Môžete sa, prosím, na úvod trochu bližšie predstaviť a priblížiť nám, čomu sa momentálne vo svojej práci venujete?

Momentálne pracujem vo firme Exe ako projektová manažérka na oddelení dátovej analytiky a zároveň sa podieľam na niektorých projektoch ako dátová analytička. Venujem sa analýze dát a architektúre dátových skladov.

Čo vo vás vyvolalo záujem o vedu a techniku? Môžete opísať moment, keď ste si uvedomili, že toto je oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? A naopak, boli vo vašom živote momenty, keď ste premýšľali aj nad inou profesiou?

Myslím si, že záujem o vedu vo mne vyvolali rodičia, hlavne otec, keď ma bral so sebou do svojej práce alebo keď sme spolu niečo opravovali a vymýšľali. V škole som sa tiež zamilovala do matematiky vďaka pani učiteľke, ktorá vo mne vyvolala záujem o tento predmet a neskôr aj o chémiu. Inšpiráciu som čerpala od známych vedcov ako Karl Sagan, Neil DeGrasse Tyson, Richard Dawkins, Nassim Nicholas Taleb a ďalších. Vo vede ma veľmi zaujíma a motivuje myšlienka zlepšenia sveta a posunutia našej spoločnosti vpred. Nemôžem však povedať, že som na 100 % technicky založená. Okrem analýzy a matematiky mám rada filozofiu, kultúru a fotografiu. Nepovažujem tieto odvetvia za niečo, čo by mohlo nahradiť moju prácu, skôr sú to koníčky, ktorým sa venujem po práci vo voľnom čase.

Čo bolo pre vás ako ženu najvýznamnejšou prekážkou vo vašej kariére? Stretli ste sa vo svojej kariére s rodovými prekážkami?

Priznám sa, že som nemala žiadne prekážky ako žena vo svojej kariére alebo vo vzdelaní. Ak boli alebo sú, vnímam ich ako výzvy. Snažím sa vnímať všetky komplikácie a problémy ako príležitosti na zlepšenie a posunutie sa vpred.

Čo by ste poradili ženám, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku? Aké praktické skúsenosti by mali mať? Aké technické zručnosti by si mali osvojiť?

Rozvíjajte svoju zvedavosť, pýtajte sa a hľadajte odpovede na svoje otázky. Osobne by som odporúčala štúdium matematiky, fyziky, antropológie a filozofie. Pokiaľ ide o technické zručnosti, naučte sa aspoň jeden programovací jazyk. Táto skúsenosť vám pomôže pochopiť logiku a algoritmy kódovania. A dôležité je rozvíjať aj tzv. soft skills, ktoré niektorým technickým ľuďom chýbajú, ako je schopnosť dohodovať sa, riadiť riziká a prezentovať samých seba. Nebojte sa robiť chyby, skúšajte nové možnosti uplatnenia svojich znalostí a skúseností.

Ako sa podľa vás zmení veda a technika v nasledujúcom desaťročí?

Teším sa na budúcnosť vedy a techniky. Myslím si, že budeme stále viac využívať virtuálnu a rozšírenú realitu (VR a AR) v každodennom živote. Ďalším fascinujúcim trendom bude rozvoj umelej inteligencie (AI), ktorá bude čoraz sofistikovanejšia a umožní vznik nových aplikácií a technológií v rôznych odvetviach. Zároveň predpokladám, že medicína sa posunie vpred s novými nástrojmi na diagnostiku chorôb a liečbu. Tiež očakávam zmeny v oblasti vzdelávania v Európe, pričom školský systém by sa mal prispôsobiť budúcim technológiám, čo by vyvolalo reformu školstva a vzdelávacieho procesu. Takže sa teším na technologický vývoj v budúcnosti a dúfam, že ľudia a budúce generácie budú schopní tieto nové technológie správne využiť pre dobro ľudstva.