Môžete sa, prosím, na úvod trochu bližšie predstaviť a priblížiť nám, čomu sa momentálne vo svoje práci venujete?

Vyštudovala som robotiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave. Na robotiku som sa zamerala aj počas polročného študijného pobytu v Dánsku. Počas štúdia ma najviac zaujalo spracovanie obrazu a počítačové videnie. To som využila vo svojich záverečných prácach a pracovných projektoch na univerzite a následne aj v práci. Zamestnala som sa vo firme Ximea, kde som pracovala vo výskume a vývoji v oblasti výroby priemyselných kamier. Aktuálne som softvérová vývojárka vo firme Photoneo, ktorá sa venuje vývoju 3D kamier. Podieľam sa na tvorbe softvéru, ktorý pomocou takejto kamery lokalizuje objekty a informácie odovzdáva robotickému manipulátoru, aby ich dokázal správne uchopiť a presunúť.

Čo vo vás vyvolalo záujem o vedu a techniku? Môžete opísať moment, keď ste si uvedomili, že toto je oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? A naopak, boli vo vašom živote momenty, keď ste premýšľali aj nad inou profesiou?

Máme to v rodine, už moja mama robila podobný rozhovor do novín asi pred 20 rokmi :-) Obaja rodičia pracovali v technickej oblasti a veda a technika ma sprevádzali od skorého detstva. Či už to bolo pri skladaní lega, prezeraní si rôznych technických encyklopédií alebo asistovaní otcovi pri majstrovaní v dielni. V škole ma prirodzene zaujímala najviac matematika a fyzika. Aj moji učitelia to rýchlo spozorovali a umožnili mi rozvíjať sa nad rámec študijných plánov formou rôznych súťaží a olympiád. Keď som uvažovala nad svojím smerovaním pri výbere vysokej školy, ťahalo ma to do oblasti, ktorá ma bavila najviac. Niektorí blízki ma odrádzali zložitosťou technického štúdia, no s istotou som vedela, že pre mňa by bolo ďaleko zložitejšie študovať napríklad medicínu, alebo právo. Samozrejme, mala som aj pochybnosti a premýšľala som nad tým, či by iná profesia nebola zmysluplnejšia alebo užitočnejšia. No napokon som sa rozhodla, že najužitočnejšie bude využiť schopnosti, ktoré mám, v oblasti, ktorá mi ide.

Čo bolo pre vás ako ženu najvýraznejšou prekážkou vo vašej kariére? Stretli ste sa vo svojej kariére s rodovými prekážkami?

Nezvykla som sa zameriavať na rozdiely, ale skôr na to, čo máme spoločné. A v tom ostatnom sa môžeme dopĺňať. Zatiaľ všade, či už počas štúdia, alebo v práci, som sa stretla s mnohými skvelými ľuďmi, ktorí ma prijali medzi seba a veľmi dobre sa nám spolupracovalo. Samozrejme, v škole sa objavili aj ľudia so zastaranými názormi, že žena patrí k hrncom. Vedela som však, že ma dobre nepoznajú, rozlišujú len, že som dievča v prevažne chlapčenskom kolektíve, no vedia len veľmi málo o mojich schopnostiach a vedomostiach. Preto takýmto pripomienkam som zvyčajne nevenovala veľkú pozornosť a zamerala som sa skôr na to, aby som preukázala dostatočné odborné znalosti.

Čo by ste poradili ženám, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku? Aké praktické skúsenosti by mali mať? Aké technické zručnosti by si mali osvojiť?

Ako som spomenula v predošlej odpovedi, ak sa obávajú rozdielov, mali by sa zamerať v prvom rade na to, čo ich s danou oblasťou a ľuďmi v nej spája. Ak je to záľuba a nadšenie z podobných tém, tak nech nemajú obavy a skúsia to. A nech sa neboja experimentovať. Na nadobudnutie nových poznatkov existuje v súčasnosti mnoho platforiem, kde sa dá jednoduchou formou vzdelávať napríklad v rôznych programátorských zručnostiach. Alebo si rovno doma poskladajte vlastné robotické hračky a zlepšováky. Na takýchto reálnych projektoch je človek nútený prejsť si celým procesom od návrhu až po často zdĺhavé dolaďovanie chýb.

Ako sa podľa vás zmení veda a technika v nasledujúcom desaťročí?

Pri dynamike aktuálneho rozvoja si netrúfam odhadnúť, kam sa dostaneme o pár rokov. Možno poletíme na Mars alebo objavíme večnú mladosť. V súčasnosti zažívame vďaka technológiám informačný rozmach. S tým ide ruka v ruke potreba lepšie chrániť práve tých, ktorí sú v sieti moderných technológií najzraniteľnejší. Mali by sme dokázať technologický pokrok využiť aj na zlepšenie edukácie, lepšiu ochranu súkromia, odhaľovanie falošných správ a podobne. Tieto oblasti podľa mňa ešte stále zaostávajú a veľa používateľov sa nevie účinne brániť pred nástrahami na internete alebo sociálnych sieťach. Čo sa týka významných vedeckých objavov, za väčšinou stála okrem odborného vzdelania aj vysoká dávka ľudskej kreativity. Tak neprestávajme tvoriť a skúmať, čo nám je prirodzené už od detstva.