Čo zvyknete robiť počas prvej hodiny po príchode na pracovisko?

Cestou do kancelárie sa zastavím u  kolegov – vedúcich pracovných skupín. Zreferujú mi dovoz hotovostných pracovníkov, čo majú na ten deň naplánované a aké nové poruchy vznikli. Takto pripravený hlásim najdôležitejšie informácie môjmu šéfovi alebo priamo rannému dispečingu údržby.

Aký je Váš obľúbený HW/SW nástroj, ktorý používate pri svojej práci, a prečo?

Často sa pohybujem v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, z tohto dôvodu je mojou neoddeliteľnou pomôckou poznámkový notes. Po návrate z výrobnej prevádzky sa spolu s mobilným telefónom a informačným systémom SAP stávajú relatívne úspešným nástrojom na riešenie problémov.

Ak by ste mali neobmedzený finančný rozpočet na činnosti, ktoré sú náplňou Vašej každodennej práce, na čo by ste ho využili?

Keby som mal k dispozícii neobmedzený finančný rozpočet, rozšíril by som možnosti nášho metrologického strediska, zvýšil počet špecializovaných údržbárskych tímov, zlepšil technickú podporu pracovných skupín… jednoducho povedané – financie by som využil na skvalitnenie služieb našej firmy a zvýšenie pracovného komfortu spolupracovníkov.

Máte nejaké zásady či osvedčené postupy, ktorých sa držíte vo svojej práci?

Jednoznačne sa mi osvedčila metóda „dvakrát meraj, raz rež“. Vo svojej činnosti nemám veľa priestoru na pochybenie, našťastie sa môžem spoľahnúť na mojich odborne zdatných kolegov.

Čo Vás dokáže najviac potešiť a naopak znechutiť počas pracovného dňa?

Každého, hádam, teší dosiahnutie stanovených cieľov, úspešné zvládnutie zadaných úloh, každá dobre vykonaná práca. Radosť mi spôsobí spokojný pohľad môjho vedúceho aj uznanie kolegov za pomoc pri úspešnom presadzovaní ich požiadaviek. Znechutiť ma dokáže neférovosť a nespravodlivosť v hociktorej sfére pracovnej činnosti.

Ak by ste si mohli ešte raz vybrať svoju profesiu, čím by ste chceli byť a prečo?

Už v mladosti ma zaujímala technika, skúšal som všeličo opravovať. Väčšinou to bolo iba o rozobratí so zvedavosťou, čo nájdem vnútri zariadenia. Fascinoval ma princíp činnosti hlavne elektronických zariadení. Všeobecná záľuba v technike vo mne dodnes pretrváva, sledujem vývoj nových technológií vo sfére elektroniky a automatizácie. Fyzickú realizáciu opravy síce vykonávajú moji šikovní mechanici, ale ak mi to čas dovolí, rád sa zúčastním pri náročnejších opravách. Nevybral by som si inú profesiu.