Akú úlohu zohráva ľudský faktor v riadení dodávateľského reťazca?

To je naozaj dobrá otázka. Skôr ako odpoviem, rád by som definoval pojem dodávateľský reťazec. Ak uvažujem o dodávateľskom reťazci, automaticky myslím aj dodávateľov či prepravcov v procese vrátane výroby, ale aj logistických partnerov, vládu a zákazníkov. V zásade všetky strany zapojené do plnenia objednávky či požiadavky zákazníka. Dodávateľské reťazce sú dnes stále do veľkej miery organizované a vyvíjané skupinovo. Dodávateľský reťazec vášho dodávateľa môže fungovať úplne iným spôsobom ako ten váš. Pre zosúladenie všetkých dodávateľských reťazcov a rozhraní zostáva aj naďalej rozhodujúcim ľudský faktor. Čoraz inteligentnejšie systémy a úloha človeka sa stanú tzv. obchodnými pravidlami, ktoré budú stimulovať a iniciovať inovácie a určovať výnimky. Nemyslím si, že sa význam človeka v dodávateľskom reťazci významne zvýši, ale súčasne sa mení.

Veľa manuálnej práce v dodávateľskom reťazci sa dnes automatizuje a niektorých pracovníkov to znepokojuje, pretože sa obávajú nahradenia strojmi. Aký je váš výhľad do budúcnosti? Nahradia roboty ľudí alebo im budú skôr pomáhať a zlepšovať ľudskú prácu?

Dodnes je robotika skôr zameraná na automatizované stroje vykonávajúce opakované úlohy, napríklad v automobilových závodoch. Úprimne povedané, roboty boli doteraz dosť neinteligentné a stále sme potrebovali, aby pri nich boli ľudia. To sa však čoskoro zmení. Stroje sú každým dňom inteligentnejšie a môžu vykonávať rôzne úlohy, dokonca koordinovať svoju prácu s inými strojmi. Centralizácia všetkých vašich pracovných síl na jednom mieste už nemusí byť nevyhnutná, mohli by sme prejsť na decentralizovanú formu výroby, do ktorej bude zapojených čoraz menej ľudí. Všetky priemyselné revolúcie skôr vytvárali pracovné miesta, ako ich rušili. To však nemusí byť tento prípad. V budúcnosti uvidíme roboty rôznych tvarov a foriem, nielen vo výrobe. Len si pomyslite na autonómne vozidlá či automatizované supermarkety. Tieto stroje budú nielen pracovať, ale aj generovať obrovské množstvo údajov. Vďaka zavedenej UI a dobrej analýze stroje doslova zlepšia svoju vlastnú efektivitu. Umelá inteligencia nás tiež priblíži k prediktívnej analýze. IBM Watson už vyvinul aplikáciu, ktorá predpovedá poruchu niektorého z komponentov. Opravu alebo výmenu možno vykonať skôr, ako sa komponent vôbec pokazí. Tieto systémy budú naďalej zlepšovať svoje rozhodovacie schopnosti neustálym sledovaním údajov a upravovaním svojich predpokladov (hlboké učenie). Našťastie, potrvá nejaký čas, kým budú stroje inteligentnejšie ako my, ak k tomu vôbec príde.

Mohli by ste uviesť nejaké príklady integrácie technológií, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú v dodávateľskom reťazci?

Aha, zaujímavé. Momentálne nemyslím na súčasné technológie, ako sú okuliare rozšírenej reality Google Glass, ale skôr na to, ako sme v priebehu takého krátkeho obdobia integrovali technológiu takmer do všetkého, čo robíme. Nemám presné čísla, ale odhadujem, že viac ako polovica súčasných pracujúcich vstúpila do pracovného života bez mobilných telefónov či smartfónov. Polovica z nich dokonca začala bez akýchkoľvek počítačov. Ak sa teda pozrieme späť, je úžasné, ako ľahko a rýchlo sme všetky tieto nové technológie prijali takmer bez váhania. Je to len 12 rokov od predstavenia prvého smartfónu. Teraz má každý používateľ okamžitý prístup k informáciám, ktorých získanie by v minulosti vyžadovalo tím ľudí. To mi dáva istotu, že sa dokážeme prispôsobiť novým technológiám tak, ako sa budú objavovať. Zároveň si nemyslím, že by sme sa mali snažiť prijať všetko, čo príde. Stále vidím veľa činností, ktoré nie sú automatizované alebo digitalizované. Mali by ste sa zamerať na využitie toho, čo je dnes k dispozícii, a nie na to, aby ste čo najskôr prijali všetko, čo je nové.

