Prečo bolo posledné minuloročné číslo vášho firemného časopisu Changes zamerané na jednoduchosť – je Endress + Hauser lídrom v tejto oblasti?

Kdeže! Sme možno lepší ako mnohí iní, ale z mnohých pohľadov sme stále veľmi zložití.

Čo tým myslíte?

Mnohí naši zákazníci majú ešte stále problémy s názvami našich zariadení. Je náročné sledovať celý ten systém popisu a riadiť sa podľa toho. Pracuje s názvami, číslami a písmenami – ale bez nejakej jednotnej nadväznosti. Niekedy H označuje, že ide o hygienický model, niekedy je to číslo. Dôvodom je, pravdepodobne, naša štruktúra ako sieť nezávislých spoločností či história vývoja zariadení. No našich zákazníkov to nezaujíma. Chcú takisto ako my, aby boli veci také jednoduché, ako sa len dá.

Prečo sa potom zaoberáte touto otázkou?

Pretože je to dôležité pre našich zákazníkov! Pozrite, mnohé veci nie sú pre našich zákazníkov iné ako pre nás. Svet sa pre nás všetkých stáva čoraz zložitejším. A to je dôvod, prečo naši zákazníci potrebujú riešenia, ktoré zložitosť udržia na uzde, zvládnu ju bez problémov a, ak to je možné, lepšie ako ich konkurenti. Potrebujú teda riešenia, ktoré im uľahčia a nie ešte viac skomplikujú život.

Čo je teda podstatou jednoduchosti?

Každý dokáže robiť veci komplikovanejšie, ako sú, ale urobiť veci jednoduchšie, je podstatne ťažšie. V podstate v mnohých prípadoch nie je hlavným cieľom odstránenie zložitosti. To je ilúzia... a nie je to dôležitý faktor. Zoberme si ako príklad dvanásťvalcový motor v limuzíne. Takéto auto odšoférujete rovnakým spôsobom ako to, ktoré má pod kapotou len štvorvalcový motor. Avšak technika, ktorá je za tým – systém riadenia motora – je neporovnateľne zložitejšia. Zvládnutie takéhoto systému po technickej stránke je umenie.

Avšak ja ako šofér to nepotrebujem vedieť. Spolieham sa na to, že ľudia, ktorí toto auto vyrobili, to dokážu. V tom tkvie celá podstata: jednoduché riešenia môžu byť veľmi zložité. Cieľom jednoduchosti je prakticky stále to isté – urobiť zložité technické alebo komplikované procesy jednoduchými z hľadiska používania, ich zvládnutia. Ide to ruka v ruke s ľahko riaditeľnými a jasne definovanými rozhraniami, dobrou štruktúrou, unifikáciou, štandardizáciou a deľbou práce. A z času na čas, aj keď sa to nestáva často, prídu prevratné veci – úplne nové prístupy, ktoré dokážu urobiť veci jednoduchšie, nové spôsoby, ktoré veci zjednodušia. V konečnom dôsledku sú to naši zákazníci, kto rozhodne, čo je jednoduché, čo oni vnímajú ako jednoduché – či im produkty ponúkajú všetko, čo potrebujú, a či sú stále jednoduché na pochopenie.

Ako teda vyzerajú jednoduché riešenia od Endress + Hauser?

Zoberte si ako príklad naše webovo orientované riadenie životného cyklu (Life Cycle Management). Vďaka nemu majú naši používatelia k dispozícii informácie o zariadení kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujú – priamo v ich ERP systéme alebo
v inteligentnom telefóne. Všetky podstatné informácie sú vzdialené len na jedno kliknutie myšou. Ďalším príkladom je naša podpora projektov našich významných zákazníkov. Kombinujeme naše znalosti z oblasti prevádzkových prístrojov a procesov s inžinieringom. No spomeňte si na našu novú jednotnú produktovú platformu dvojvodičových prístrojov. Štandardizovaná prevádzka, výhoda dostupnosti náhradných dielov... všetky tieto veci robia život našich zákazníkov jednoduchší!

Ako dokážete pracovať s očakávaniami používateľov – na jednej strane ich požiadavky na čoraz vyšší výkon a na druhej strane požiadavka na jednoduchosť prevádzky?

Naši zákazníci sú realisti. Samozrejme, že vedia, tak ako my, ako by mohol vyzerať svet v ideálnom prípade... ale uznávajú, tak ako my, že takýto stav nikdy nedosiahneme. Oveľa dôležitejším faktorom je, že všetci pracujeme tak, aby sme sa k tomuto stavu priblížili a zlepšovali sa; to je aj dôvod, prečo sa snažíme zložitosť znižovať a nie ju zbytočne zvyšovať.

V čom vidíte potenciál do budúcnosti?

