Môžete sa, prosím, na úvod trochu bližšie predstaviť a priblížiť nám, čomu sa momentálne vo svojej práci venujete?

Vediem organizáciu Aj Ty v IT, ktorá sa venuje podpore, vzdelávaniu a šíreniu povedomia o ženách a dievčatách v IT oblasti. Aj Ty v IT pôsobí na celom Slovensku, venuje sa dievčatám od 8 rokov až po dospelé ženy. Pre každú z týchto skupín máme samostatné kurzy a metodiky, organizujeme pre ne workshopy, diskusie, súťaže. Naším cieľom je zabezpečiť pre každú z nich prístup k IT vzdelávaniu a následný rozvoj a uplatnenie, hlavne pre dospelé ženy. Za desať rokov našej činnosti prešlo našimi aktivitami viac ako 30 000 dievčat a žien a veľa z nich sa v IT oblasti aj uplatnilo a ďalej tu rastú. Okrem Aj Ty v IT sa angažujem v pracovnej skupine DiversIT Charter v rámci európskej organizácie CEPIS (Združenie európskych informatických spoločností), kde pôsobím ako Deputy Chair.

Čo vo vás vyvolalo záujem o vedu a techniku? Môžete opísať moment, keď ste si uvedomili, že toto je oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? A naopak, boli vo vašom živote momenty, kedy ste premýšľali aj nad inou profesiou?

Technika ma fascinuje tým, ako vie zjednodušovať ľuďom život. Zároveň dáva toľko možností na kreatívnu a zaujímavú prácu, že som tieto možnosti chcela čo najviac sprístupniť dievčatám a ženám. Vediem tím ľudí, ktorí túto cestu pre dievčatá otvárajú. Moja práca je teda skôr manažérska, ale výsledok jednoznačne umožňuje lepšie prepájanie žien s technológiami.

Čo bolo pre vás ako ženu najvýznamnejšou prekážkou vo vašej kariére? Stretli ste sa vo svojej kariére s rodovými prekážkami?

Najväčšou prekážkou si prekvapivo viem byť ja sama. Keď o sebe pochybujem, či som dostatočne dobrá, či viem byť adekvátnym partnerom pre niekedy náročnú technickú biznis komunitu, ktorá je často doménou mužov. Rokmi na sebe vidím výrazný posun k lepšiemu, misia a poslanie organizácie sú už pomerne známe a hlavne, keď sa obzriem za seba, vidím silnú a životaschopnú organizáciu, ktorú som vybudovala.

Čo by ste poradili ženám, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku? Aké praktické skúsenosti by mali mať? Aké technické zručnosti by si mali osvojiť?

Pokračovať stále ďalej, nedať sa odradiť neúspechom alebo možno aj komentármi okolia o tom, čo je pre ne vhodné a čo nie. Záujem o nové veci a učenie sa je to, čo drží náš mozog v strehu a pomáha nám rásť. Konkrétne skúsenosti a zručnosti závisia od profesie, ktorej sa venujú. Každá by však mala mať isté „IT minimum“ v oblasti internetovej bezpečnosti.

Ako sa podľa vás zmení veda a technika v nasledujúcom desaťročí?

Najvýraznejší posun vnímam v dostupnosti inovácií, už nie sú určené pre malú skupinu vyvolených, ale stávajú sa bežnými pre širokú verejnosť. Podstatné teda bude aj zabezpečiť pre túto širokú verejnosť schopnosť využívať nové objavy. Som zvedavá, aký posun nám prinesie stále väčšie využívanie umelej inteligencie, kde kriticky rastie práve nutnosť nastavenia hraníc a zásahov do súkromia.

Ako vznikla myšlienka založiť projekt Aj Ty v IT?

Prvotná motivácia bolo zvýšenie počtu študentiek na IT fakultách vysokých škôl. V roku 2012, keď Aj Ty v IT vzniklo, ich bolo na každej fakulte okolo 5 % z celkového počtu študentov. Momentálne je ich okolo 17 %, čo nás teší, stále však vnímame, že kopec práce je pred nami. S dievčatami sa od malička rozprávame, ako budú mať rodinu, budú maminkou, pani doktorkou. Cestu k technológiám im ukazujeme len veľmi pomaly a potom sa divíme, že nejdú týmto smerom. Pritom kapacitu aj vedomosti na to majú. Preto im tieto dvere otvárame, následný výber už však nechávame na nich. Je však dôležité, aby vedeli, čo im technika ponúka, aké možnosti na realizáciu môžu mať.

Foto: Dáša Šimeková