Ktoré ľudské vlastnosti podľa vás nemôžu byť nahradené umelou inteligenciou, pokiaľ ide o riadenie dodávateľského reťazca a riešenie problémov?

Umelá inteligencia nie je nič iné ako len výkonný počítač. Veľmi dobre vyhodnocuje všetky potenciálne možnosti, zatiaľ čo ľuďom tento aspekt zvyčajne chýba. Čím viac údajov máme k dispozícii na prijímanie rozhodnutí, tým je proces zložitejší, čím menej údajov máme, tým viac sa snažíme prijať nejaké rozhodnutie. Jedna vec, ktorú dokážeme oveľa lepšie ako preddefinované algoritmy umelej inteligencie, je prísť s kreatívnymi riešeniami a vidieť neobvyklé súvislosti. Napríklad UI môže byť veľmi dobrá v plánovaní dopytu, ale plánovač dopytu môže do rozhodovacieho klobúka vložiť všetky druhy ďalších parametrov. Jeden z našich zákazníkov, výrobca čerstvých potravín, vidí za určitých podmienok veľké zvýšenie dopytu. Úplne prvý pekný teplý deň začiatkom leta v kombinácii s voľným dňom alebo sviatkom a dôležitým futbalovým zápasom v televízii môže spustiť tzv. barbecue alarm. Plánovač dopytu to chápe, ale UI sa bude usilovať predvídať prudký nárast dopytu.

Aké zručnosti by mal mať odborník v dodávateľskom reťazci?

Okrem množstva funkčných schopností sa stala nevyhnutnou veľmi vysoká úroveň prispôsobivosti a flexibility. Svet sa mení tak rýchlo, že sa musíte pripraviť na ďalšiu zmenu. Už len predpokladať, že vaše pracovné miesto tu bude aj o pár rokov, je veľmi nebezpečné. Vaša pracovná pozícia môže zaniknúť alebo sa môže presunúť do inej oblasti. Inými slovami musíte sa udržiavať mimoriadne mobilní a atraktívni pre trh práce. Priebežné vzdelávanie je prvoradé a to sa nikdy nezmení. V náborovej praxi vidíme, že naši klienti nemajú problém s vekom, ale majú problém s ľuďmi, ktorí sa prestávajú rozvíjať alebo nie sú dostatočne flexibilní.

Ako sa bude priemysel vyvíjať v nasledujúcich rokoch? Aké nové výzvy a príležitosti predstavuje nová technológia pre priemysel všeobecne a pre individuálny rozvoj v ňom?

Priemysel bude vo veľkom založený na údajoch. Nerobil som v tejto oblasti žiadnu štúdiu, ale z našej praxe vidím nárast dopytu po ľuďoch s veľmi dobrými zručnosťami v oblasti analýzy údajov. Nie nevyhnutne drviči údajov, ale ľudia, ktorí vedia, aké otázky majú klásť a ako získať odpovede. Získavanie užitočných informácií z podnikových údajov je jedna vec. Vedieť to vysvetliť a podať na zjednodušenej úrovni či ovplyvniť strategické rozhodovanie je však úplne čosi iné. Na všetkých úrovniach vidím, že komunikačné schopnosti sú kľúčom k úspechu. Keď sa nad tým zamyslím, nie je to vlastne nič nové. Vždy to tak bolo a bude aj v budúcnosti.

Zdroj: Interview with Oskar Verkamman, Chairman Logistics 4.0 & Smart Supply Chain Management Summit. Conferenzia World. [online]. Publikované 20. 2. 2019. Citované 10. 3. 2021.