Prichádza nová doba servisných robotov vykonávajúcich primárne rutinné údržbové činnosti. Vy ste mladá spoločnosť, ktorá ich na Slovensku vyvíja. Kde vznikol nápad uberať sa týmto smerom?

Som vyštudovaný robotik a celá oblasť robotiky bola od detstva mojím hobby. Tento nápad som držal v hlave veľa rokov, no na vytvorenie takéhoto robota musia „dozrieť“ aj technológie – po hardvérovej aj softvérovej stránke. Tie technológie práve teraz dozrievajú, pričom, ako hovoríte, sme naozaj iba na začiatku tejto novej krásnej doby.

Cynik by sa mohol opýtať, prečo sa obťažovať vývojom štvornohých robotov, keď tieto úlohy dokážu vykonávať nielen ľudia, ale aj pásové alebo kolesové vozidlá. Aký je medzi nimi rozdiel?

Aj v budúcnosti bude viacero typov robotov a ich konštrukcia bude primárne definovaná spôsobom ich použitia, resp. úlohami, ktoré budú vykonávať. Hlavnou výhodou „kráčavých“ robotov, ako sa tento náš typ robota tiež označuje, je ich spôsobilosť prejsť zložitým terénom vrátane schodov, či dokonca chôdze po rebríku. Ak by sme napríklad vyvíjali robot pre dokonalé rovné plochy, napr. logistických centier, tam bude vždy dominovať klasický kolesový robot vďaka rýchlosti a efektivite pohybu na kolesách.

Vaším konkurentom sú spoločnosti ako Anybotics a Boston Dynamics, ktoré už dnes predávajú desiatky podobných robotov mesačne. Čím sa od nich odlišujete?

V prvom rade sme veľmi radi, že tieto spoločnosti a ich roboty existujú, pretože validujú trh. Náš robot sa odlišuje vizuálnym dizajnom, technickým dizajnom jeho končatín, čo mu umožní zvládať ešte náročnejší terén a komplexnejšie úlohy. Spoločnosti, teda potenciálni klienti, s ktorými komunikujeme, oceňujú našu flexibilitu a v neposlednom rade to, že chceme náš robot vyvíjať aj vyrábať na Slovensku. Svoju rolu bude zohrávať aj nižšia cena.

Spoločnosti musia vykonávať veľké množstvo rutinných činností, ktoré stoja veľa peňazí, ale aj čas. Obzvlášť ak sa vykonávajú v prostredí nebezpečnom pre človeka. Riešením môže byť práve robotický pes. Môžete opísať, ako dokáže zmierniť túto záťaž? Aké problémy rieši?

Každá veľká spoločnosť má obrovské množstvo rutinných prevádzkových činností, ktoré musí vykonávať. To predstavuje vysoké prevádzkové náklady, najmä ak ide o činnosti realizované v nebezpečnom prostredí. Ak tieto činnosti bude vykonávať náš robot, spoločnosť môže ušetriť minimálne štvrtinu nákladov, nehovoriac o ochrane zdravia zamestnancov. Rovnako vieme, že spoločnosti dlhodobo pociťujú výrazný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily práve na uskutočnenie týchto činností, takže to je ďalší problém, ktorý náš robot pomáha riešiť.

Aké technické parametre môžeme od štvornohého robota Artaban očakávať?

Hmotnosť nášho robota je približne 40 kg, výdrž batérie do troch hodín, rýchlosť chôdze okolo 1,5 m/s. Do budúcnosti chceme, samozrejme, výdrž batérie predlžovať. Artaban môže pracovať v autonómnom režime alebo môže byť ovládaný operátorom na diaľku, v závislosti od činnosti, ktorú vykonáva. V tele robota sa nachádza niekoľko kamier, vieme však na jeho chrbát upevniť akékoľvek ďalšie zariadenie alebo prídavný senzorický systém. Náš robot dokáže na svojom chrbte odniesť bremeno vážiace do 10 kg. Je možné, že v budúcnosti bude mať aj Artaban viacero modifikácií, napr. jeden model bude určený na nosenie ťažšieho nákladu, druhý model bude zase rýchlejší či svižnejší.

Robotický pes bude schopný plniť rozmanité úlohy. Ktoré oblasti priemyslu by mala táto téma zaujímať a prečo?

Aktuálne vnímame záujem spoločností primárne z oblasti energetiky, stavebníctva a bezpečnosti a ochrany zdravia. V oblasti energetiky je záujem predovšetkým o vykonávanie rutinných činností, akými sú detekcia rôznych únikov, odčítanie dát z meracích zariadení, kontrola potrubí a vedení, monitoring areálov zachytávajúci nežiaduci pohyb či potreba dozoru na bezobslužnom alebo vzdialenom pracovisku. V oblasti stavebníctva je záujem najmä o digitalizáciu priebehu výstavby. Robot sa pohybuje po stavenisku a pomocou senzorického systému (lidar) mapuje stavebné činnosti. Dáta sú spracované v rámci BIM (angl. Building Information Modeling) a všetky poverené osoby vidia progres a kvalitu realizácie stavby. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia nás kontaktovali záchranárske organizácie, bezpečnostné zložky, požiarnici, pyrotechnici, armáda. Situácií vhodných na nasadenia nášho robota je tam, samozrejme, veľmi veľa. Ďalším segmentom, z ktorého nás kontaktovalo viacero spoločnosti, je odpadové hospodárstvo. Tu ide primárne o kontrolu úniku toxických látok a prostredia, ako sú napr. skládky odpadu.

Nájdu si tieto roboty uplatnenie aj vo vodárenských podnikoch a čističkách odpadových vôd?

Ak majú dané spoločnosti vo svojich prevádzkach povinnosť vykonávať rutinné a kontrolné činnosti, určite budú vhodné aj pre náš robot. Pre danú oblasť môže byť zaujímavé mať náš robot aj na vzdialenom bezobslužnom pracovisku a riadiť ho z pohodlia kancelárie. Ešte doplním, že základný stupeň ochrany nášho robota je IP54, tzn. zvládne aj vlhké prostredie.

V akej fáze vývoja sa nachádzate? Kedy uvidíme prvé robotické psy v akcii?

Minulý rok (2022, pozn. red.) sme dokončili prvý prototyp nášho robota a trénujeme ho v našom laboratóriu. Zároveň intenzívne pracujeme na druhom prototype, ktorý plánujeme dokončiť v prvom kvartáli tohto roka. Ozvalo sa nám viacero spoločností, ktoré by si chceli náš robot vyskúšať, preto verím, že ho uvidíte už počas najbližších mesiacov priamo v prostredí týchto spoločností. Samozrejme, pokiaľ je robot stále vo fáze prototypu, teda vo vývoji, nie je ešte dokonalý, ale na validáciu prvých pracovných úloh stačí. Tým by som chcel možno aj vyzvať čitateľov z prostredia rôznych spoločností, pokiaľ ich náš robot zaujal, nech nás pokojne kontaktujú. Ukončenie vývoja prvého modelu nášho robota plánujeme do konca tohto roka.

Ďakujeme za rozhovor.