Môžete sa, prosím, na úvod trochu bližšie predstaviť a priblížiť nám, čomu sa momentálne pracovne venujete?

Pracujem v oblasti hardvérovej bezpečnosti kryptografických implementácií, ako aj implementácií umelej inteligencie. Uvažujeme o scenári, keď má útočník prístup k zariadeniu, ktoré počíta kryptografické algoritmy/algoritmy umelej inteligencie, a skúmame bezpečnosť výpočtov. Navrhujem nové útoky a protiopatrenia na softvérovej a hardvérovej úrovni. Okrem výskumu vyučujem aj kurz o bezpečnosti vnorených systémov. Dúfam, že budúci rok si ho zapíše viac študentov.

Čo vo vás vyvolalo záujem o vedu a techniku? Môžete opísať moment, keď ste si uvedomili, že toto je oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? A naopak, boli vo vašom živote momenty, keď ste premýšľali aj nad inou profesiou?

Moje doktorandské štúdium bolo v odbore matematika. O aplikácii matematiky v kryptografii som sa začala zaujímať počas diskusie s kolegami o možnej spolupráci v poslednom roku štúdia. Spoločne sme publikovali článok a rozhodli sme sa pokračovať v ďalších spoločných úlohách. Táto diskusia vyvolala môj záujem, pretože bolo pozoruhodné vidieť, ako sa to, čo poznám, dá použiť na ochranu výpočtov v reálnom živote. Keď som bola výskumným pracovníkom v laboratóriu profesora Liu Yanga na Nanyang Technological University, zoznámila som sa s neurónovými sieťami. Bol tam hosť, profesor Ma Lei, ktorý sa špecializuje na bezpečnosť umelej inteligencie. Diskutovali sme a videli sme potenciál v aplikovaní útokov z oblasti kryptografických implementácií na implementácie umelej inteligencie. Keď som sa uchádzala o nejaké príležitosti v Európe, uvažovala som o práci v priemysle. Nie preto, že by som preferovala zmenu, ale skôr preto, že sa tým zvýši moja šanca na zamestnanie. Našťastie som dostala miesto na FIIT a mohla som pokračovať vo výskume.

Čo bolo pre vás ako ženu najvýznamnejšou prekážkou vo vašej kariére? Stretli ste sa vo svojej kariére s rodovými prekážkami?

Povedala by som, že narodenie dieťaťa je najväčšou výzvou v mojej kariére. Ak by som odišla na materskú dovolenku, bolo by pre mňa veľmi ťažké neskôr dohnať výskum. Našťastie mi moje oddelenie na FIIT umožnilo pracovať z domu. S dieťaťom mi veľmi pomáhajú svokrovci a manžel. Takže som pokračovala vo výskume a vedení svojich študentov. Osobne som sa počas svojej kariéry nestretla so žiadnymi rodovými prekážkami.

Čo by ste poradili ženám, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku? Aké praktické skúsenosti by mali mať? Aké technické zručnosti by si mali osvojiť?

Všetky ženy, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku, by mali ísť za svojím cieľom. Keď máte radi to, čo robíte, dokážete to robiť ešte lepšie a vaša práca vás bude baviť. Povedala by som, že je dôležité precvičovať svoje zručnosti už od bakalárskeho projektu. Nájdite si školiteľa, ktorý vás povedie k tomu, aby ste sa naučili čítať odborné články, prichádzali s vlastnými nápadmi, písali a prezentovali svoje výsledky. Čo sa týka technických zručností, myslím, že je vždy užitočné, ak ovládate niekoľko programovacích jazykov, ktoré vám môžu pomôcť pri simuláciách alebo experimentoch vo výskume.

Ako sa podľa vás zmení veda a technika v nasledujúcom desaťročí?

Myslím si, že v blízkej budúcnosti bude vo vede viac vedkýň. V súčasnosti prevládajú pracovné ponuky, ktoré povzbudzujú ženy, aby sa uchádzali o pracovné možnosti. Pre vedkyne sa organizujú aj konferencie a udeľujú sa im ocenenia. Myslím si, že to pritiahne viac žien, aby sa zapojili do vedy a techniky.

Aké veľké škody môže spôsobiť útok na zabudované zariadenia? Ako sa voči nim brániť?

Útočníci zvyčajne získavajú prístup cez tajné kľúče. Možno napadnúť aj IoT zariadenia. Útočník môže obísť bezpečnostné kontroly zariadení a ovládať ich na diaľku, vyfotiť alebo nahrať videozáznam v domácnosti obete. Aj keď si nie som vedomá žiadnych skutočných útokov, zaujímavý príklad útoku demonštrovali v knihe The Hardware Hacking Handbook od Colina O'Flynna a Jaspera van Woudenberga, a to útok na elektrickú zubnú kefku, pričom na diaľku zmenili rýchlosť otáčok. V prípade straty kreditnej karty alebo bezpečnostného kľúča treba okamžite kontaktovať banku. Pokiaľ ide o zariadenia internetu vecí, navrhovala by som ich vypnúť, keď sa nepoužívajú. Tiež by bolo bezpečnejšie nalepiť na fotoaparát nálepku. Ja sama som si nalepila na počítač nálepku na blokovanie kamery, keď ju nepoužívam.