Aké boli vaše začiatky so systémami spracovania obrazu?

Pred takmer 11 rokmi som pracoval pre spoločnosť Kvant, kde som sa zaoberal kamerovými systémami. Mňa a ešte jedného kolegu oslovila vtedy firma Ability Development SK, ktorá sa rozhodla vyvíjať softvér nielen pre bankový a štátny sektor, ale aj priemysel a zamerala sa práve na kamerové systémy. V začiatkoch sme v podstate hľadali miesto na trhu. V roku 2007 prebehla pomerne rýchla fúzia s Datalanom a v tom čase sme už realizovali prvé úspešné projekty v oblasti kontroly kvality výroby dámskych hygienických vložiek a detských plienok. Tu sme vo výrobnom procese kontrolovali správne zastrihnutie produktu, orientáciu jednotlivých vrstiev, prítomnosť nečistôt, správne zahnutie krídeliek a pod. Systém používal v rôznych častiach výrobného procesu viacero plošných, neskôr riadkových kamier, ktoré nám len poskytovali obraz na vyhodnotenie. Ten sme následne spracúvali naším sofistikovaným softvérom. Zaujímavá na tomto projekte bola rýchlosť výroby, ktorá vtedy dosahovala 20 kusov za sekundu. Teraz je to, samozrejme, viac, ale v tom čase to bola neuveriteľná kadencia.

Táto koncepcia nám zostala dodnes, keď obraz z kamier nikdy nespracovávame v nich, ale v počítači prostredníctvom nami vyvinutého softvéru. Postupne sme priberali čoraz viac zákazníkov z automobilového priemyslu, kde to však istý čas trvalo, kým sme našli správne riešenia a presadili sa. Na trhu sme hľadali také priemyselné výrobné procesy, ktoré vyžadovali vyslovene špeciálne riešenia. Naša stratégia je taká, že sa pýtame zákazníkov, čo im doteraz nevedel nikto vyriešiť. Jeden výrobca hláv valcov motorov mal problémy s kontrolou priechodnosti kanálikov vodného chladenia, pretože vtedajšie technológie kontroly, ako boroskop a fibroskop, boli nedokonalé, drahé, náchylné na poškodenie a mali dlhý čas kontroly. Ďalšia používaná technológia flowtest, čiže prefukovanie výrobku stlačeným vzduchom, zlyháva pre zložitosť konštrukcie hláv. Touto témou sme sa zaoberali v rokoch 2008 – 2009, keď prepukla veľká kríza a všetci šetrili. Odrazilo sa to na výraznom znížení zákaziek, a preto sme v tom období investovali do vývoja. Rok sme sa venovali téme, ako vyvinúť kontrolu odlievaných kanálov na motorových dieloch. Po roku sme mali k dispozícii funkčné prototypy na báze technológie merania prechodu svetla a nazvali sme to LightThru.

Princíp je založený na vysielaní svetla z LED diód do kanálikov, kde sa od stien odráža a meria fotodiódami, ktoré slúžia ako prijímače. Svetelný signál pomerne rýchlo stráca na sile, dôležité preto je zosilniť ho a odfiltrovať od okolitého svetla. Počas propagácie našej technológie sme ju testovali na mnohých dieloch s defektmi, ktoré nám výrobcovia posielali. O vysokej spoľahlivosti detekcie hovorí aj prípad, keď naša technológia počas prezentácie našla na vzorke špeciálne otestovanej zákazníkom o jeden defekt navyše, o ktorom výrobca ani nevedel. Následné testy naozaj potvrdili prítomnosť nami detegovaného defektu. Tak ako každej novej technológii, ani tej našej zo začiatku mnohí neverili a len pomaly sa zavádzala do praxe. My sme sa každým projektom niečomu priučili a vždy sme aj niečo zlepšili. Dnes po piatich rokoch existencie LightThru sa nám ju podarilo dostať do štádia, keď dokáže v praxi fungovať spoľahlivo a stabilne po meracej aj mechanickej stránke.

Aké defekty dokáže LightThru detegovať?

