Ako začínal úspešný priekopník robotiky? Čo vás konkrétne priviedlo k tejto technológii?

Rád by som rozdelil moju odpoveď na dve časti: Priekopník? Áno, samozrejme pokiaľ ide o robotiku. Veď to dokazuje aj skutočnosť, že významní výrobcovia robotov sa nezaobídu bez licencie od Reis Robotics. Úspešný? To musia posúdiť ostatní. V prvom rade záleží tom, ako sa pozeráte na priemysel. No na druhej strane musím povedať, že úspech má veľa otcov. Sám som priniesol celý rad nových riešení a ďalšie nápady sú na ceste, no tiež som kládol na začiatku veľký dôraz na výhľadové plánovanie a podporu v oblasti ľudských zdrojov. Na našom oddelení technickej správy prakticky neexistuje fluktuácia. Keď som videl priemyselného robota pri práci (bol to Unimate), hneď mi bolo všetko jasné: naši vtedajší zákazníci zo zlievarenského priemyslu potrebovali automatizovať manipuláciu s výrobkami.

Váš prvý krok smerom k robotom predstavoval v roku 1966 automat „Trimmat“. V čom bol jedinečný a na aký typ aplikácií bol určený?

Trimmat predstavoval kombináciu strihacieho a manipulačného stroja určeného na automatizáciu zlievarenských procesov. Programovanie však bolo časovo náročné, nepružné a pomerne zložité. Tento automat však ukázal, že automatizácia zlievarenského priemyslu prináša veľké výhody – pokiaľ ide o zvyšovanie kvality výrobkov a znižovanie nákladov.

O jedenásť rokov neskôr uviedla vaša firma na trh prvý 5-osí robot R650. Čo môžete povedať o jeho technických špecifikáciách  a aplikačných oblastiach?

Náš robot R 650 bol prvý robot nemeckej výroby s elektrickým pohonom, ktorý je teraz svetovým štandardom. R 650 bol navrhnutý do prevádzky so zlievarenskými strojmi. Náš slogan v tej dobe znel: Požiadavka operátora na priestor, ktorý zlepšuje a zefektívňuje termodynamické liatie.

Čo nasledovalo po R 650? Na aké míľniky a nové projekty si spomínate? Môžete prezradiť všeobecnú filozofiu spoločnosti Reis Robotics?

V roku 1985 sme vyvinuli robota RV 12, ktorý mal jednosmerné pohony a vysokú presnosť riadenia pohybu pri nanášaní vrstiev. Ďalší míľnik prišiel v roku 1994 v oblasti robotickej kinematiky, kedy sme prešli od jednosmerných ku striedavým motorom a na snímanie polohy robota sme začali používať novú technológiu - Resolver. Ten je základom pre Safety-Controller, na ktorý sme v roku 1997 podali patent. V súčasnej dobe ho používajú na základe licencie hlavní výrobcovia v robotike, ako je ABB a KUKA. Safety-Controller s robotom automaticky zaručí oveľa vyššiu úroveň bezpečnosti, ktorá je vyžadovaná u mnohých zákazníkov.

V období medzi 1982 a 2000 sme v priemere každé tri - štyri roky priniesli na trh novú generáciu riadiacich systémov s výrazne vyššou výkonnosťou, výpočtovým výkonom a presnosťou – lepšia opakovateľnosť, riadenie cesty a konzistencia rýchlosti. Už asi 10 rokov obsahujú naše riadiace systémy pre roboty celý rad funkcií, ktoré pokrývajú väčšinu úloh. Projektoví inžinieri si v Reis Robotics za posledných 10 rokov kládli čoraz vyššie nároky vyplývajúce z ich každodennej práce v pozícii systémových integrátorov, aby boli schopní jednoduchšie a komfortnejšie realizovať najrozmanitejšie úlohy a procesy.

Ako príklad uvediem použitie robota so špeciálnymi funkciami  v spojení s laserovým zváraním, integráciou snímačov na robota so šiestimi osami, integrácia riadiacich obvodov naklonenia osí pri zlievarenských strojoch, automatické dávkovanie tekutého hliníka do formy, synchronizácia pohybu veľkých robotov. Náš nový portálový robot s pracovným priestorom 150 metrov dlhým, 30 metrov širokým a 10 metrov vysokým má garantovanú presnosť pod jeden milimeter. Náš imidž a náš cieľ v oblasti robotiky je dnes rovnaký, aký bol pred dvadsiatimi rokmi: Naša spoločnosť má optimálne komponenty, funkcie a kompetencie, ktoré ponúkame zákazníkom s cieľom nákladovo a technicky efektívne riešiť projekty v automatizácii.

Konkurenčné prostredie v robotike sa za posledných dvadsať rokov razantne zmenilo. Ako vnímate tento proces?

