Čo zvyknete robiť prvú hodinu po príchode na pracovisko?

Mojou každodennou štartovacou činnosťou je prečítanie si e-mailov a po získaní informácií aktuali­zácia úloh na daný deň. Pri šálke kávy alebo dobrého čaju preberáme na rannom sedení s kolegami zadané úlohy, ktoré potom riešime na základe ich dôležitosti. Ak to okolnosti vyžadujú, hneď ráno si naplánujem stretnutia s kolegami z iných organizačných útvarov.

Aký je váš obľúbený HW/SW nástroj, ktorý používate pri svojej práci, a prečo?

Mojím najobľúbenejším SW je tabuľkový procesor. Tento nástroj umožňuje robiť veci systémovo, dať im jasnú štruktúru, vidieť ich komplexne a s nadhľadom. Rád ho využívam aj v súkromnom živote.

Ak by ste mali neobmedzený finančný rozpočet na činnosti, ktoré sú náplňou Vašej každodennej práce, na čo by ste ho využili?

Mal som možnosť navštíviť a vidieť dva opravárenské závody na vykonávanie plánovaných a neplánovaných opráv priemyselných spaľovacích turbín v škótskom Aberdeen a v kanadskom Calgary. Sú to stroje na báze leteckých motorov. Je to skutočne high tech technológia. Certifikát a akreditáciu na rozsah týchto opráv vydáva výrobca. Dokázal by som si predstaviť, že by sme na Slovensku postavili takýto závod, ktorý by zastrešoval zákazníkov z Európy, Ruska a Blízkeho východu, prípadne Afriky. Už pri mojej prvej návšteve v týchto firmách som koketoval s touto myšlienkou. Vyžadovalo by to však nielen neobmedzené finančné možnosti, ale aj snahu a vôľu výrobcov to akceptovať, čo by asi bol väčší problém ako samotné financie.

Máte nejaké zásady či osvedčené postupy, ktorých sa vo svojej práci držíte?

Už fakt, že pri svojej práci rád využívam tabuľkový procesor, svedčí o tom, že som systémový typ, ktorý nemá rád neporiadok a chaos. Snažím si vytvoriť systémy a postupy, ktoré dajú veciam jasnú štruktúru. Činnosti, ktoré ovplyvňujú aj prácu mojich kolegov, stále analyzujeme a spoločne stanovujeme optimálne riešenia. Nazývam to vidieť veci z hora aj zdola. Tento systém fungovania pomáha ľahšie zvládnuť nielen plánované, ale aj neplánované a neočakávané situácie.

Čo Vás dokáže najviac potešiť a naopak znechutiť počas pracovného dňa?

Vie ma potešiť uznanie od človeka, resp. spoločnosti, ktorý ma osobne nepozná, ale pozná môj postoj k práci a dosiahnuté výsledky. Hovorím to z vlastnej životnej skúsenosti. Musím potvrdiť, že to skutočne dobre padne, lebo nemohol byť ovplyvnený prípadnou osobnou sympatiou alebo antisympatiou. V minulosti mi prekážala ľahostajnosť a prístup k práci na spôsob „postavím sa k tomu tak, aby sa zmestili aj ostatní a budem sa len prizerať, ako moju úlohu urobí nakoniec niekto iný“. Pravdou však je, že vďaka neustálemu tlaku na zvyšovanie efektivity vydržíte v nejakej firme s takýmto prístupom len veľmi krátko. Preto sa s tým už prakticky nestretávam.

Ak by ste si mohli ešte raz vybrať profesiu, čím by ste chceli byť a prečo?

Priťahuje ma riešenie zložitých a zdanlivo neriešiteľných úloh alebo práca na pilotných projektoch. Dokázal by som si predstaviť prácu so skvelým tímom v sektore Oil & Gas, niekde na vrtných vežiach alebo v leteckom priemysle. Hovorím to preto, lebo úspechy pri takýchto projektoch sa rodia ťažko, ale sú o to cennejšie, lebo nás obohacujú a posúvajú vpred.