Čo zvyknete robiť v prvú hodinu po príchode na pracovisko?

Predovšetkým je to kontrola došlej pošty a vybavovanie urgentných odkazov. Bezprostredne potom máme ranný dispečing.

Aký je Váš obľúbený HW/SW nástroj, ktorý používate pri svojej práci, a prečo?

Pri svojej práci používam viacero SW, a to mailový nástroj, SW z balíka Office – Word, Excel, PowerPoint, AUTOCAD, ELCAD. Každý pre niečo iné, čo je mojou pracovnou náplňou, písanie a prezeranie textov, tabuliek, výkresov a/alebo projektovej dokumentácie.

Ak by ste mali neobmedzený finančný rozpočet na činnosti, ktoré sú náplňou Vašej každodennej práce, na čo by ste ho využili?

Na túto otázku neviem odpovedať, pretože ako pracovník investičného úseku je mojím hlavným pracovným nástrojom PC vybavený spomínaným SW, telefón, tlačiareň a skener.

Máte nejaké zásady či osvedčené postupy, ktorých sa držíte vo svojej práci?

Áno, mám zásady a osvedčené postupy pri práci, ale neprezradím ich, je to moje know how. :-)

Čo Vás dokáže najviac potešiť a naopak znechutiť počas pracovného dňa?

Najviac ma poteší to, keď po niekoľkomesačnej námahe príde okamih, keď sa na dokončenej investícii stlačí vypínač, všetky stroje sa poslušne rozbehnú a všetko spoľahlivo funguje. A znechutiť, ľudská arogancia a hlúposť.

Ak by ste si mohli ešte raz vybrať svoju profesiu, čím by ste chceli byť a prečo?

Nemenil by som svoju profesiu, som hrdý na to, že som elektrotechnik. Pomaly, ale isto sa blížime do doby elektrickej.