V slovenských automobilkách je Priemysel 4.0 realitou

Ťahúňom ekonomiky na Slovensku je už niekoľko rokov automobilový priemysel. A niekoľko rokov sa jeho zástupcovia a najvyšší predstavitelia stretávajú na prestížnej konferencii NEWMATEC. Ako jeden z mediálnych partnerov tohto podujatia sme využili príležitosť a pozvali sme si zástupcov troch automobiliek, ktoré aktuálne vyrábajú svoje automobily na Slovensku k redakčnému mikrofónu. Prezradili nám svoje vízie v oblasti využívania technológií a postupov štvrtej priemyselnej revolúcie v slovenských výrobných závodoch a vyjadrili sa aj k téme využívania automobilov a ich pripravenosti na tento nastupujúci trend.
V slovenských automobilkách je Priemysel 4.0 realitou

Naše pozvanie prijali:
Alexander Matušek, zmocnenec pre Think Blue.Factory, Volkswagen Slovakia
Dušan Dvořák, vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Kia Motors Slovakia
Peter Švec, hovorca, Groupe PSA Slovakia

Automobilový priemysel je už tradične jedným z priekopníkov pri zavádzaní nových technológií. Ktoré z princípov alebo konkrétnych technológií označovaných ako Industry 4.0 využívate, resp. budete využívať vo svojom slovenskom závode?

A. Matušek: Už teraz ideme cestou digitalizácie, zavádzania spolupráce robota s človekom, využívame podstatne sofistikovanejšie pracovné postupy či už vo výrobe, alebo v logistike. Vo výrobných halách sú inštalované približne dve tisícky robotov, ďalšie pribúdajú v novej karosárni a montážnej hale Porsche. Okrem toho využívame napríklad aj rozšírenú a virtuálnu realitu, big data, online monitoring výroby či inteligentné rukavice so skenerom.

D. Dvořák: Náš žilinský závod začal vyrábať prvé automobily v roku 2006. Z tohto hľadiska sme stále mladá fabrika. Je zrejmé, že to, čo bolo vtedy špička, dnes je už štandard a navyše pribudli úplne nové technológie. Pri každom novom modeli, ktorý prichádza k nám do výroby, sa súčasne zavádzajú aj nové, moderné technológie. Zásadnou zmenou prešla celá naša IT infraštruktúra, ktorá sa formou outsourcingu presunula do Nemecka. Okrem už existujúceho vzájomného prepojenia výrobných a informačných systémov plánujeme testovať aj autonómne systémy, ktoré by nám mali pomôcť zefektívniť logistické procesy. Z hľadiska implementácie ďalších technológií súvisiacich s konceptom štvrtej priemyselnej revolúcie je to aj otázka nákladov, aby boli nové riešenia rentabilné.

P. Švec: Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je stále pomerne mladý projekt, nakoľko zatiaľ ubehlo len dvanásť rokov, odkedy sa spustila výroba v našom závode. Faktom je, že už na začiatku bol budovaný ako najmodernejšie vybavený zo všetkých výrobných závodov koncernu PSA a dodnes si tento štandard aj udržiava. Len vo zvarovni máme nasadených 625 robotov, kompletne robotizovaná je aj lisovňa, podobne vysokú mieru robotizácie má aj lakovňa. Samozrejme sledujeme a vyhodnocujeme aj nové technológie a postupy, ktoré sú spomínané v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou. V tomto duchu stojí za zmienku aj konkrétny krok, ktorý sme ešte v júni minulého roku iniciovali na pôde Francúzsko-slovenskej obchodnej komory. Spolu ešte s ďalšími ôsmimi spoločnosťami sme sa stali zakladateľmi klastra pre inovácie v priemysle. Jeho oficiálne pomenovanie je Industry Innovation Cluster. Úlohou klastra je hľadať spoločné prieniky a projekty, ktoré by napomohli ďalšiemu technologickému rozvoju a realizácii slovenských inovácií. Chceme tým podporiť výskum a vývoj vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch. V rámci tohto klastra už teraz pracujeme na niektorých projektoch, ktoré sa budú týkať využitia a nasadenia vami spomínaných technológií nielen do niektorých prevádzok výrobného závodu v Trnave, ale veríme, že sa ich podarí uplatniť aj v rámci ďalších závodov skupiny PSA. V tomto smere nás napríklad zaujíma zavedenie prediktívnej údržby, nakoľko niektoré zariadenia majú svoj vek a maximálnou snahou je predchádzať ich neplánovaným odstávkam.