LightThru je primárne určená na detekciu úplne znepriechodnených kanálikov. Odraz svetla ovplyvňuje množstvo faktorov, ako sú drsnosť a farba povrchu po tepelnom spracovaní či presná poloha pieskového jadra pri odlievaní, ktorú vieme overiť druhou našou technológiou 3D meraním. Našou snahou je disponovať čo najviac technológiami schopnými merať kvalitu odliatkov, ktoré vieme dodať aj ako balík všetko v jednom.

Aké najväčšie zdokonalenia technológie LightThru ste zrealizovali od jej prvého funkčného prototypu?

Vylepšovali sme konštrukčnú a manipulačnú časť, aby zariadenia boli v rámci výrobného procesu mechanicky odolné a stabilne funkčné. Veľkým pokrokom prešli aj meracie sondy, ktoré potrebujeme dostať dovnútra odliatkov. Vyvinuli sme už niekoľko generácií sond. Dnes dokážeme každú sondu zasúvať nezávisle od osobitného pneumatického valca pod rôznymi uhlami, takisto vieme do toho istého kanálika zasunúť dve rôzne sondy a tiež sme ich schopní otáčať do viacerých polôh. Začali sme používať 3D tlač. Do oceľového puzdra sa vkladá vnútorné plastové jadro s celou elektronikou.

Vnútorné plastové jadro vyrábame na 3D tlačiarni rýchlejšie, lacnejšie a s výrazne väčšou konštrukčnou slobodou. Uvažujeme už aj o 3D tlači kovových krytov, lebo v súčasnosti sú kvôli spôsobu výroby len valcového tvaru, nám by sa však hodili aj oválne a hranaté, čo sa však ťažko obrába. Zdokonaľovali sme aj elektroniku a postupne sme znižovali úroveň šumu a zvyšovali zosilnenie signálu. Nedávno sme prišli s detekciou defektov v kanálikoch, ako sú čiastočné zaliatie či prítomnosť cudzích predmetov. Nazvali sme to Megapixel LightThru a využívame pri tom miniatúrne nanokamery s plochou 1 x 1,8 mm a rozlíšením 250 na 250 bodov. Poskytuje nám to smerovú informáciu, čiže vieme, odkiaľ prichádza svetlo. Vďaka tomu vidíme napr. prierez kanálika.

Akú technológiu považujete za najkonkurenčnejšiu vášmu riešeniu LightThru?

Čo do kvality a spoľahlivosti merania počítačovú tomografiu (CT). V súčasnosti najlacnejšie CT riešenie stojí zhruba toľko, čo naše, avšak naše meranie je viac ako štyrikrát rýchlejšie a trvá len 25 sekúnd v porovnaní s dvoma minútami CT zariadenia. Technológia CT je vhodná momentálne do vývojového procesu, naše riešenia zase do sériovej prevádzky. Aktuálne pracujeme na návrhu vôbec najrýchlejšieho zariadenia, ktorého cyklový čas bude 16 sekúnd na jednu hlavu.

Kde všade dodávate svoje technológie?

Riešenia Datalanu na kontrolu kvality si medzičasom našli cestu k zákazníkom napríklad do Nemecka, Mexika a Číny. Tento rok je vo fáze rozpracovania pomerne veľa projektov do Nemecka. Česko-slovenský trh funguje ako liaheň nápadov a svetový trh ako predaj hotových riešení. Je ľahšie venovať sa vývoju na Slovensku ako v Číne, Mexiku či Nemecku, pretože schopnosť reagovať na potreby vyplývajúce z priebehu vývoja je oveľa väčšia.

Vyžaduje si aplikácia LightThru u každého zákazníka osobitný prístup alebo dodávate tak povediac škatuľové riešenie?

Je to individuálne, pretože každý zákazník má originálny produkt so svojimi rozmermi, upínacími bodmi, tvarom kanálikov a pod. Na základe zadania tomu prispôsobujeme rozloženie a typ snímačov, cyklový čas atď. Naše strojné zariadenie je na pohľad rovnaké, jednotlivé použité prípravky, vnútorné usporiadanie a programovanie pohybov sú však špecifické.

Objem predaja vám výrazne rastie, ako stíhate pokryť takýto veľký dopyt?

