Čo zvyknete urobiť prvú hodinu po príchode na pracovisko?

Mojou každodennou štartovacou rannou agendou je určite neodmysliteľná ranná káva – ristrettko. S príjemnou dochuťou kávy refresh kalendára plánovaných stretnutí na daný deň a prejdenie nočných a ranných emailov, čoho súčasťou je aj okamžité riešenie: buď zmazanie nepodstatného, resp. venovanie sa podstatnému, teda vyriešenie alebo naplánovanie času vyriešenia.

Aký je váš obľúbený HW/SW nástroj, ktorý používate pri svojej práci, a prečo?

Jednoznačne mailer, v mojom prípade MS Outlook. Komunikujeme veľmi intenzívne a plánujeme si mnoho pracovných stretnutí, neviem si už predstaviť dennú prácu bez tohto SW nástroja. A, samozrejme, mobilný telefón (smartphone) s prepojením na pracovné IT systémy vrátane emailov.

Ak by ste mali neobmedzený finančný rozpočet na činnosti, ktoré sú náplňou Vašej každodennej práce, na čo by ste ho využili?

Využil by som ho na pracovné stretnutia na netradičných miestach. Dať si tak pracovnú poradu 70 ľudí na pláži Karibiku alebo na vrcholci hory s výhľadom desiatok kilometrov na okolitú krajinu, to by ľudí dokázalo vytrhnúť z dennej rutiny, a tak by sa im pozitívne otvorila myseľ. Vieme, že je náročné docieliť otvorenú myseľ a pozitívny pohľad na vec často aj pri relatívne jednoduchých témach.

Máte nejaké zásady či osvedčené postupy, ktorých sa vo svojej práci držíte?

Hlavne neodkladať to, čo možno urobiť ihneď. Nikdy ma neprestane prekvapovať, ako dni letia a na neriešenú agendu odloženú do zásuvky zrazu nestačí ani celá skriňa.

Čo vás dokáže najviac potešiť a naopak znechutiť počas pracovného dňa?

Poteší úspech, dobrá spätná väzba za dobre vykonanú prácu, poteší vidieť, ako človeka dokáže nakopnúť obyčajné „ďakujem, dobre urobená práca!“. Znechutí neférovosť a nekorektnosť. Mám rád čestné správanie, len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. Zákernosti však všeobecne všetkých brzdia a majú zásadne len negatívny dosah.

Ak by ste si mohli ešte raz vybrať profesiu, čím by ste chceli byť a prečo?

Mám rád ľudí a kontakt s nimi. Rád ich motivujem a rád riešim zdanlivo neriešiteľné, čo už bolo prvoplánovo zmietnuté zo stola. Aktuálne pracujem na pozícii, kde vediem približne 70 pracovníkov s rôznou úrovňou vzdelania aj s rôznym pracovným zaradením. Táto práca je zaujímavá a často obohacujúca. Mám blízko aj k IT a obchodu, vyjednávaniu a argumentácii. Mám to rád.