Môžete sa, prosím, na úvod trochu bližšie predstaviť a priblížiť nám, čomu sa momentálne vo svoje práci venujete?

Po vyštudovaní technickej univerzity som sa najprv uplatnila vo svete marketingu, ale kombináciu kreatívneho a technického myslenia som začala naplno aplikovať až v softvérovom testovaní. Počas štyroch rokov v tomto odbore som sa prepracovala od manuálneho testovania k automatizácii a momentálne zastávam pozíciu vedúcej testovacieho tímu. Svoju vášeň pre celoživotné vzdelávanie veľmi rada preklápam do praxe a odovzdávam nadobudnuté vedomosti ďalej. Som absolventkou jedného z prvých ročníkov Women Tester Academy, kde aktuálne pôsobím ako lektorka.

Čo vo vás vyvolalo záujem o vedu a techniku? Môžete opísať moment, keď ste si uvedomili, že toto je oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? A naopak, boli vo vašom živote momenty, kedy ste premýšľali aj nad inou profesiou?

Už od malička ma fascinovala podstata vecí. V škole ma najviac bavila fyzika, najmä jej praktická aplikácia a takisto informatika, ktorej však bolo veľmi málo. Pri výbere vysokej školy ma lákalo najmä štúdium jadrovej fyziky, ale aj informatiky, no ovplyvnilo ma presvedčenie, že tieto odbory nie sú vhodné pre ženy a napokon som vyštudovala priestorové plánovanie na Slovenskej technickej univerzite. Zmenu profesie smerom k IT som urobila až po nadobudnutí potrebného sebavedomia.

Čo bolo pre vás ako ženu najvýznamnejšou prekážkou vo vašej kariére? Stretli ste sa vo svojej kariére s rodovými prekážkami?

Na začiatku svojej kariéry som vo veľkej miere vnímala otázku rodovej nerovnosti predovšetkým v platoch, ale aj zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách. Našťastie som to nikdy nevnímala ako niečo, čo by sa ma osobne týkalo a už vôbec nie ako prekážku – skôr ako osobnú výzvu prispieť svojím pôsobením k prelomeniu tohto spoločenského problému.

Čo by ste poradili ženám, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku? Aké praktické skúsenosti by mali mať? Aké technické zručnosti by si mali osvojiť?

To naozaj veľmi záleží na konkrétnom odbore, v ktorom by chceli pôsobiť. Vo všeobecnosti by som však odporúčala nájsť si v prvom rade vhodnú formu samovzdelávania, a to nielen v technických, ale aj komunikačných zručnostiach. Práca so ženami, ktoré sa rozhodli pre profesijnú zmenu, ma naučila, že neúspech vychádza v prvom rade z limitujúcich presvedčení, ktorými sa necháme ovplyvniť. Naopak, úspešné sú tie ženy, ktoré sa namiesto prekážok sústredia na svoje ciele.

Ako sa podľa vás zmení veda a technika v nasledujúcom desaťročí?

Vzostup kvantovej výpočtovej techniky a umelej inteligencie má podľa môjho názoru obrovský potenciál priniesť významné vylepšenia do doterajších procesov v rôznych vedeckých disciplínach, a to predovšetkým na úrovni dátovej analýzy a praktických simulácií. Táto kombinácia môže výrazne prispieť aj k optimalizácii procesov a identifikácii a eliminácii rôznych rizík v technológiách naprieč výrobným priemyslom, zdravotníctvom či finančníctvom.