Aký je presný názov vašej pracovnej pozície? Čo je náplňou vašej práce? Ako by ste opísali svoj bežný pracovný deň?

Som vývojár v oblasti umelej inteligencie a počítačového videnia vo firme Micro-Epsilon Inspection. Mám niekoľko stálych úloh. Sledujem tiež blogy, články z konferencií a nové verzie knižníc, ktoré používame. Na základe toho vyberám, ktoré metódy a modely by mohli byť zaujímavé pre našu aplikačnú doménu, skúšam ich a ak spĺňajú naše potreby, upravujem ich do podoby, v ktorej sú priamo implementovateľné našimi vývojovými prostriedkami. Okrem toho mi čas od času príde požiadavka, aby som vyriešil konkrétny problém, ktorý sa vyskytol pri implementácii našich produktov alebo prišiel od zákazníka či materskej firmy. Vtedy buď dodávam metódu, ktorú implementujú vývojári, alebo sa dočasne sám stávam členom vývojového tímu. Môj pracovný deň je teda pomerne pestrý a riadi sa tým, čo má práve prioritu.

Aké technické zručnosti a vedomosti sú kľúčové pre túto pozíciu?

Základom sú vedomosti z oblasti počítačového videnia, klasického i moderného – založeného na hlbokom učení. Našou hlavnou knižnicou na vývoj softvéru je OpenCV, pričom jazykom implementácie produktov je C++. Modely hlbokého učenia bežia priamo v OpenCV alebo v ONNX Runtime. Pri výskume metód však prevažne používame OpenCV v Pythone a tiež samozrejme Pytorch a Keras a s nimi spriaznené knižnice.

Ktoré momenty vo svojej práci považujete za najúspešnejšie? A naopak, s akými výzvami sa pri práci stretávate?

Hľadať riešenie určitého problému, ktoré vám nie je známe, je vždy výzva. V našom prípade je dosť špecifické, že pracujeme hlavne s hĺbkovými mapami a obrázkami pneumatík, takže je ľahko možné, že na danom probléme ešte nik na svete nepracoval. Ak aj existuje nejaké hotové riešenie, často ho nestačí zavolať, ale treba ho reimplementovať. Pritom sa nedá ísť po povrchu, danú metódu musíte pochopiť do hĺbky. Takéto pitvanie sa v metódach či modeloch hlbokého učenia je mravčia, ale poučná práca. Úspech príde vo chvíli, keď niečo začne fungovať. Niekedy zažívame aj prekvapenia. Nedávno som tri týždne riešil problém, ktorého riešenie nakoniec bolo na štyri riadky kódu. Pritom väčšina ľudí by tie správne štyri riadky nenašla ani za celý život.

Ako sa snažíte rozvíjať svoje profesionálne zručnosti v rámci tejto pozície? Máte možnosť prinášať inovácie a prejavovať kreativitu pri svojej práci?

Táto práca sa nedá robiť bez toho, aby značná časť pracovného času nespočívala v štúdiu. Každým rokom sa možnosti v počítačovom videní posúvajú na vyššie méty. Prežívame zlatý vek tohto odboru a tempo, akým sa vyvíja, je doslova vražedné. Na druhej strane trend tomuto vývoju udáva len niekoľko pracovísk na svete. Naša kreativita sa preto realizuje v aplikovanom výskume, kde sa snažíme pomocou nových postupov zvýšiť kvalitu či rýchlosť, prípadne znížiť cenu strojov, ktoré kontrolujú priebeh a výstup výroby pneumatík a ďalších produktov. Prinášať inovácie, to je spôsob našej obživy.

Ako sa technologické inovácie premietajú do vášho pracovného prostredia?

Pre mňa je najzaujímavejším parametrom veľkosť pamäte grafickej procesorovej jednotky (GPU), ktorú mám pohodlne k dispozícii. Čím viac, tým lepšie. Mojej práci tiež veľmi prospieva zlepšenie možností vyhľadávania informácií, ako aj dostupnosti výsledkov základného výskumu. Inovácie prenikajú tiež do riadenia práce. Samozrejmosťou sú dnes u nás videokonferenčné porady a práca z domu.

Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí uvažujú o kariére v oblasti STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika)?

V prvom rade, aby sa ešte ako študenti základných a stredných škôl zapojili do súťaží, aké organizuje Trojsten (Korešpondenčný seminár z programovania, Korešpondenčný matematický seminár), Robotika.SK (ISTROBOT, robotická liga) a ďalšie organizácie. Podobne školy vytvárajú priestor na olympiády a stredoškolskú vedeckú činnosť. Zapojením sa do týchto aktivít mladí ľudia získavajú nielen vedomosti, ale stávajú sa členmi profesijne zameranej komunity. Vhodné je aj sadnúť si a prelúskať nejakú monografiu z odboru, ktorý ich zaujíma – nespoliehať sa len na to, čo ich naučia v škole. Kariéra v STEM má zmysel, keď ste špičkoví.