Aký je presný názov vašej pracovnej pozície? Čo je náplňou vašej práce? Ako by ste opísali svoj bežný pracovný deň?

Pracujem v spoločnosti MTS, spol. s. r. o., a moja pracovná pozícia sa nazýva technický manažér. Konceptuálne návrhy, simulácia robotov, testovanie prototypov, mechanický dizajn, prototypová 3D tlač komponentov, konzultácia technického riešenia so zákazníkom, konzultácia technického riešenia s realizačným tímom, bezpečnosť strojných zariadení, finálne doladenie automatických/robotických liniek, príprava podkladov pre cenové ponuky – to je asi tak v skratke náplň mojej práce. Každý deň býva iný, záleží na fáze projektu. Počas každej fázy projektu prebiehajú pravidelné konzultácie so zákazníkom, realizačným tímom a našimi dodávateľmi. Na začiatku projektu v dizajnovej fáze analyzujem požiadavky zákazníka a vytypovanie kľúčových komponentov. S konštruktérmi konzultujem mechanický dizajn. Ak je mechanicky dizajn z časti hotový, pripravím simuláciu na overenie dosiahnuteľnosti robotov, ich cyklového času a maximálneho zaťaženia. Zároveň počas návrhu mechaniky musíme zohľadniť bezpečnosť strojných zariadení a vytypujeme bezpečnostné prvky. S projektantmi elektro a pneumatickej časti musíme zohľadniť funkcionalitu jednotlivých častí zariadení, aby bol návrh aj po tejto stránke korektný. Ak sú použité kamery na rozpoznávanie obrazu, konzultujem s kamerovým špecialistom ich umiestnenie a potrebu osvetlenia, prípadne krytovanie pred okolitým osvetlením. Vo fáze realizácie je potrebné s mechanikmi a elektrikármi riešiť detaily, ktoré sa nemodelujú v CAD systéme, ako napríklad vedenie káblov, hadíc, nastavenie senzorov, kotvenie zariadení a podobne. S programátormi konzultujem, ako má daná automatická linka alebo robotická bunka pracovať, ako sa má ovládať, ako majú zariadenia medzi sebou interagovať. Keď už je linka alebo robotická bunka zmontovaná, tak prebieha takzvaný fine tuning, keď sa spolu s kolegami snažíme zlepšiť alebo zrýchliť problematické časti. Vo finálnej fáze inštalujeme robotickú/automatickú linku u zákazníka.

Aké technické zručnosti a vedomosti sú kľúčové pre túto pozíciu?

V robotike a automatizácii musí byť človek polyhistor. Študoval som robotiku a automatizáciu na Strednej elektrotechnickej škole v Liptovskom Hrádku, potom na FEI STU v Bratislave, odkiaľ mám základy vedomostí. Pri práci využívam znalosti z mechaniky a konštruovania v 3D CAD, programovania a simulovania robotov, elektrotechniky a elektroniky, pneumatiky, senzoriky, ako aj možnosti využitia 3D tlače.

Ktoré momenty vo svojej práci považujete za najväčší úspech? A naopak, s akými výzvami sa pri práci stretávate?

Každý jeden dokončený projekt považujem za úspech a zároveň každý jeden projekt je výzva. U nás je totiž každý projekt prototyp šitý na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Ako sa snažíte rozvíjať svoje profesionálne zručnosti v rámci tejto pozície? Máte možnosť prinášať inovácie a prejavovať kreativitu?

V danej profesii sa nedá zaspať na vavrínoch a prestať sa vzdelávať, lebo pokrok v technológiách je obrovský a je nutné držať krok s dobou. Je nevyhnutné stále sa učiť nové veci, a to buď samoštúdiom, alebo odbornými školeniami. Nie je neobvyklé, že je potrebné naštudovať si kvantum informácií v pomerne krátkom čase. Moja práca vyžaduje kreativitu, a preto ju robím. Baví ma vymýšľať nové riešenia, prípadne zlepšovať tie aktuálne.

Ako sa technologické inovácie premietajú do vášho pracovného prostredia?

Pri riešení návrhov využívame stovky rôznych komponentov a zariadení, pričom každý výrobca sa snaží rok čo rok zlepšovať svoje portfólio, aby bol konkurencieschopným. My ich následne používame v našich riešeniach, takže je to náš každodenný chlebík.

Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí uvažujú o kariére v oblasti STEM?

Ako povedal Konfucius: „Vyber si prácu, ktorú miluješ, a už nikdy nebudeš musieť pracovať ani len deň vo svojom živote.“ Podľa mňa je dôležité čo najskôr si vybrať odvetvie, ktorému sa chce človek venovať a už ho nemeniť, ale sa v ňom zdokonaľovať. Ja sa robotike venujem od strednej školy, čo je už pomaly 20 rokov. Čím viac sa naučím, tým viac zisťujem, aké veľké sú moje medzery. Na to, aby bol človek v niečom dobrý, musí tomu venovať roky a stále v sebe nachádzať motiváciu byť lepší v tom, čo robí. Zároveň netreba zabúdať aj na relax, oddych a rodinu.