Čo zvyknete robiť počas prvej hodiny po príchode na pracovisko?

Väčšinou začínam prezlečením sa do bieleho pracovného odevu, keďže pracujem v potravinárskej firme a trávim čas aj priamo vo výrobe. Po príchode do kancelárie otvorím okno, vložím počítač do dockiny a položím si na stôl pohár vody, prípadne si pripravím čierny čaj. Napíšem si úlohy na aktuálny deň zoradené podľa priorít a pustím sa do prace.

Aký je Váš obľúbený HW/SW nástroj, ktorý používate pri svojej práci a prečo?

Napriek dnešnému digitálnemu svetu mám stále so sebou poznámkový blok a pero. Robím si často poznámky, či už na mítingoch, priamo vo výrobe, alebo využívam papier na vizualizáciu myšlienok a nápadov počas diskusií s projektovými inžiniermi.

Ak by ste mali neobmedzený finančný rozpočet na činnosti, ktoré sú náplňou Vašej každodennej práce, na čo by ste ho využili?

Jednoznačne by som investoval do odborno-technických a soft skills školení pre svojich ľudí (naše oddelenie). Išlo by aj o určitú formu motivácie a súčasne by to zvyšovalo ich odbornosť a schopnosti v oblasti, v ktorej pracujú. A potom by som veľmi rád kompletne zmodernizoval niektorú z našich výrobných liniek inštalovaním najmodernejších technológií.

Máte nejaké zásady či osvedčené postupy, ktorých sa držíte vo svojej práci?

Snažím sa byt vždy dochvíľny, častokrát kladiem veľký dôraz na detaily a snažím sa vyhýbať unáhleným rozhodnutiam. Vždy sa snažím vypočuť si akýkoľvek názor/nápad od mojich kolegov a nikdy ho dopredu nezamietať, ak by sa aj na prvý pohľad javil možno nereálne. Následná vzájomná argumentácia ma vždy niečím obohatí.

Čo Vás dokáže najviac potešiť a naopak, znechutiť počas pracovného dňa?

Veľmi ma poteší napríklad úspešný nábeh projektu, kde po dlhej príprave a častokrát náročnej inštalácii máte možnosť vidieť finálny výrobok na konci výrobnej linky a úsmevy ľudí, ktorí sa na tom podieľali. Naopak, občas ma vie znechutiť arogantné správanie a zbytočné vyhrocovanie situácií, ktoré sú stále zvládnuteľné s chladnou hlavou.

Ak by ste si mohli ešte raz vybrať svoju profesiu, čím by ste chceli byť a prečo?

Svoju profesiu mám rád a nemenil by som ju. Od malička som bol v kontakte s technikou, keďže môj otec je automechanik a získal som aj manuálnu zručnosť, ktorú využívam aj v mojej terajšej práci. Veľmi ma zaujíma robotika a bionika, takže možno by som sa viac špecializoval.