Konkurenčné prostredie sa za posledných dvadsať rokov výrazne zmenilo hlavne v technológii robotiky. Vznikli dve veľké skupiny robotov a ich výrobcov – veľkosérioví výrobcovia a špecialisti. Veľkosérioví robotici produkujú vo veľkom a zameriavajú sa na výrobu univerzálneho nástroja na automatizáciu úloh s relatívne nízkymi cenami. Potom tu máme špecialistov, medzi ktorých sa radíme aj my, ktorí využívajú inovatívne kinematické koncepcie  a mnoho výkonných riadiacich funkcií, ktoré dokážu uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Rád by som uviedol ešte jeden príklad na ilustráciu: robot určený na laserové spracovanie veľkoobjemových súčiastok, napríklad zváraním alebo rezaním na kĺbovom princípe, vzhľadom na obmedzenie pracovnej plochy dokáže spracovať materiál iba po častiach a zároveň to prináša nechcené finančné náklady. Použitie portálových robotov však ponúka oveľa väčší pracovný priestor pre tento typ úlohy, čiže je možné spracúvať veľkoobjemové súčiastky oveľa efektívnejšie. Portálový robot môže byť vybavený bezprevodovými lineárnymi pohonmi a tak sa dá dosiahnuť požadovaná presnosť  a dynamika pri laserovom obrábaní. To je len jeden príklad riešenia, v ktorých „špeciálne roboty“ ponúkajú obrovské výhody oproti štandardným robotom.

Prečo ste popri vývoji, výrobe a uvádzaní robotov na trh začali tak skoro aj so systémovým predajom (predajom komplexných balíkov služieb, pozn. red.)?

Základnými špecifickými požiadavkami pre vývoj aplikácie robota je spätná väzba systémového predaja. V neposlednom rade treba spomenúť, že spoločnosť Reis Robotics bola priekopníkom vo vývoji mimoriadne výkonných a užívateľsky príjemných riadiacich funkcií. V poslednom desaťročí však aj veľkovýrobcovia rozšírili funkčnosť  a riadenie svojich robotov. Dávno predtým prišla snaha automobilového priemyslu určiť prevádzkové pravidlá na využívanie určitých značiek robotov. Preto už od roku 2001 plníme priania zákazníkov a súbežne so systémovou integráciou našich robotov používame v automatizačných systémoch aj iné značky. Zákazníci v nás teraz vidia špecialistov v oblasti systémovej integrácie s obzvlášť dobrými odbornými znalosťami z oblasti zvárania, zlievania či dokonca v obrábaní súčiastok vysokovýkonnými lasermi (kde sa výkon pohybuje v rozsahu desiatok kilowattov). To platí aj pre integráciu robotov  a riadiacich systémov od iných výrobcov.

Ak sa pozriete na rozmach aplikácií v oblasti robotiky – od podpory pri manipulácii, cez presné obrábanie nástrojmi až po rezanie laserom – aké iné spôsoby využitia robotov vás napadnú? V ktorých odvetviach vidíte významný dopyt po automatizačných riešeniach na robotickej báze?

Manipulačný robot sa stal pre väčšinu úloh štandardnou súčasťou automatizácie. Z priemyslu stále prichádzajú nové výzvy na systémové riešenie – väčšina nových úloh má stále väčšie nároky na programovanie. Aj preto začal Reis Robotics používať úplne nové programovacie technológie, ktoré predstavujú veľký skok v know-how. Takéto technológie boli použité aj v prípade ReisPAD. Dôležitou výzvou priemyslu, najmä z pohľadu uchopenia, je manipulácia s flexibilnými komponentmi, ako sú fólie, vlákna či rohože. Aj v oblasti vývoja snímačov zabudovaných do robota sa dajú nájsť nové možnosti a nové aplikácie.

V súčasnej dobe pracuje mnoho výrobcov a nepreberné množstvo výskumno-vývojových oddelení na bezpečnom riešení spolupráce robota a človeka. Ako sa to dotýka Reis Robotics?

Safety-Controller, patentovaný Reis Robotics, sa stal základom pre bezpečnú spoluprácu človeka a robota. Táto technológia je k dispozícii v našich riadiacich systémoch od roku 1999 a pred viac ako desiatimi rokmi sme realizovali prvé robotické systémy, v ktorých spolupracoval človek s robotom bez použitia ochrannej mreže. Všetky ostatné projekty v oblasti robotiky sú stále obmedzené a do značnej miery sa jedná o pilotné aplikácie. Využitie robota ako „tretej ruky“ alebo robot „kolega“ sú bohužiaľ len jedinečné prípady.

Ďakujem za rozhovor.

www.reisrobotics.de