Zamestnanec neznamená pre firmu náklady, ale investíciu

O automatizácii a digitalizácii procesov sa dnes hovorí na každom kroku. Táto zmena od firiem vyžaduje inováciu nielen organizačnej štruktúry či procesov, ale aj schopností zamestnancov. Treba viac investovať do rozvoja talentu zamestnancov, ich kognitívnych schopností či potrebných zručností. Sú na to zamestnávatelia a zamestnanci pripravení? Čo konkrétne je nevyhnutné urobiť na obidvoch stranách barikády? O svoje názory na túto tému sa podelil Zoltán Demján, kouč, lektor a konzultant v oblasti rozvoja osobnosti a firiem.
Zamestnanec neznamená pre firmu náklady, ale investíciu

Nástup nových technológií prináša zásadné zmeny vo fungovaní výrobných podnikov. Ako to však ovplyvní ich zamestnancov?

Industry 4.0 prináša zamestnancom hlavne to, že aktivity, ktoré, ak to preženiem, sú pod ľudskú dôstojnosť, opakujúce sa a stereotypné, budú vykonávať stroje. Človek tak dostane priestor a čas na to, aby sa mohol venovať kreatívnym činnostiam, ale najmä sebe. Žijeme v čase obrovskej slobody voľby. Slobodu voľby má aj zákazník, aj zamestnanec. Aj z tohto dôvodu musí vo firmách dôjsť k zmene spôsobu myslenia a v prístupe k ľuďom, to je zásadná zmena. Všeobecne máme tendenciu podceňovať ľudí, máme nastavené paradigmy, ktoré pochádzajú z hlbokého priemyselného veku, kde stačili znalosti a zručnosti a schopnosť používať ich. Teraz žijeme v informačno-znalostnej dobe a tomu sa potrebujeme prispôsobiť.

Čo prináša informačno-znalostná doba do podnikov?

Zamestnávatelia si musia uvedomiť, že majú dočinenia s ľudskými bytosťami a to znamená, že im musíme vytvoriť podmienky na realizáciu a motivovať ich. Zamestnanec neznamená náklady, ale investíciu firmy. Štúdie na tému, čo dnes ľudí motivuje, ukázali prekvapivé zistenia. Keď kreatívnych ľudí motivovali veľkou odmenou, výkon išiel dole. Balík peňazí ich zväzoval, ale čo im ponúknuť? Zistilo sa, že jednou z vecí je autonómia. Ďalším motivačným prvkom bola odbornosť a čo najvyššia maximalizácia naplnenia poslania, nie však profit. Dôležité je, aby človek chápal zmysel svojej práce, čím urobiť zákazníka nadšeným, nielen spokojným. To sú veci, na ktoré zatiaľ nie sme naučení ani ako zamestnávatelia, zamestnanci, ani ako učitelia či rodičia.

Na akých základoch by mal byť proces zmeny postavený vo firme a u každého zamestnanca?

V procese zmien je u jednotlivca dôležitý charakter, jeho hodnotový rebríček, v prípade firiem je to firemná kultúra. Všetci dnes hovoria o firemnej kultúre, no mnohí nevedia, čo za tým je. Preto dnes vidím ako najväčší problém duchovnú a emočnú inteligenciu, hierarchiu hodnôt a firemné hodnoty, ktoré vytvárajú istotu. Sú veľmi dôležité. Uvedomme si, že dnes predávame emócie. To, že zákazník dostane kvalitný výrobok, je absolútna samozrejmosť, ale dôležité je to, ako sa k nemu správame. Preto firmám už nebude stačiť mať spokojných zákazníkov, ale budú potrebovať nadšených zákazníkov. Rovnako im nebude stačiť mať motivovaných zamestnancov, potrebujú angažovaných ľudí. Ľudská interakcia tak naberá extrémnu dôležitosť.

Ako pripravuje ľudí na zmeny školstvo a ako firmy?

Naše školstvo trpí starou paradigmou, ktorej základom je metóda mentorovania a kontroly. To znamená, že ja ti poviem, čo budeš robiť. Ak školstvo zmení naše zručnosti, zmenia sa aj výsledky. Na to, že treba meniť paradigmy, školstvo zatiaľ nemyslí. Školstvo treba radikálne meniť. Vidím ho ako najväčšiu bariéru pri príprave ľudí na nastávajúce zmeny. Vo firmách zasa musia vychádzať impulzy na zmeny od vedenia. Ryba smrdí od hlavy. Ak tam nedôjde k uvedomeniu si zmeny vo vedení, môžeme to zahodiť. Starostlivosť o rozvoj ľudí v transformačnom procese nie je úlohou personalistov. Personalista je len interný expert a konzultant, ktorý podporuje a pomáha. Rozvoj ľudí vo firme je úlohou líniového manažéra. Témou dňa nie je to, ako ľudí riadiť, ale ako pre nich vytvoriť podmienky, aby sa mohli sami motivovať, to je skutočný význam slova viesť. To je pre firmy zásadná zmena paradigmy.

Zmena prístupu k práci je nevyhnutná, čo konkrétne prinesie človeku – zamestnancovi?

Zaujímavým momentom je, že zmeny v priemyselnej oblasti prinesú človeku aj zmeny v kvalite života. Tá bude rásť. Človek bude môcť prežívať všetky svoje životné úlohy omnoho intenzívnejšie. V súvislosti s technologickými zmenami a prípravou na transformáciu je dôležité vyzdvihnúť celoživotné vzdelávanie, ktoré sa stane samozrejmosťou. Ľudia sa budú zameriavať na získanie výnimočnej kompetencie a tú budú ponúkať na trhu práce. Neprekvapilo by ma, keby v budúcnosti aj robotník pracoval pre viac firiem. Prinesie to aj posun kultúry spočívajúci vo väčšej spolupráci. Dôležité je otvoriť myseľ, prijať nové príležitosti a hlavne nevidieť v zmenách hrozbu.

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor bol prvýkrát publikovaný na portáli Industry4UM, dostupné 11. 12. 2018online na https://industry4um.sk/category/5-otazok-pre/.

www.Industry4UM.sk