Doteraz neboli možnosti technologických platforiem a niektorých zariadení úplne využité. Programovateľné procesory by v budúcnosti mohli dokázať ešte veľké veci. Jednou z dôležitých oblastí z pohľadu našich zákazníkov je vzájomná prepojiteľnosť zariadení. CodeWrights, spoločný podnik Endress + Hauser a Pepperl + Fuchs, v súčasnosti vyvíja FDI – softvér na opis zariadení, ktorý skombinuje dve, v súčasnosti si konkurujúce technológie na konfigurovanie, parametrizáciu a prevádzku inteligentných sieťových zariadení. My sami vyvíjame modul, ktorý nezávisle dokáže rozpoznať, aký sa používa komunikačný protokol a riadiaci systém. Obidve tieto veci výrazným spôsobom zjednodušia vzájomnú prepojiteľnosť prevádzkových prístrojov vo veľkých podnikoch.

Veríte tomu, že existuje nejaký princíp jednoduchosti?

Som presvedčeným, že ak sa budeme držať našej stratégie a budeme sa usilovať prinášať našim zákazníkom tie najlepšie hodnoty, urobíme významný pokrok smerom k jednoduchým riešeniam, ktoré prinesú veľký úžitok. Robiť veci jednoduchšie okrem iného znamená, že ich budeme vyrábať lepšie, rýchlejšie a podstatne efektívnejšie. Jednoduché riešenia prinášajú konkurenčné výhody: oslobodzujú vaše myslenie a ruky od zbytočných vecí a máte možnosť ich použiť na iné, dôležitejšie a užitočnejšie veci. Len tak mimochodom, veľa sa môžeme naučiť aj od prírody. Príroda je vo svojej vnútornej podstate jednoduchá. Je vytvorená podľa niekoľkých opakujúcich sa princípov a šablón. Navonok sa to pretvorilo do nekonečnej rozmanitosti a následnej schopnosti prispôsobenia sa každej zmene, aj tej najmenšej. Príroda sa súčasne trvale optimalizuje, vyraďuje to, čo neobstálo v teste časom, a skúša nové výtvory. Snažíme sa tento úspešný model pretransformovať aj do našej spoločnosti. Konkurencieschopnosť a odlíšenie sa navonok, komunikácia a spolupráca vnútri; to v spolupráci s partnermi a zákazníkmi vedie  k inováciám.

Obzvlášť v prípade úzkej spolupráce sa vyžaduje veľká dávka vzájomnej dôvery.

Dôvera, vernosť, vedomie, že sa môžete na svojho partnera spoľahnúť, keď to, čo povie, aj splní... to všetko robí mnohé veci jednoduchšími a pomáha dosiahnuť ciele aj vtedy, keď by sa možno inak nedali dosiahnuť. Tento prístup uplatňujeme navonok aj vnútri firmy. Cieľom v rámci našej spoločnosti je dosiahnuť lojálne vzťahy medzi zákazníkmi, zamestnancami a akcionármi.

No v rodinnom podniku nie sú všetky veci jednoduché.

(Smiech) Samozrejme, že nie sú! Akcionári z rodiny chcú byť tiež víťazi. V každom prípade dlhodobý pohľad má podstatne väčšiu váhu. Potom sa rozhodnutia prijímajú nie z ohľadom na čísla nasledujúceho štvrťroku, ale s ohľadom na dlhodobý, trvalo udržateľný úspech. V rámci Endress + Hauser máme pomerne štíhle štruktúry. Sme schopní prijímať a realizovať rozhodnutia rýchlo – čo opäť mnohé veci uľahčuje.

Nakoniec jedna osobná otázka: niektorí ľudia hovoria, že v prípade hodiniek sa zložitosti nebránite... je to pravda?

Nie, svoju záľubu v krásnych hodinkách nemôžem poprieť... (vyhrnie si rukáv a ukazuje svoje hodinky na zápästí). A tu môžeme vidieť krásny príklad, čo znamená jednoduchosť. Aby ste pohodovo zistili, koľko je hodín, stačí veľmi málo – dve ručičky, dvanásť číslic, možno sekundová ručička a ukazovateľ dátumu, to je všetko... Tú zložitosť v pozadí len tušíme a uvidíme ju, keď sa pozrieme cez kryt na spodnej strane hodiniek. Vidno celý pracujúci mechanizmus. No ako nositeľ hodiniek nemusím vedieť ovládať tento mechanizmus – našťastie sa spolieham na iných, ktorí to pre mňa spravia!

Klaus Endress (nar. 1948) ukončil svoje štúdium na Berlínskej technickej univerzite v odbore priemyselné inžinierstvo. Pred tým, ako nastúpil do Endres + Hauser, pracoval pre rôzne spoločnosti v USA. V roku 1987 sa stal výkonným riaditeľom najväčšieho výrobného centra Endress + Hauser v nemeckom Maulburgu. V roku 1992 prešiel do holdingu spoločnosti vo švajčiarskom Reinachu. Klaus Endress prevzal v roku 2008 operatívne riadenie firmy po svojom otcovi, zakladateľovi spoločnosti Dr. Georgovi H. Endressovi, ktorý v tom roku zomrel. K. Endress je ženatý a má dve dospelé deti.

Prevzaté z časopisu Changes, 2013.

Publikované so súhlasom spoločnosti Endress + Hauser.