Digitálna transformácia je jednou z hlavných hnacích síl inovácií v každej oblasti priemyslu. Prechod na digitálne technológie má zásadný vplyv na všetky procesy firmy. Prináša flexibilitu a možnosť efektívne reagovať na zmeny. Aká dôležitá je téma digitálnej transformácie vo VSE?

Moderná energetická spoločnosť nasleduje inovatívne trendy, ktoré sú praktické pre zákazníka aj pre jej zamestnancov. Pre nás je digitalizácia kľúčová hlavne v troch oblastiach. Automatizáciou a digitalizáciou vieme ušetriť náklady, takže vieme byť konkurencieschopní. Digitálny priestor nám zároveň ponúka možnosť spúšťať nové služby pre zákazníkov. A v neposlednom rade nám digitalizácia poskytuje čoraz väčšie množstvo dát, na základe ktorých vieme adresne riešiť potreby zákazníkov. Vďaka digitálnej transformácii vytvárame bližší vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkmi, vieme reagovať rýchlejšie na vzniknuté udalosti a zároveň sa stále dynamicky vyvíjať.

Umelá inteligencia je jednoznačne fenomén, ktorý v súčasnosti hýbe svetom. Súčasný rozmach UI je podmienený hlavne obrovskou expanziou dát. Ich hodnota pre podnikanie je neoceniteľná, o údajoch sa hovorí, že je to hybná sila ekonomiky. Čo znamená UI pre energetický sektor? Ako zmení doterajší biznis model?

Spomínaná digitalizácia umožňuje získavať čoraz viac adresných dát. Umelá inteligencia ich potom dokáže porovnávať podľa zákazníckeho správania miliónov zákazníkov na celom svete. Výsledkom je identifikácia anomálií, napríklad predpovedanie poruchy zariadenia v domácnosti, upozornenie na nadmernú spotrebu domácnosti, prípadne odporúčanie opatrení podľa ostatných zákazníkov. Nemusíte sa tak všetko učiť sami, UI sa učí za vás. Najväčšou zmenou v rámci biznis modelu je fakt, že vďaka UI „ideme ďalej“. Naše služby už nesiahajú len po elektromer, ktorý sa nachádza pred domom, práve naopak, máme dáta o správaní domácností, vieme, na čo zákazníkom elektrina slúži a tak vieme ponúkať produkty a služby na mieru a s väčšou pridanou hodnotou.

Bežne to funguje tak, že energetické spoločnosti sa zaujímajú o zákazníka raz ročne, a to keď má zaplatiť faktúru za spotrebu energie, prípadne keď sú problémy s dodávkou elektriny. Vy sa o zákazníka staráte prakticky 24 hodín denne. Pristupujete ku každému zákazníkovi individuálne aj napriek tomu, že sa správajú identicky. Čo bolo pre to potrebné urobiť?

V prvom rade sme potrebovali začať so zbieraním dát o spotrebe domácností 24 hodín denne sedem dní v týždni. Obrovské množstvo dát zozbieraných inteligentnými elektromermi sme museli analyzovať s použitím UI, ktorá dokáže analyzovať spotrebu domácnosti po úroveň každého elektrického zariadenia. Vytvorili sme si so zákazníkmi spôsob digitálnej komunikácie a poradenstva. Pomocou našej modernej komunikačnej platformy Elektrozoom môžeme viesť veľmi osobnú komunikáciu ohľadom konkrétnych problémov domácnosti. Informácie týkajúce sa mesačnej spotreby zasielame zákazníkom v prehľadnej e-mailovej forme. Pre zákazníkov sme vytvorili priestor na rýchlu kontrolu spotreby energie a nástroj na informovanie sa o spotrebe formou praktickej aplikácie. Predstavte si, že vo vašej spotrebe zbadáte prudký nárast. Vďaka Elektrozoomu prídete na to, že vašu domácnosť treba skontrolovať. Mozgom celého systému je patentovaná technológia umelej inteligencie od spoločnosti Bidgely. ElektroZoom môže vďaka umelej inteligencii pomáhať slovenským domácnostiam optimalizovať spotrebu elektrickej energie a tým aj znižovať náklady za jej odber. Do určitej miery môže dokonca samotné spotrebiče aj chrániť. Zdrojom anomálie, teda zvýšenej spotreby energie, môže byť napr. aj pokazený elektrospotrebič, ktorý predstavuje nielen riziko v podobe vysokej faktúry, ale aj z hľadiska vzniku nehôd a škôd. Vďaka spojeniu UI a našich inteligentných elektromerov dnes vieme zákazníkov pravidelne informovať, chrániť ich majetok a zdravie a ponúknuť im praktické riešenia vedúce k energetickej efektívnosti.

