Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli pre techniku ako životnú profesiu?

Informačne technológie sa v súčasnosti nachádzajú vo všetkých oblastiach našich životov. Mojou motiváciou sa stala snaha prispieť v tejto oblasti, a preto som sa zameral na kybernetiku a umelú inteligenciu. Startup Enterprise IoTNET preto vnímam ako prostriedok na pretavenie spoločnej práce s kolegami do rozvoja informačných technológií.

Aké vlastnosti musí mať človek, ktorý sa rozhodne založiť firmu zameranú na technológie?

Myslím si, že podstatné je mať odhodlanie pustiť sa do toho a spraviť prvý krok. Iné vlastnosti sa vedia rozvinúť alebo získať postupným zlepšovaním, kde ma čaká tiež dlhá cesta a vytrvalosť aj pri neúspechu. Avšak kreativita a schopnosť snívať patria k tomu, aby si človek vedel stanoviť cieľ a mal nové myšlienky a výzvy. Pre mňa je najdôležitejšia dôvera v stanovený cieľ.

Musia byť pracovníci úspešnej firmy nevyhnutne workoholici? Alebo od čoho závisí úspech?

Nemyslím si, že je to nutnou alebo prvoradou podmienkou. Správnu motiváciu a to, že ma práca napĺňa, pokladám za nevyhnutnejšie. Výsledok práce je do značnej miery ovplyvnený samotným nadšením a dôverou v stanovený cieľ, čo niekedy býva ťažká úloha.

Koľko ľudí sa podieľa na úspechu startupu a čomu sa venujú?

Startup má päť členov: Jozef Mocnej, Martin Miškuf, Peter Papcun, Iveta Zolotová a ja. Zameriavame sa na oblasť výskumu priemyselných komunikačných implementácií. Keďže je potrebných veľa tvorivých myšlienok, zameranie jednotlivcov nie je presne špecifikované. Každý sa venuje tej časti, kde sa vie najviac uplatniť.

Máte nejaké zásady či osvedčené postupy, ktorých sa pri svojej práci držíte?

Konkrétne zásady nemám. Skôr sú to dve pravidlá, a to nikdy nestratiť motiváciu a veriť v stanovený cieľ. Myslím, že priveľké množstvo zásad a pravidiel znižuje kreativitu, ktorá je potrebná.

Čo považujete v súčasnosti za najväčšiu výzvu?

Momentálne za najväčšiu výzvu považujem neustále chápanie potrieb trhu a hľadanie vhodného spôsobu reakcie a synergie.