligentných zariadeniach. Mnohé z myšlienok a koncepcií Industry 4.0 sa v kopnečnom dôsledku realizujú prostredníctvom softvéru. Z tohto hľadiska nie je nič prekvapujúce, že témy Industry 4.0 boli už od začiatku v rámci VDMA riešené jej dvomi asociáciami – Softvér a Automatizácia a v rámci fóra IT@Automation. V rámci VDMA aktuálne pracujeme na podstatne väčšej angažovanosti strojárov v rámci diskusie o Industry 4.0. V priebehu roka sme zorganizovali forum Industry 4.0, kde sme vyšpecifikovali problémy a kde boli prezentované skúsenosti s prvých implementácií najmä stredne veľkých firiem.

Hlavnou myšlienkou nového konceptu je prepojiť všetkých so všetkým od počiatočného návrhu až po recykláciu produktov v cloudovom prostredí. Zároveň sa ale objavili nové riziká týkajúce sa bezpečnosti a ochrany duševného vlastníctva spoločností. Aké pravidlá by mali spoločnosť prijať ešte skôr, ako sa otvoria takýmto spôsobom?

Obmedzenia týkajúce sa nedostatočného zabezpečenia informačných technológie či prípadnej straty duševného vlastníctva majú svoje limity. V rámci Industry 4.0 sa počíta s vysokokvalitnými, sieťovo prepojenými systémami, ktoré nemusia byť nevyhnutné sieťovo prepojené len cez cloud.Skôr je to otázka všetkých prvkov, ktoré majú byť vzájomne prepojené, či už sú to cloud služby, serveri, strojné zariadenia či jednoduché snímače, ktoré majú svoje vlastné ochranné mechanizmy. Prieskum VDMA medzi vedúcimi výrobných prevídzok potvrdil, že riziká v súčasnosti spočívajú najmä v ľuďoch. Prvoradé je školenie zamestnancov a vytvorenie ich vzťahu k bezpečnosti. Našim členom takisto odporúčame, aby najprv zistili, čo spadá pod duševné vlastníctvo ich spoločnosti a ako ho možno organizačnými a technickými prostriedkami ochrániť. Obzvlášť sa to potom týka ochrany softvéru a údajov zo strojov a automatizačných zariadení.

V štúdii VDMA sa uvádza, že približne 30% výrobných nákladov strojárskych výrobkov sa vzťahuje na IT a automatizačnú techniku. Kedy sa softvér stane hodnotnejší ako hardvér?

IT technológie sú už dlhý čas hnacou silou strojárstva, tak vo vzťahu k podnikovým procesom ako aj pri vývoji produktov. Obzvlášť na úrovni výrobkov je čoraz viac a viac štandardných IT technológií „industrializovaných“ a zavádzaných s cieľom tvoriť nákladovo efektívne a prispôsobiteľné riešenia. Tento vývoj bude pokračovať aj s nástupom Industry 4.0. Nie je to už viac otázka náhrady hardvérových funkcií softvérom, ale je to otázka vývoja nových, pre konkrétny produkt špecifických služieb. Verím, že nebudeme prechádzať rovnakým vývojom ako to bolo v prípade informačných a komunikačných technológií, kde je hardvér niekedy využívaný na to, aby sa vďaka softvéru a inovatívnym službám postavených na ňom zarobili peniaze.

Ďakujeme za rozhovor.

Očakáva sa, že na AMB 2014 sa zúčastní okolo 90 000 návštevníkov a viac ako 1300 vystavovateľov. Na ploche väčšej ako 150 000 m2 budú prezentované inovácie a najnovší vývoj v oblasti kovoobrábacích procesov a obrábacích strojov, upínacieho náradia, CAD/CAM/CAE, softvéru, brúsiek, manipulácie s obrobkami, meracích systémov a súvisiacich technológií.

www.messe-stuttgart.de/amb/