Je to pomerne náročné. Obrat nášho oddelenia za minulý rok vzrástol približne o 70 %, náš odhad na tento rok je o ďalších 50 %, takže máme naozaj čo robiť, no my sa z toho tešíme. Naším cieľom je udržať pozíciu lídra na trhu z hľadiska technológie aj objemu predaja, aby sme boli považovaní za stabilného dodávateľa. Nechceme byť však závislí len od riešenia LightThru. Vo väčšej miere si želáme preraziť aj s ostatnými technológiami. Jednou je Optoband na povrchovú kontrolu ložísk a ložiskových dielov, ktorá zisťuje povrchové defekty, ako sú fľaky, škrabance, chýbajúci alebo prebytkový materiál, hrdzu a pod.

Ďalšou je IIT, bezkontaktná kontrola vnútorných závitov, ktorá vzbudila na trhu pomerne veľký záujem. Kontrola sa vykonáva prostredníctvom kapacitnej sondy s 360° meracím poľom, ktorá dokáže odhaliť zásadnejšie defekty, ako sú napr. nedorezaný závit, väčšie vytrhnutia či chýbajúce vstupné zrazenia. V blízkej budúcnosti plánujeme IIT inštalovať aj na roboty. Veľa výrobcov odliatkov si pýta informáciu ku kontrole závitov kvôli predfinálnemu, resp. finálnemu obrábaniu, lebo diely ďalej pokračujú do automatickej montáže a prípadný defekt spôsobuje odstavenie celej výrobnej linky a s tým spojené veľké škody.

Zdá sa, že vašou doménou je hlavne automobilový priemysel.

Skúsenosti najmä z ostatných dvoch rokov mám ukázali, že automobilový priemysel je pre veľkú konkurenciu výrazne hladnejší po inovatívnych metódach kontroly kvality ako ostatné priemyselné segmenty. Dokazuje to najmä ten fakt, že ak toto odvetvie zažije krízu, je to pre nás paradoxne výhodou, pretože výrobcov to núti vyvíjať dokonalejšie produkty, zvyšovať produktivitu práce a kvalitu výrobkov. Automatizácia kontroly je jedna z ciest, ktorá im pomáha dosahovať tieto méty alebo šetriť náklady. Z toho vyplýva aj ochota výrobcov investovať do sofistikovaných kontrolných mechanizmov, čo v iných oblastiach nie je také samozrejmé. Preto je naša orientácia na automobilový priemysel dosť výrazná.

Aké máte pocity z veľtrhu Euroguss?

Veľtrh Euroguss 2016 bol prvým veľtrhom vôbec, na ktorom sa Datalan so svojimi inšpekčnými systémami prezentoval. Biznis model oddelenia bol doteraz postavený na B2B, teda na individuálnom oslovovaní zákazníkov a sme s ním doteraz úspešní. Myslíme si však, že sme dosiahli istú penetráciu trhu a s najväčšími hráčmi sme už nadviazali spoluprácu. Rozhodli sme sa preto urobiť ďalší krok a zmeniť spôsob komunikácie z priameho na nepriamy. Dospeli sme do štádia, keď sa máme čím pochváliť a máme riešenia, o ktoré je na trhu záujem. Vyhľadávanie väčšieho počtu menších zákazníkov sa však už ťažko realizuje na individuálnej báze.

Preto sme sa rozhodli pre Euroguss v Norimbergu, ktorý je v oblasti zlievania dosť významný. Už v polovici konania veľtrhu sme mohli povedať, že bol pre nás úspešný. Mali sme veľa návštev, získali sme množstvo kontaktov a viedli rozhovory s potenciálnymi zákazníkmi. Prekvapilo ma, že sa zaujímali rovnomerne o všetky naše riešenia, nielen o LightThru. Pri účasti na ďalších budúcich výstavách môžeme pokojne počítať s rozšírením prezentovaných riešení. Priamo na veľtrhu sme videli, že zlievarenský priemysel je oveľa viac ako len výroba súčiastky do motorov. Ešte v Norimbergu na veľtrhu sme sa zamýšľali nad tým, ako našu prezentáciu vylepšiť na ďalšej výstave, takže naša účasť na Euroguss 2016 bola jednoznačne úspešná. Sme presvedčení, že tento spôsob prezentácie chceme využívať aj naďalej, otázka len je, na akých podujatiach. Predstava je zúčastniť sa aspoň na jednom veľtrhu ročne.