V dnešnom vnímaní sveta z ekologického a hospodárskeho pohľadu mnoho domácností začalo používať inteligentné merače. Ako dokáže umelá inteligencia ovplyvniť spotrebu elektrickej energie v domácnosti?

Aj keď sme len na začiatku, už dnes dokáže UI poukázať na anomálie nadmernej spotreby konkrétnych spotrebičov. V budúcnosti bude možné aj predikovať ich poruchy a tak im predchádzať.

Analýza spotreby elektrickej energie jednotlivých spotrebičov v domácnosti prináša zákazníkovi benefity aj v podobe lepšieho hospodárenia. Pokiaľ hovoríme o tisíckach domácností, tak to je obrovské množstvo údajov. Vyžaduje si spracovanie a analýza takéhoto množstva údajov pokročilé výpočtové technológie?

Určite áno, ale výpočtová a úložná kapacita je dnes takmer neobmedzená, takže to nie je žiadny extrém. My spolupracujeme so spoločnosťou Bidgely, ktorá ponúka svoje služby spojené s UI na celosvetovej úrovní.

V Skupine VSE pôsobíte od roku 2005. Ak si spomeniete, aké zmeny ste zaznamenali za posledných 10 – 15 rokov? Ovplyvnil Priemysel 4.0 chod VSE?

Zmien bolo veľmi veľa. Tie hlavné boli liberalizácia trhu, predaj druhej komodity zemného plynu, prechod od dodávateľa energií k poskytovateľovi riešení pre domácnosť, zmena filozofie k zákazníckej orientácii (dnes naším cieľom nie je to, koľkým zákazníkom dodáme energie, ale koľko jej ušetríme). K tomu všetkému sa procesy digitalizujú a automatizujú. V budúcnosti budeme viac IT firma so zameraním na individuálne potreby domácnosti v širšom zmysle ako len dodávateľom energií.

Poďme ďalej a pozrime sa, ako sa bude rozvíjať podnikanie v spoločnosti VSE. Možno predpovedať, kam sa VSE posunie o 10 rokov?

VSE bude určite viac digitálna, viac zameraná na individuálne potreby zákazníkov. Jej poslaním bude zvyšovať životnú úroveň zákazníkov v oblasti používania energií, bezpečnosti a komfortu. Digitalizácia prinesie ďalšie nové možnosti a ešte väčší rozmach riešení na diaľku. Zákazníci budú svoje energeticky efektívne a spoľahlivé produkty, napr. inteligentné elektromery a snímače teploty či vzduchu, ovládať cez mobilné aplikácie. Poskytovanie služieb sa tým ešte viac zrýchli. Jednoducho inovatívnymi riešeniami zjednodušíme zákazníkom cestu k ekologickejšiemu životu.

Zmenila digitalizácia aj zákazníkov?

Samozrejme. Všetko sa neustále zrýchľuje, aj očakávania zákazníkov. Ešte pred pár rokmi sa na písomné žiadosti od zákazníkov vo forme listov odpovedalo do 30 dní. Zákazník čakal. Dnes zákazník nečaká, ale očakáva rýchlu spätnú väzbu. Robíme všetko preto, aby sme boli tam, kde nás zákazník potrebuje v danej chvíli. Či už ide o osobnú komunikáciu v Zákazníckych centrách VSE, a. s., online komunikáciu cez naše webové sídlo vse.sk, telefonickú či e-mailovú komunikáciu.

Otázka na záver. Svet sa z roka na rok mení, stáva sa inovatívnejším, do popredia sa dostávajú inteligentné riešenia, ľudia investujú do elektrických áut. Ktoré inovácie, prípadne technológie vás nadchli?
Nadchýna ma robotika, najmä autonómne automobily, drony a podobne. Netreba však zabudnúť, že sú to všetko veci, ktoré nám majú uľahčiť život, popri tom však musíme myslieť aj na to, ako náš život strávime, keď za nás bežné veci budú vykonávať roboty. Cieľom je mať celkovo plnohodnotnejší život v udržateľnom prostredí.

Ďakujeme za rozhovor.