Má vaša spoločnosť spracovanú aj nejakú stratégiu, ako by mohli technológie a princípy Industry 4.0 zmeniť v strednodobom horizonte procesy smerom dovnútra firmy, resp. či a ako to ovplyvní vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi?

A. Matušek: V súvislosti s nástupom technológií a postupov označovaných ako štvrtá priemyselná revolúcia budeme určite potrebovať vyššie kvalifikovanú pracovnú silu. Za hlavné prínosy, ktoré by mali tieto technológie nám ako výrobcovi automobilov priniesť, považujem vyššiu efektivitu procesov, vyššiu bezpečnosť pri práci, efektívnejšiu ergonómiu práce či príjemnejšie pracovné prostredie a samozrejme zvýšenie celkovej produktivity.

D. Dvořák: V rámci návrhov na zlepšovanie a zvyšovanie efektivity a produktivity máme podporu z centrály spoločnosti Kia pri aplikovaní nových technológií a postupov v celom žilinskom závode. Využívame na to jednak lokálne tímy technikov, jednak technikov z centrály spoločnosti, ktorí navrhujú konkrétne zlepšenia. Odpoveď na otázku, či to ovplyvní aj vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi, je jednoznačne áno. Začína sa to pri spracovaní a spoločnom využívaní údajov. Rastú nároky zákazníkov, konkurencia je čoraz silnejšia, pribúda veľa nových modelov v jednotlivých segmentoch. V tomto smere máme nasadené systémy, ktoré monitorujú správanie zákazníkov, jeho kvalitatívne nároky, vyhodnocujeme jeho spätnú väzbu – tieto všetky údaje treba spracovať, vyhodnotiť a následne premietnuť do výroby. Priemysel 4.0 nebude len otázkou výrobného závodu, ale celého reťazca – od vývojárskych oddelení, dodávateľov, výroby až po zákazníka.

P. Švec: Cieľom je, samozrejme, neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov, znížiť chybovosť a poruchovosť, aby náš zákazník dostával len autá najvyššej kvality. Nasadzovanie nových technológií a postupov nebude v prípade nášho trnavského závodu znamenať a priori znižovanie počtu zamestnancov. Práve naopak, s nástupom nových technológií budeme potrebovať ľudí s patričnými zručnosťami a vedomosťami. To je aj dôvod, prečo sme sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. A štvrtá priemyselná revolúcia, samozrejme, ovplyvní aj vzťahy a spoluprácu s dodávateľmi. Komunikácia a logistika medzi nami ako výrobcom a dodávateľmi je kľúčová pre zabezpečenie kvalitných produktov. Všetky zmeny vo výrobných procesoch sa musia čo najskôr pretaviť do požiadaviek aj na našich dodávateľov. A pri dennej dodávke presahujúcej tri a pól miliónov komponentov od našich dodávateľov to vyžaduje inteligentné a sofistikované riešenia. Napriek tomu, že mnohí naši dodávatelia sídlia mimo Trnavy a dodávajú svoje riešenia aj pre iné automobily, sú súčasťou jedného informačného ekosystému nášho výrobného závodu. Výrazne sa bude meniť aj servis a služby pre zákazníkov, čo už je zase úloha na strane predajcov automobilov.

V súčasnosti generácia Y (16 – 35-roční) inklinuje k modelu prenájmu čohokoľvek ako služby. Podobné trendy sa objavujú aj v automobilovom sektore, keď už najmä vo väčších mestách nie je „zaujímavé“ vlastniť automobil, ale skôr mať možnosť prenajať si ho, podeliť sa oň (car sharing) na rôzne príležitosti. Vnímate tieto trendy aj vo vašej spoločnosti a myslíte si, že to bude znamenať zásadnejšiu zmenu z hľadiska objemu vyrábaných áut? Máte pripravenú aj v tejto oblasti nejakú stratégiu, napr. nové biznis modely na zdieľanie automobilov?

