Spoločnosť MANAG a. s. so sídlom v Kolíne úspešne vstúpila v roku 1999 aj na slovenský trh. Ako by ste zhodnotili jej aktivity a výsledky za posledné obdobie, kedy ste sa stali konateľom slovenskej dcéry?

Ja som nastúpil na túto pozíciu v roku 2013. Už pred mojím nástupom sa slovenská pobočka etablovala na tomto trhu ako významný partner spoločnosti Slovnaft, a.s., kde máme stále platnú rámcovú zmluvu na výkon údržby elektro a MaR systémov. Zároveň sme pre Slovnaft aj dodávateľom produktov a riešení pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Napriek tomu, že tento partner je pre nás ťažiskový, rozhodli sme sa pred niekoľkými rokmi rozšíriť rozsah našich projektov na území Slovenska. Podstatne aktívnejšie sme začali ponúkať naše služby aj ďalším významným priemyselným podnikom v tých oblastiach, v ktorých sa pohybujeme, t. j. chemický, petrochemický či farmaceutický priemysel. To sa nám aj za posledné dva roky podarilo a v súčasnosti sme už takisto partnerom pre Duslo, a.s. Šaľa., Continental v Púchove či SCP Mondi v Ružomberku. Za posledné tri roky sa nám teda podaril kus práce nielen na rozšírení spolupráce, ale aj na stabilizácii pozícií našej firmy na slovenskom trhu.

Okrem realizácie projektov a s tým súvisiacich inžinierskych služieb ponúka materská spoločnosť aj výkony v iných oblastiach. Ktoré z nich môžu využívať aj zákazníci slovenskej pobočky MANAG Sk, spol. s r. o.?

Ako ste už spomenuli, ťažisko aktivít slovenskej pobočky smeruje do realizácie investičných projektov v oblastí merania, regulácie, pohonov či montáži a oživenia rozvádzačov, svorkovnicových systémov a pod. Takisto sa venujeme návrhu a realizácii systémov pre technologicky vyspelé budovy a to najmä v oblasti požiarnych, zabezpečovacích a kamerových systémov, štruktúrovaných kabeláží a IT sietí, či systémom núdzového osvetlenia. Všetky uvedené výkony a produkty dodávame formou na kľuč vrátane sprievodnej projektovej dokumentácie. V rámci úzkej spolupráce s našou materskou firmou sa v maximálnej miere snažíme využívať synergiu výkonov. V Kolíne máme centralizované viaceré pracovné pozície a odborníkov, ktorých znalosti sú naplno k dispozícii aj pre zákazníkov na Slovensku. Konkrétnym príkladom je automobilový priemysel. Naša bratislavská kancelária zastrešovala dodanie jednoúčelových výrobných liniek pre subdodávateľov automobilky KIA, pričom výroba liniek sa realizovala v Kolíne.

Vo svojej prezentácii ste spomínali tri základné piliere, na ktorých spoločnosť stavia svoje podnikanie a v ktorých sa skrýva kvalita vašej spoločnosti. Jedným z nich boli ľudia. V čom vidíte najväčší prínos pracovníkov, ktorí vo vašej spoločnosti pracujú? Ako hodnotíte situáciu, že na pracovnom trhu je čoraz obtiažnejšie nájsť odborníkov pre oblasti ako sú automatizácia a riadenie procesov?

Základom nášho podnikania je v prvom rade spokojný zákazník. To sa vzhľadom na typ činností, ktoré ponúkame, dosiahne najmä správnou komunikáciou medzi našimi pracovníkmi a zákazníkom. Zákazník bude spokojný vtedy, keď bude mať ako partnera pre dialóg kompetentného, motivovaného a takisto spokojného pracovníka našej spoločnosti. Nedostatok odborníkov na pracovnom trhu je realita. Preto sa v našej firme snažíme hľadať takýchto ľudí už v predstihu a v prípade, že nie sú okamžite schopní nasadenia do konkrétnych projektov, umožniť im dovzdelávať sa a vychovať si ich pre tie pozície a úlohy, ktoré od nich budeme v krátkom čase očakávať.

Dôležitou súčasťou vašej spoločnosti sú aj pravidelné procesy certifikácie vašich pracovníkov.

Oblasť certifikácie je pre nás dôležitá z toho dôvodu, že pracujeme v oblastiach priemyslu s rôznymi špeciálnymi podmienkami a typmi prevádzok. Riadenie kvality má preto pre nás doslova existenčný význam. A to nie je všetko. Vzhľadom na to, že pracujeme ako dodávatelia aj pre viaceré zahraničné spoločnosti, ktoré majú definované svoje vlastné predpisy na dodržiavanie kvality, musíme byť schopní plniť aj takéto nároky. Sme teda skoro v trvalom audite či už nášho interného systému riadenia kvality alebo auditov vykonávaných našimi zákazníkmi. Bez prepracovaného systému zavedeného vnútri firmy by sme takéto prísne audity zvládali asi len veľmi ťažko.

Čo ešte ďalšie je potrebné spraviť preto, aby sa dodávateľ z oblasti investičných celkov v oblasti automatizácie a MaR dokázal presadiť u takých významných zákazníkov, ako ste spomínali vo svojej predchádzajúcej odpovedi?

Presadiť sa u zákazníka znamená v prvom rade mu porozumieť. Čo zákazník, to iné zvyklosti, iné požiadavky a štandardy. Pochopenie a porozumenie toho trvá nejaký čas. Keď sa to ale podarí a projekt dopadne podľa očakávania zákazníka, príp. ešte aj tie očakávania prekoná, potom sú ohlasy na vašu prácu pozitívne. A každý úspešne zrealizovaný projekt je referenciou, ktorú možno použiť ako silný vyjednávací nástroj voči ďalším zákazníkom a ako odlíšenie sa voči konkurencii.

Ako vidíte perspektívu pôsobenia spoločnosti MANAG Sk, spol. s r. o. na Slovensku a ktoré priority ste si pre nasledujúce obdobie stanovili?

Prioritu vidím určite v spomínanej synergii, t. j. skúsiť na Slovensku ponúknuť širšie portfólio profesií, ako sme ponúkali doteraz. Máme celý rad zaujímavých služieb, ktoré možno práve takýmto spôsobom ponúknuť. Vo všeobecnosti máme nastavený vo firme trend posunu aj k aplikáciám v oblasti vysokého napätia, diskutujeme aj o tom, ako rozšíriť našu ponuku v oblasti automatizácie procesov a teda zvýšiť podiel dodávok s vyššou pridanou hodnotou. Ďalšou z oblastí, ktorou sa chce naša pobočka intenzívnejšie zaoberať, sú aj riešenia pre technologicky vyspelé budovy.