Môžete sa, prosím, na úvod trochu bližšie predstaviť a priblížiť nám, čomu sa momentálne vo svoje práci venujete?

Pracujem na pozícii testera a starám sa o dokumentáciu softvéru EPLAN Harness proD. Mojou úlohou je popisovať zákazníkom nové vlastnosti, upravovať online help a testovať nové verzie nášho programu pred vydaním. Na vysokej škole som vyštudovala medzinárodné vzťahy a prekladateľstvo, čiže s oblasťou IT som nemala nič spoločné okrem potrebných jazykových znalostí. A práve môj cit pre jazyk mi veľmi pomáha pri práci, pretože musím popisovať vlastnosti peknou angličtinou tak, aby ich používateľ pochopil.

Čo vo vás vyvolalo záujem o vedu a techniku? Môžete opísať moment, keď ste si uvedomili, že toto je oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? A naopak, boli vo vašom živote momenty, keď ste premýšľali aj nad inou profesiou?

K tejto práci ma priviedol manžel, ktorý v spoločnosti pracuje ako programátor. Začala som sa o túto oblasť viac zaujímať. Nikdy predtým som v IT nepracovala, ale rýchlo som sa chytila.

Čo bolo pre vás ako ženu najvýznamnejšou prekážkou vo vašej kariére? Stretli ste sa vo svojej kariére s rodovými prekážkami?

V oblasti bankovníctva, kde som predtým pracovala, som sa stretla s rôznymi prekážkami alebo skôr nepríjemnosťami. Možno banalita, ale pri pohovore sa riaditeľ spýtal, kedy plánujem deti a či vôbec. Beriem to ako sexizmus, ako keby som mala plánovať tehotenstvo podľa riaditeľa banky a nie podľa seba. V aktuálnom zamestnaní som sa nestrela s prekážkami ani s nepríjemným správaním, naopak, každý ma podporuje. Aj keď na jednu vec si spomínam. Veľa žien v oblasti IT nestretnete, čo znamená, že okolo vás sú samí muži. Občas musíte brať do úvahy, že sa môžu uraziť, ak poukážete na nejakú ich chybu. Najcitlivejšiu dušu majú programátori. A to teraz vôbec nehovorím o mojom mužovi.

Čo by ste poradili ženám, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku? Aké praktické skúsenosti by mali mať? Aké technické zručnosti by si mali osvojiť?

Poradila by som im, aby nezabúdali na to, že sú ženy, citlivé a slabé stvorenia. Aj keď medzi nami ženami vieme, že to tak nie je. Nemusíte si toho brať veľa na plecia. Pýtajte sa, muži s radosťou poradia. Obzvlášť ženám. Pretože sme príjemnejšie? Kto vie. Čo sa týka praktických skúseností, vždy záleží na pracovnej pozícii. Dôležité je, aby ste sa nebáli. Ovládate prácu s SQL, ale nedokážete zapojiť dva monitory? Nevadí, na to tu máme mužov. V mojom prípade je to hlavne anglický jazyk, pretože sme medzinárodná spoločnosť.

Ako sa podľa vás zmení veda a technika v nasledujúcom desaťročí?

To by ma tiež zaujímalo! Kiež by sa ľudia zaoberali viac vedou pre svoje vlastné dobro. Mali by sme si navzájom pomáhať a neriešiť situácie ako nepokoje a vojny.

Aké sú vlastnosti, ktoré potrebuje špecialista na technickú dokumentáciu, aby bol úspešný?

Aby bol človek úspešný v oblasti technickej dokumentácie, určite musí mať cit pre jazyk a musí vedieť komunikovať s ľuďmi. Prečo je komunikácia taká dôležitá? Síce popisujete nejakú funkciu, ale nevytvárate ju, nepoznáte všetky jej detaily. To znamená, že musíte vedieť nájsť potrebnú informáciu. Najjednoduchšie, ako to urobiť, je spýtať sa priamo človeka, ktorý to programoval alebo testoval. Len on pozná všetky potrebné informácie a detaily. Potom z množstva informácií, čo dostanete, musíte doslova vyzobať to najdôležitejšie a popísať to pekným technickým jazykom. Dokumentarista je posledný most medzi funkciou a zákazníkom. Je dôležité funkciu pochopiť a správne popísať. Občas je tiež potrebné byť odolným voči stresu, pretože konečné termíny sú všade. Čím viac panikárite, tým menej toho stihnete. Tester musí vedieť premýšľať a používať zdravý sedliacky rozum, pretože sám musí pochopiť, aké oblasti softvéru môžu byť v ohrození po tom, čo bola funkcia navrhnutá a poslaná na testovanie. A opäť. Cit pre jazyk. Popísanie funkcií musí byť zrozumiteľné, aby ich následné testovanie bolo rýchle a pohodlné. Chceme to otestovať rýchlo a efektívne, pretože čas sú peniaze. V neposlednom rade treba vedieť argumentovať, uvoľniť sa a usmievať sa.