A. Matušek: V spoločnosti Volkswagen Slovakia tento trend vnímame a venujeme sa mu aj aktívne. Jedným konkrétnym príkladom je aj projekt „up! city“, čo je určitý spôsob zdieľania elektrických auto­mobilov e-up! v rámci Bratislavy. Tento jedinečný mestský projekt spája prvky mobility, moderných technológií a oddychových zón. Požičaný e-up! možno využiť na presun na súkromné či pracovné stretnutie alebo aj nákupy. Zároveň si môžu používatelia vybrať jednu zo šiestich trás, dať sa viesť navigačným systémom vo vozidle a objavovať zákutia hlavného mesta s automobilom na čisto elektrický pohon. Spoločnosť Volkswagen je aj vlastníkom spoločnosti MOIA, ktorá by mala už tento rok v Hamburgu poskytovať nový druh mobility prostredníctvom autonómnych taxíkov. To, že sa autá budú zdieľať, nemusí automaticky znamenať, že sa ich bude aj menej vyrábať. Sú regióny, kde bude stále vysoký dopyt po autách. Všetky trendy sledujeme aj sa im venujeme.

D. Dvořák: Práve na tohtoročnom autosalóne v Ženeve som sa rozprával s viacerými odborníkmi nielen z našej automobilky o tomto trende. Zaznel tam aj názor, že to práve naopak môže byť príležitosť pre nový biznis. Stále budú ľudia, ktorí budú chcieť automobil vlastniť, a bude ďalšia skupina ľudí, ktorí doteraz auto nemali ani by si ho nekúpili, ale sú ochotní ho využívať formou zdieľania. Ťažko dnes odhadnúť, aká bude situácia za pár rokov, ale aj takýmto zmenám musí predchádzať určitá príprava infraštruktúry, vytvorenia celého reťazca služieb, a to, myslím, ešte nejaký ten rok potrvá. Iná situácia je vo veľkomestách, iná na vidieku. Tento vývoj bude postupný. Spoločnosť Kia v Kórei spustila program na zdieľanie áut, ktorý postupne rozširuje aj do iných krajín. Princíp je v tom, že bytový dom, kde je, povedzme, štyridsať bytov, má k dispozícii prostredníctvom aplikácie v mobile na zdieľanie šesť až sedem áut. Situácia s dopravou vo väčšine veľkých miest je kritická, preto sa nové modely mobility určite čoskoro objavia.

P. Švec: To je dobrá otázka, ale nemyslím si, že by sa mal dopyt po nových automobiloch nejakým spôsobom zásadne meniť. Naša skupina má aktuálne portfólio šiestich značiek. Tri sú, povedzme, súčasťou našej historickej identity: Peugeot, Citroën a DS. Aj keď DS vznikla ako samostatné brand oddelenie portfólia Citroën len v roku 2014. Značky Opel a Vauxhall sme získali v minuloročnej akvizícii európskej divízie General Motors a najnovšou v našom portfóliu je značka Free2Move. V tomto prípade nejde o značku automobilu, ale o aplikáciu, ktorá uľahčuje zákazníkom využívanie služieb spojených s prenájmom automobilov. V rámci jednej aplikácie tak vidia všetky najbližšie dostupné autá na prenájom od rôznych poskytovateľov. A skôr ako sa rozhodnú pre konkrétny typ, porovnajú si ceny a ich technické parametre. Iné vozidlo totiž budete potrebovať cez týždeň, cez víkend či počas dovolenky. V tomto prípade bude skôr nápor na pestrosť ponuky – klasické vs elektrické, štandardné palivá či niektoré z úplne nových a pod. Rozsah služieb sa bude prispôsobovať náročnosti zákazníkov a Groupe PSA je v oblasti mobility pripravená na ich splnenie.

Ďakujeme za rozhovory.