Výhody a prínosy nastupujúcich technológií sú zrejmé a výrobcovia automobilov sa snažia prekonať priepasť medzi informačnými (IT) a prevádzkovými (OT) oddeleniami a technológiami a zabezpečiť, aby mohli bez problémov nasadiť a integrovať nové technológie do súčasných procesov bez prerušenia výroby.

V polovici septembra tohto roku budú v mekke automobilového priemyslu, americkom Detroite, hľadať odpovede na tieto výzvy zástupcovia mnohých významných automobiliek a výrobcov a dodávateľov automatizácie v rámci virtuálneho summitu pod názvom Smart Manufacturing for Automotive.

S Rajom Sohmshettym, špecialistom na Priemysel 4.0 a analýzu procesov v spoločnosti Ford, sa organizátori podujatia porozprávali o tom, kde sa aktuálne výrobný priemysel z pohľadu nastupujúcich technológií nachádza a ako môžu výrobcovia pre svoju organizáciu využiť koncepty Priemyslu 4.0.

Aký veľký pokrok sa dosiahol v inteligentnej výrobe a čo nás podľa vášho názoru ešte čaká v rámci Priemyslu 4.0?

Budem hovoriť všeobecne, pretože každý výrobca a každá výrobná linka môže byť iná. Takzvané technológie Priemyslu 3.0, t. j. rozsiahle využívanie počítačových a komunikačných technológií vo výrobe, sú aktuálne dosť rozšírené. Vo veľkej miere sa využíva tradičná automatizácia spolu s podnikovými informačnými systémami. Pri kontrole kvality pomáhajú tradičné strojové videnie a ďalšie technológie automatizovanej kontroly. V tomto zmysle je dnešná výroba už celkom inteligentná. Priemysel 4.0 však sľubuje, že inteligentnú výrobu posunie na úplne novú úroveň. Priemysel 4.0 je súhrou technológií, ktoré sú zhruba zoskupené do počítačovo-fyzikálnych systémov, internetu vecí (IoT), cloudových výpočtov a kognitívnych výpočtov. Pretože toto je nejasná definícia, tu je navrhovaná definícia pre Priemysel 4.0: „Inteligentné a vzájomne prepojené kyberfyzické systémy, ktoré sa monitorujú, udržiavajú a optimalizujú, aby dosiahli niektoré (výrobné / produkčné) ciele“ Kyberfyzický systém (CPS) je kombináciou fyzických technických prostriedkov a jeho digitálneho znázornenia. Inteligentnosť CPS vychádza zo simulačných modelov a kognitívnych výpočtov. CPS sníma informácie v reálnom čase a predpovedá výsledky a potenciálne vykonáva korekcie procesu v reálnom čase.

Čo považujete za najväčší prínos Priemyslu 4.0 pre odvetvie automobilového priemyslu a všeobecne aj iných priemyselných odvetví?

Myslím si, že Priemysel 4.0 je cesta a nie udalosť, a ak sa urobí správne, prinesie výhody. Výsledkom alebo prísľubom Priemyslu 4.0 je výrobný systém, ktorý sa dokáže sám monitorovať, udržiavať a optimalizovať. V tomto zmysle to bude ako vývoj „širokej umelej inteligencie“ pre výrobu, resp. niečo ako všeobecná umelá inteligencia. Môže to trvať oveľa dlhšie, ako ľudia očakávajú. Postupne si myslím, že výhody budú plynúť z aplikácie „rozšírenej inteligencie“ a aplikácií „špecifickej umelej inteligencie“. Najväčším krátkodobým prínosom Priemyslu 4.0 bude „výroba bez prekvapení“, kde by sme mohli vysvetliť, prečo sa udialo s daným výrobkom to, čo je z neho teraz!

Zdá sa, že výrobcovia všetkých veľkostí sa nachádzajú na veľmi rozdielnych miestach v rámci svojej cesty k inteligentným technológiám a automatizácii. Myslíte si, že pre niekoho je Priemysel 4.0 spomalenie pokroku, pre iného, naopak, zrýchlenie?

Nemám údaje, na ktoré sa odvolávate, takže musím len dedukovať. Pretože implementácia technológií Priemyslu 4.0 je ako každá iná implementácia technológií, domnievam sa, že úspešnosť implementácie závisí od správnej vízie, podpory zo strany vedenia podniku, technických schopností tímov a firemnej kultúry.

Rozvíjajúce sa technológie ako IoT, pokročilé analýzy, umelá inteligencia či strojové učenie zvyšujú tempo vo výrobnom sektore. Ako možno najlepšie identifikovať aplikácie, ktoré prinesú najlepšie výsledky pre jednotlivé obchodné problémy?

Zapojenie výrobných tímov spolu s odborníkmi na výrobný proces, identifikácia úzkych miest v aktuálnom výrobnom systéme a definovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov. Odolajte však pokušeniu vytvoriť ad hoc informačné obrazovky, kde sa budú vizualizovať nejaké údaje zo snímačov, aby vás to hneď na začiatku nesklamalo a neznížilo vaše úsilie v rámci implementácií konceptov Priemyslu 4.0. Pokúste sa radšej vytvoriť platformu pre skutočné digitálne dvojča vašej výroby a vyplniť medzery na základe krátkodobých cieľov a zároveň ochrániť hodnotu investícií do tejto platformy z pohľadu budúcnosti.

Aké typy technológií sa podľa vás presadia v priebehu nasledujúcich pár rokov?

Lacnejšie snímače, výpočtová technika a komunikačné technológie prispejú k vytvoreniu obrovského množstva dostupných údajov. Tímy, ktoré budú v podnikoch implementovať koncepcie Priemyslu 4.0 budú zodpovedať za to, aby boli tieto údaje efektívne využívané na dosiahnutie krátkodobých a dlhodobých cieľov organizácie.

Zdroj: Smart Manufacturing for Automotive, Virtual Summit, AMG World, https://www.smartmanufacturingautomotive.com/